Znaczenie międzyplonów ścierniskowych w optymalizacji nawożenia azotem jakościowej pszenicy jarej

Znaczenie międzyplonów ścierniskowych w optymalizacji nawożenia azotem jakościowej pszenicy jarej

Dostępność:w magazynie 1 egz.
Czas realizacji:24 h
ISBN:978-83-60574-73-7
EAN:9788360574737
Kod tytułu:43160
Szerokość:170 mm
Wysokość:240 mm
24,15 zł
17,00 zł
Cena netto: 16,19 zł
(5% VAT)
Ilość stron 122
Miejsce wydania Wrocław
Oprawa miękka
Rok wydania 2009
Typ Książka
PKWiU 58.11.1
W promocji tak
Język polski
W monografii podjęto istotny problem uprawy międzyplonów i ich wykorzystanie w optymalizacji nawożenia azotem pszenicy jarej. Opracowanie opiera się na doświadczeniach polowych, prowadzonych w latach 2002-2005 oraz doświadczeniu wazonowym realizowanym w latach 2005-2006. Zakres badań obejmował ocenę wartości nawozowej międzyplonów ścierniskowych, analizy fizycznych, chemicznych i biologicznych właściwości gleby, stan fitosanitarny łanu pszenicy jarej, ocenę plonowania oraz elementy struktury plonu, skład chemiczny ziarna i słomy. Uzupełnieniem badan jest wyliczona efektywność agronomiczna i fizjologiczna nawożenia azotem, procent wykorzystania azotu oraz ocena ekonomiczna uprawy pszenicy jarej. Ocena chemiczna ziarna została poszerzona o ocenę wybranych właściwości technologicznych. Natomiast podsumowaniem badań jest ocena następczego oddziaływania międzyplonów i nawożenia azotem na produkcyjność pszenicy jarej w doświadczeniu nawozowym.

Spis treści:

1. WSTĘP
2. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA
2.1. Znaczenie międzyplonów ścierniskowych w kształtowaniu siedliska i plonu roślin uprawnych
2.2. Wpływ nawożenia azotem na plon i jakość pszenicy
3. CEL BADAŃ
4. OPIS DOŚWIADCZEŃ, METODYKA I ZAKRES BADAŃ
4.1. Opis doświadczeń
4.2. Zakres i metodyka badań
4.2.1. Badania dotyczące mipbyplonu ścierniskowego
4.2.2. Badania dotyczące wybranych właściwości gleby
4.2.3. Warunki fitosanitarne tanu
4.2.4. Badania dotyczące wzrostu, cech morfologicznych i plonowania pszenicy jarej
4.2.5. Efektywność nawożenia i wykorzystanie azolu przez pszenicy jarą
4.2.6. Uproszczona ocena ekonomiczna uprawy pszenicy jarej
4.2.7. Ocena wartości technologicznej ziarna
4.3. Warunki glebowe
4.4. Warunki klimatyczne
4.4.1. Warunki pogodowe w czasie wcgclacji międzyplonów ścierniskowych
4.4.2. Warunki pogodowe w czasie wegetacji pszenicy jarej
4.5. Zabiegi agrotechniczne
5. OMÓWIENIE WYNIKÓW
5.1. Bezpośrednie oddziaływanie międzyplonu i nawożenia azotem na siedlisko oraz plon i jakość pszenicy jarej (doświadczenie polowe)
5.1.1. Plonowanie i wartość nawozowa miedzyplonów ścierniskowych
5.1.2. Kształtowanie wybranych właściwości gleby pod wpływem przyorywanych międzyplonów i nawożenia azotem
5.1.2.1. Wpływ na właściwości fizyczne gleby
5.1.2.2. Aktywność drobnoustrojów celulolitycznych wgłębić
5.1.2.3. Wpływ na właściwości chemiczne
5.1.3. Oddziaływanie międzyplonów i nawożenia azotem na warunki fitosanitarne łanu
5.1.3.1. Zachwaszczenie łanu pszenicy jarej
5.1.3.2. Zdrowotność roślin pszenicy jarej
5.2. Bezpośrednie oddziaływanie przyorywanych międzyplonów na pszenicę jarą w warunkach zróżnicowanego nawożenia azotem
5.2.1. Wpływ na cechy morfologiczne i elementy plonowania
5.2.2. Wpływ na plonowanie pszenicy
5.2.3. Oddziaływanie na skład chemiczny ziarna i słomy
5.3. Ocena efektywności nawożenia
5.4. Uproszczona ocena ekonomiczna uprawy pszenicy jarej
5.5. Wpływ nawożenia azotem i przyorywanego międzyplonu na wybrane właściwości technologiczne ziarna pszenicy
5.6. Następcze oddziaływanie międzyplonu i nawożenia azotem na produkcyjność pszenicy jarej (doświadczenie wazonowe)
6. DYSKUSJA
7. WNIOSKI
8. PIŚMIENNICTWO


Newsletter

Schowek


Brak tytułów w schowku.