Aktywne filtry cech:

W promocji:tak
Wyników 1 - 24 z 216Pokaż:     Pozycji na stronie
  • Nowe trendy w hodowli i produkcji kur Nowe trendy w hodowli i produkcji kur
    47,49 zł
    25,00 zł
    W książce adresowanej do Czytelnika zainteresowanego nowoczesnym drobiarstwem, Autorzy m.in. Omawiają zasady organizacji i ekonomiki produkcji jaj spożywczych i mięsa kurzego, hodowli ozdobnych i rzadkich...
  • Chów kóz
    22,00 zł
    15,00 zł
    Chów kóz Chów kóz
    22,00 zł
    15,00 zł
    Wzrost zainteresowania kozami dostrzegany w Polsce od końca lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia wymusił powrót do ich hodowli, co leżało w pewnej sprzeczności z przyjętą strategią hodowlaną, popieraną...
  • Beagle
    20,00 zł
    5,00 zł
    Beagle Beagle
    20,00 zł
    5,00 zł
    Tradycja polowania z gończymi jest bardzo dawna. Pierwszą wzmiankę o nich znajdziemy w III w. w „Pieśniach Osjana" - barda o szkocko-irlandzkim pochodzeniu. Inni autorzy uważają, że znano takie psy w...
  • Nasze gołębie. Rasy polskie
    53,68 zł
    29,90 zł
    Nasze gołębie. Rasy polskie Nasze gołębie. Rasy polskie
    53,68 zł
    29,90 zł
    Zarys historii polskiego gołębiarstwaWykaz ras zarejestrowanych w EEWykaz ras o zatwierdzonym wzorcu w PolsceHistoria i opis ras polskichRasy które wyginęłyRasy o spornym pochodzeniuTrening gołębi
  • Bażanty
    26,67 zł
    20,00 zł
    Bażanty Bażanty
    26,67 zł
    20,00 zł
    Zainteresowanie wolierowym chowem bażantów w Polsce zawsze było duże. Po II wojnie światowej wiele inicjatyw i pracy w upowszechnianiu chowu tych ptaków wykazał Polski Związek Łowiecki i byłe Państwowe...
  • Psychologia poznawania twarzy i ich ekspresji Psychologia poznawania twarzy i ich ekspresji
    28,80 zł
    20,00 zł
    Niewielka ilość elementów konstytuujących twarz jest źródłem bogatej wiedzy o osobie obserwowanej - jej płci, wieku, rasie, nastroju, przeżywanych emocjach, koncentracji uwagi, stopniu obecności w otoczeniu...
  • Psychologia jako nauka empiryczna uprawiana z ludzkiej perspektywy. Podejście fenomenologiczne Psychologia jako nauka empiryczna uprawiana z ludzkiej perspektywy. Podejście fenomenologiczne
    35,70 zł
    25,00 zł
    Książka stanowi manifest odmiennego podejścia do psychologii, nawiązując do stale istniejących nurtów myślowych w historii psychologii, reprezentuje zarazem fenomenologiczny i egzystencjalny punkt widzenia...
  • Fenomenologia i badania psychologiczne Fenomenologia i badania psychologiczne
    30,10 zł
    20,00 zł
    Artykuły zawarte w tej książce stanowią przykłady fenomenologicznej metody psychologicznej prowadzenia badań nad fenomenami ludzkimi, tak jak są przeżywane i doświadczane.
  • Dynamika aspiracji edukacyjnych studentów w obliczu zmian Dynamika aspiracji edukacyjnych studentów w obliczu zmian
    24,00 zł
    10,00 zł
    Autorka podejmuje bardzo ważną i aktualną problematykę aspiracji edukacyjnych przy dość skromnych w naszym kraju publikacjach w tym zakresie.
  • Bezsilne piękno rozumu. Szkice filozoficzno-literackie Bezsilne piękno rozumu. Szkice filozoficzno-literackie
    17,60 zł
    10,00 zł
    Potrzebne jest prawo, które zmusza ludzi do podporządkowywania się idealnym wzorcom zachowań.
  • Kolonia Wileńska - czas wojny
    19,90 zł
    14,00 zł
    Kolonia Wileńska - czas wojny Kolonia Wileńska - czas wojny
    19,90 zł
    14,00 zł
    Zbiorowym bohaterem tej książki jest społeczność osady Kolonia Wileńska, która w lipcu 1944 roku, podczas operacji "Ostra Brama" - walk oddziałów Armii Krajowej z Niemcami o Wilno - z wielkim oddaniem...
  • Co myślę patrząc na rozebraną Polkę? Co myślę patrząc na rozebraną Polkę?
    69,50 zł
    45,00 zł
    Błyskotliwy esej wybitnego awangardowego reżysera filmowego, zmarłego w 2006 roku, poświęcony epizodom z jego życia, sztuce filmowej, współczesnej kulturze. Prowokacja intelektualna w stosunku do utartych...
  • Angielsko-polski słownik elektryczny Angielsko-polski słownik elektryczny
    29,40 zł
    14,70 zł
    Słownik zawiera ok. 12 000 podstawowych terminów angielskich występujących w związanej z elektryką literaturze tego języka oraz ich odpowiedniki lub objaśnienia w języku polskim. Wyboru terminów dokonano...
  • Polsko-angielski słownik budowlany Polsko-angielski słownik budowlany
    35,70 zł
    17,85 zł
    Słownik zawiera ok. 12 000 podstawowych terminów angielskich, z dziedziny budownictwa i architektury, a także dziedzin z nimi powiązanych, takich jak spawalnictwo, inżynieria lądowa i wodna, budowa maszyn...
  • Polsko-angielski słownik medyczny Polsko-angielski słownik medyczny
    30,45 zł
    15,00 zł
    Słownik zawiera ok.12 000 podstawowych terminów polskich z dziedziny medycyny (w tym stomatologii), a także z dziedzin z nią powiązanych, takich jak np. biologia, biochemia, farmacja, wraz z ich odpowiednikami...
  • Angielsko-polski słownik budowlany. Wymowa terminów angielskich Angielsko-polski słownik budowlany. Wymowa terminów angielskich
    34,00 zł
    17,85 zł
    Słownik zawiera ok. 10 000 angielskich terminów z dziedziny budownictwa i architektury, a także z dziedzin z nimi powiązanych, takich jak spawalnictwo, inżynieria lądowa i wodna, inżynieria sanitarna...
  • Zagraniczne inwestycje w handlu na rynkach lokalnych Zagraniczne inwestycje w handlu na rynkach lokalnych
    57,33 zł
    30,00 zł
    W wyniku przystąpienia Polski do Unii Europejskiej otworzyły się nowe możliwości pobudzania rozwoju społeczno-gospodarczego regionów i - co za tym idzie - zwiększania ich konkurencyjności. To na rynkach...
  • Wprowadzenie do nauk o polityce publicznej Wprowadzenie do nauk o polityce publicznej
    59,90 zł
    35,90 zł
    Prezentowany podręcznik akademicki składa się z dwóch części: w pierwszej – zostały przybliżone podstawy teoretyczne oraz metodologia nauki o polityce publicznej. Zostały w niej również omówione typowe...
  • Wiejska turystyka kulturowa
    54,90 zł
    32,90 zł
    Wiejska turystyka kulturowa Wiejska turystyka kulturowa
    54,90 zł
    32,90 zł
    W ciągu ostatnich kilkunastu lat turystyka wiejska żywiołowo się rozwija. Obejmuje ona zjawiska związane z rozwojem turystyki na terenach pozamiejskich. Turystyka wiejska nie jest jednak tożsama z agroturystyką...
  • The Right Steps to Business English + CD The Right Steps to Business English + CD
    64,90 zł
    38,90 zł
    Podręcznik obejmuje kurs Business English na poziomie średnio zaawansowanym. Ważnym celem przy jego tworzeniu było osiągnięcie przez uczącego się takiej precyzji i elegancji wypowiedzi, aby pomagało mu...
  • Szanse i perspektywy polskiej gospodarki w Unii Europejskiej Szanse i perspektywy polskiej gospodarki w Unii Europejskiej
    58,00 zł
    29,00 zł
    Nasilanie się procesów integracyjnych w gospodarce światowej powoduje określone konsekwencje. Z badań i analiz wynika, że dotychczasowe skutki dostosowań w procesie integracji są w Polsce dalekie od oczekiwań...
  • Strategia public relations
    44,10 zł
    25,00 zł
    Strategia public relations Strategia public relations
    44,10 zł
    25,00 zł
    W książce opisano miejsce i rolę public relations w zarządzaniu firmą. Łącząc różne modele i teorie zarządzania, autorka omówiła tworzenie skutecznych strategii PR w kontekście m.in. zarządzania strategicznego...
  • Sieci aliansów. Poszukiwanie przewagi konkurencyjnej przez współpracę Sieci aliansów. Poszukiwanie przewagi konkurencyjnej przez współpracę
    54,90 zł
    32,90 zł
    Głównym celem książki jest próba szerokiego ujęcia problematyki sieci aliansów. Rozważania zaprezentowane w pracy koncentrują się na: identyfikacji pojęcia organizacji sieciowej i sieci aliansów oraz...
  • Rozmowa kwalifikacyjna. Błyskotliwe odpowiedzi na podchwytliwe pytania Rozmowa kwalifikacyjna. Błyskotliwe odpowiedzi na podchwytliwe pytania
    44,90 zł
    21,00 zł
    Zaproszono cię na rozmowę kwalifikacyjną, w trakcie której przyszły pracodawca zada ci wiele pytań. Będziesz musiał zachować spokój i udzielić odpowiedzi, które zrobią na nim wrażenie. Jeśli dobrze się...
Wyników 1 - 24 z 216Pokaż:     Pozycji na stronie

Filtry cech

Resetuj

Newsletter

Schowek


Brak tytułów w schowku.