Aktywne filtry cech:

W promocji:tak
Wyników 49 - 72 z 218Pokaż:     Pozycji na stronie
 • Rynki młodych konsumentów w nowych krajach Unii Europejskiej Rynki młodych konsumentów w nowych krajach Unii Europejskiej
  51,45 zł
  34,00 zł
  Zainteresowanie wieloaspektową problematyką funkcjonowania i rozwoju ludzi młodych w Unii Europejskiej wynika z faktu, ze społeczeństwo europejskie się starzeje i jego przyszłość zależy od coraz młodszych...
 • Prywatyzacja, restrukturyzacja i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Prywatyzacja, restrukturyzacja i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw
  61,90 zł
  41,00 zł
  Prywatyzacja, restrukturyzacja i konkurencyjność były i są najważniejszymi wyzwaniami, jakie pojawiły się przed polskimi przedsiębiorstwami w okresie transformacji. Dlatego właśnie tym zagadnieniom Autor...
 • Publiczne prawo bankowe
  36,75 zł
  15,00 zł
  Publiczne prawo bankowe Publiczne prawo bankowe
  36,75 zł
  15,00 zł
  Prawo bankowe odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu każdej gospodarki, gdyż normuje działalność dużej części rynku finansowego. Publiczne prawo bankowe odnosi się do tworzenia banków, ich organizacji, przekształcania...
 • Prawo handlowe dla ekonomistów
  63,00 zł
  25,00 zł
  Prawo handlowe dla ekonomistów Prawo handlowe dla ekonomistów
  63,00 zł
  25,00 zł
  Jest to drugie, uaktualnione wydanie podręcznika, zawierającego systematyczny wykład prawa handlowego przeznaczony dla studentów kierunków ekonomicznych w wyższych uczelniach różnych typów. Obejmuje...
 • Prawo dewizowe
  30,00 zł
  15,00 zł
  Prawo dewizowe Prawo dewizowe
  30,00 zł
  15,00 zł
  Książka jest przeznaczona dla szerokiego kręgu odbiorców - studentów prawa i ekonomii, słuchaczy specjalistycznych studiów podyplomowych i szkół menedżerskich, specjalistów dokonujących operacji dewizowych...
 • Podstawy mikroekonomii
  41,90 zł
  24,90 zł
  Podstawy mikroekonomii Podstawy mikroekonomii
  41,90 zł
  24,90 zł
  Podstawy mikroekonomii to podręcznik akademicki przeznaczony dla studentów, którzy stykają się z teorią ekonomii (zwłaszcza mikroekonomii) po raz pierwszy. Autorka postawiła sobie za cel zmuszenie Czytelnika...
 • Podatki w Unii Europejskiej
  66,90 zł
  44,00 zł
  Podatki w Unii Europejskiej Podatki w Unii Europejskiej
  66,90 zł
  44,00 zł
  Książka obejmuje kompendium wiedzy o systemach podatkowych krajów Unii Europejskiej. Łączy rozważania teoretyczne z prezentacją rozwiązań funkcjonujących w praktyce. Zostały w niej przedstawione: rola...
 • Ochrona i edukacja konsumentów we współczesnej gospodarce rynkowej Ochrona i edukacja konsumentów we współczesnej gospodarce rynkowej
  44,00 zł
  21,00 zł
  Problematyka ochrony i edukacji konsumenta to jeden z najbardziej aktualnych problemów współczesnych czasów. Studia nad polityką konsumencką w wielu krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej dowodzą,...
 • Modele i polityka makroekonomiczna Modele i polityka makroekonomiczna
  54,60 zł
  26,00 zł
  W książce zawarto zbiór esejów, których Autorzy prezentują różne poglądy dotyczące polityki makroekonomicznej i metod analizy współczesnych zjawisk ekonomicznych. Można dzięki temu zapoznać się z oceną...
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze Międzynarodowe stosunki gospodarcze
  62,90 zł
  37,91 zł
  Jest to najnowszy podręcznik z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych, którego lektura pozwoli Czytelnikom dostrzec i zrozumieć zasadnicze problemy internacjonalizacji i globalizacji gospodarek...
 • Nowe oblicza cyklu koniunkturalnego Nowe oblicza cyklu koniunkturalnego
  49,00 zł
  24,90 zł
  W książce zostały przeanalizowane wybrane zjawiska, procesy i cechy współczesnych wahań koniunkturalnych występujących w gospodarkach rynkowych i systemach okresu transformacji. Szczególną uwagę autorzy...
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze Międzynarodowe stosunki gospodarcze
  63,00 zł
  29,00 zł
  Zakres tematyczny podręcznika obejmuje wszystkie podstawowe zagadnienia wchodzące w skład tradycyjnego kursu tego przedmiotu w wyższych uczelniach.Cztery podstawowe części, na które podzielony został...
 • Makroekonomia. Teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej Makroekonomia. Teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej
  62,90 zł
  35,90 zł
  Podręcznik obejmuje podstawową wiedzę z makroekonomii. Autorzy przedstawili: współczesne nurty myślenia w makroekonomii (m.in. neoklasyczny, postkeynesowski, monetarystyczny); teorię i praktykę gospodarki...
 • Makroekonomia. Teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej Makroekonomia. Teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej
  55,00 zł
  23,50 zł
  Podręcznik obejmuje podstawową wiedzę z makroekonomii. Autorzy przedstawili: współczesne nurty myślenia w makroekonomii (m.in. neoklasyczny, postkeynesowski, monetarystyczny); teorię i praktykę gospodarki...
 • Konsumpcja w gospodarce rynkowej Konsumpcja w gospodarce rynkowej
  29,00 zł
  10,00 zł
  Konsumpcja odzwierciedla poziom rozwoju gospodarki i kondycję społeczeństwa. Z tego powodu jest stałym obiektem badań. Badanie systemu konsumpcji wymaga wyselekcjonowanych i sprawdzonych metod. Takie...
 • Koncentracja i integracja w handlu wewnętrznym Koncentracja i integracja w handlu wewnętrznym
  50,40 zł
  29,00 zł
  Poziom koncentracji i charakter integracji w coraz większym stopniu wpływają na siłę rynkową i są elementem budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw.Stają się także podstawą efektywnych strategii...
 • Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat-Europa-Polska
  60,90 zł
  42,00 zł
  Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat-Europa-Polska Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat-Europa-Polska
  60,90 zł
  42,00 zł
  Podręcznik zawiera syntezę podstawowej wiedzy na temat konkurencji, konkurencyjności i innowacyjności, w którą została wpisana teoria klastrów biznesowych. Współcześnie rośnie bowiem zainteresowanie tworzeniem...
 • Inżynieria systemów informatycznych w e-gospodarce Inżynieria systemów informatycznych w e-gospodarce
  56,00 zł
  33,00 zł
  Inżynieria systemów informatycznych w e-gospodarce to zintegrowany przewodnik po strukturach, systemach, technologiach i narzędziach informatycznych. Autorzy traktują inżynierię systemów informatycznych...
 • Integracja europejska. Szansa dla Polski Integracja europejska. Szansa dla Polski
  47,25 zł
  19,01 zł
  Coraz szybciej postępują procesy integracyjne w Europie. Dotyczy to zarówno powiązań politycznych, jak i - przede wszystkim - powiązań gospodarczych. Książka zapoznaje z przyczynami i przebiegiem procesów...
 • Gospodarka polski w okresie transformacji. Zasady modelowania ekonomicznego
  52,50 zł
  25,00 zł
  Gospodarka polski w okresie transformacji. Zasady modelowania ekonomicznego Gospodarka polski w okresie transformacji. Zasady modelowania ekonomicznego
  52,50 zł
  25,00 zł
  Podstawowym celem monografii jest zaprezentowanie i spopularyzowanie tych metod ekonometrycznych, które mają największe znaczenie w modelowaniu gospodarki Polski w okresie transformacji, oraz przedstawienie...
 • Gospodarka Polski przed wejściem do Unii Europejskiej Gospodarka Polski przed wejściem do Unii Europejskiej
  56,70 zł
  29,00 zł
  Gospodarka Polski przed wejściem do Unii Europejskiej Ustalenie daty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i zakończenie negocjacji akcesyjnych daje szansę na takie zmiany w polskiej gospodarce, które...
 • Gospodarka Polski w perspektywie wstąpienia do strefy euro. Ujęcie ilościowe Gospodarka Polski w perspektywie wstąpienia do strefy euro. Ujęcie ilościowe
  54,90 zł
  32,90 zł
  W momencie akcesji do Unii Europejskiej w 2004 r. Polska stała się jednocześnie państwem członkowskim Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej (UGiW) z derogacją. W rezultacie, mimo nasilonej obecnie...
 • Funkcjonowanie rynku
  39,90 zł
  19,01 zł
  Funkcjonowanie rynku Funkcjonowanie rynku
  39,90 zł
  19,01 zł
  W książce w sposób kompleksowy i usystematyzowany zostały przedstawione zagadnienia dotyczące rynku oraz jego struktur i zasad funkcjonowania. Autor omawia w niej: istotę rynku i jego struktury, popyt...
 • Ekonomika bankowości
  60,90 zł
  34,00 zł
  Ekonomika bankowości Ekonomika bankowości
  60,90 zł
  34,00 zł
  Autorzy przedstawiają w książce mikroekonomiczne podstawy bankowości. Po wprowadzeniu do problematyki pośrednictwa finansowego i roli banków (oraz rynków finansowych) w tym obszarze omawiają: najważniejsze...
Wyników 49 - 72 z 218Pokaż:     Pozycji na stronie

Filtry cech

Resetuj

Newsletter

Schowek


Brak tytułów w schowku.