Zarządzanie sprzedażą w przedsiębiorstwie handlowym i usługowym

Zarządzanie sprzedażą w przedsiębiorstwie handlowym i usługowym

Dostępność:w magazynie 1 egz.
Czas realizacji:24 h
ISBN:978-83-208-1885-7
EAN:9788320818857
Kod tytułu:44230
Szerokość:162 mm
Wysokość:237 mm
65,00 zł
40,01 zł
Cena netto: 38,10 zł
(5% VAT)
Ilość stron 272
Miejsce wydania Warszawa
Oprawa miękka
Rok wydania 2010
Typ Książka
PKWiU 58.11.1
W promocji tak
Język polski
Sektor handlu i usług to obszar dynamicznych zmian dokonujących się pod wpływem przemian rynkowych, silnej konkurencji, rozwoju potrzeb i wymagań nabywców oraz wprowadzania nowych technologii. Bardzo ważne staje się zatem skuteczne zarządzanie sprzedażą w handlu i usługach. Najważniejszymi zagadnieniami zaprezentowanymi w książce są: zachowania nabywców i segmentacja rynku, lokalizacja miejsca sprzedaży, polityka asortymentowa i kreowanie marki, wykorzystanie technologii elektronicznej, strategia komunikacji z rynkiem, polityka cen oraz analiza kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa.

Książka jest adresowanej do studentów uczelni i wydziałów ekonomicznych, a także pracowników instytutów naukowych oraz praktyków zajmujących się sprzedażą w handlu i usługach.

Spis treści:

Wstęp
ROZDZIAŁ 1. Przedsiębiorstwa handlowe i usługowe we współczesnej gospodarce
1.1. Usługi jako przedmiot działalności gospodarczej
1.2. Rola handlu i usług w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju
1.3. Cechy i funkcje przedsiębiorstwa handlowego
1.4. Najważniejsze jednostki handlu hurtowego i detalicznego oraz ich charakterystyka
1.5. Struktura podmiotowa handlu hurtowego i detalicznego w Polsce
ROZDZIAŁ 2. Zachowania nabywców i segmentacja rynku
2.1. Istota i zakres zachowań rynkowych konsumenta
2.2. Podejmowanie decyzji przez nabywców
2.3. Segmentacja rynku jako podstawa wyboru rynku docelowego
2.4. Kryteria segmentacji rynku
2.5. Wybór rynku docelowego
ROZDZIAŁ 3. Lokalizacja miejsca sprzedaży
3.1. Znaczenie lokalizacji miejsca sprzedaży w handlu i usługach
3.2. Czynniki wpływające na decyzję o wyborze lokalizacji
3.3. Analizy przestrzenne i geomarketingowe
3.4. Lokalizacja fizyczna, psychologiczna i wirtualna miejsca sprzedaży
ROZDZIAŁ 4. Polityka asortymentowa i kreowanie marki
4.1. Podstawowe pojęcia związane z asortymentem
4.2. Planowanie asortymentu
4.3. Zarządzanie asortymentem
4.4. Marka w asortymencie przedsiębiorstwa — istota i funkcje
4.5. Zakres decyzji związanych z marką
4.6. Narzędzia kreowania marki
4.7. Znaczenie marki w tworzeniu przewagi konkurencyjnej
ROZDZIAŁ 5. Zastosowanie technologii elektronicznych
5.1. Technologie elektroniczne w handlu i usługach konwencjonalnych
5.2. E-handel i e-usługi — technologie i modele biznesu
5.3. Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)
5.4. Tendencje zmian w handlu i usługach pod wpływem nowych technologii
ROZDZIAŁ 6. Strategia komunikacji z rynkiem i wizerunek punktu sprzedaży
6.1. Podstawy teoretyczne komunikacji marketingowej
6.2. Projektowanie przekazów promocyjnych
6.3. Promocja sprzedaży
6.4. Reklama jako instrument promocji
6.5. Rola public relations w procesie komunikowania się z rynkiem
6.6. Nowe i niekonwencjonalne sposoby promocji w handlu i usługach
6.7. Kształtowanie wizerunku firmy
ROZDZIAŁ 7. Polityka cen
7.1. Pojęcie i formy ceny
7.2. Cele i uwarunkowania decyzji cenowych
7.3. Metody kształtowania cen
7.4. Strategie cen
ROZDZIAŁ 8. Sprzedaż bezpośrednia i obsługa klienta
8.1. Fazy procesu sprzedażowego
8.2. System troski o klienta w miejscu sprzedaży
8.3. Jakość obsługi klienta
8.4. Pojęcie, cele i rodzaje merchandisingu
8.5. Działania oraz techniki merchandisingowe w handlu i usługach
ROZDZIAŁ 9. Wykorzystanie badań marketingowych w decyzjach rynkowych przedsiębiorstw
9.1. Wartość badań marketingowych dla przedsiębiorstwa
9.2. Metody oraz techniki badań marketingowych stosowane w handlu i usługach
9.3. Główne obszary zastosowań badań marketingowych w handlu i usługach
ROZDZIAŁ 10. Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw
10.1. Istota, źródła i zakres oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej
10.2. Wstępna ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw na podstawie sprawozdań finansowych
10.3. Analiza wskaźnikowa sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw
10.4. Zastosowanie metod dyskryminacji do oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw
Bibliografia


Newsletter

Schowek


Brak tytułów w schowku.