Zarządzanie wartością w małych i średnich przedsiębiorstwach

Zarządzanie wartością w małych i średnich przedsiębiorstwach

Dostępność:w magazynie 1 egz.
Czas realizacji:24 h
ISBN:978-83-208-1806-2
EAN:9788320818062
Kod tytułu:44303
Szerokość:170 mm
Wysokość:240 mm
52,00 zł
31,20 zł
Cena netto: 29,71 zł
(5% VAT)
Ilość stron 156
Miejsce wydania Warszawa
Numer wydania 1
Oprawa miękka
Rok wydania 2009
Typ Książka
PKWiU 58.11.1
W promocji tak
Język polski
Współczesne przedsiębiorstwa, dostosowujące działalność do dynamicznych zmian zachodzących w gospodarce, są nastawione na zwiększanie swojej wartości.Oznacza to, że ich podstawowym celem stało się maksymalizowanie bogactwa właścicieli firmy. Wybór strategii, dzięki której ten cel będzie osiągnięty w największym stopniu, i ustalenie wartości firmy wymagają rozległej wiedzy, obejmującej m.in. takie zagadnienia, jak:
  • finansowa charakterystyka decyzji,
  • analiza zarządzania przez wartość,
  • fazy życia firmy,
  • prognozowanie przyszłych przychodów ze sprzedaży,
  • sposoby szacowania stopy dyskontowej,
  • zastosowanie zmodyfikowanego modelu MVA w zarządzaniu firmą.


Spis treści:

Wstęp

1. Finansowa charakterystyka decyzji
1.1. Strumienie rzeczowe i finansowe
1.2. Podstawowe cechy decyzji
1.3. Zmienna wartość pieniądza w czasie
1.4. Korzyść
1.5. Ryzyko
1.6. Kryterium wyboru decyzji

2. Zarządzanie przez wartość (VBM)
2.1. Tradycyjne rozumienie celu działania firmy
2.2. Zmiana warunków funkcjonowania firmy
2.3. Nowa koncepcja zarządzania firmą - VBM
2.4. Dodana wartość rynkowa (MVA)
2.5. Istota zarządzania przez wartość

3. Model MVA i jego przystosowanie do wymagań zarządzania przez wartość
3.1. Ogólna koncepcja MVA
3.2. Modyfikacja modelu MVA

4. Fazy życia firmy

5. Prognozowanie stopy wzrostu sprzedaży
5.1. Szacowanie punktu zwrotnego rozdzielającego fazę wzrostu i fazę stabilizacji
5.2. Uproszczona procedura szacowania stopy wzrostu sprzedaży
5.3. Porównywalność wyników prognozy jednosegmentowej z dwusegmentową funkcją sprzedaży

6. Stopa dyskontowa - koszt kapitału
6.1. Przeciętny ważony koszt kapitałów
6.2. Koszty kapitałów obcych i własnych
6.3. Optymalna i docelowa struktura kapitałów
6.4. Optymalny poziom długu
6.5. Iteracyjna procedura szacowania docelowej struktury kapitałów

7. Zastosowanie zmodyfikowanego modelu dodanej wartości rynkowej w zarządzaniu firmą Zira
7.1. Tradycyjna (księgowa) analiza i ocena działalności firmy i jej wydziałów
7.2. Dodana wartość rynkowa strategii pasywnej - kontynuowanie dotychczasowej działalności
7.3. Dodana wartość rynkowa strategii umiarkowanie aktywnych
7.4. Dodana wartość rynkowa strategii aktywnej: zmian sprzedaży, kapitału pracującego netto i majątku trwałego
7.5. Finansowe charakterystyki wyróżnionych wersji zamierzeń strategicznych

Zakończenie

Załączniki
Załącznik A. Dodana wartość rynkowa wydziałów B i C w strategii pasywnej
Załącznik B. Dodana wartość rynkowa wydziałów B i C w strategii intensyfikowania sprzedaży
Załącznik C. Dodana wartość rynkowa wydziałów A, B i C w strategii zmian
zarządzania kapitałem pracującym netto
Załącznik D. Dodana wartość rynkowa obliczona za pomocą podstawowego wzoru, tj. MVA = Vop. - _TNOC
Załącznik E. Model stałego wzrostu
Załącznik F. Finansowa ocena decyzji menedżerskich

Literatura


Newsletter

Schowek


Brak tytułów w schowku.