Zamówienia publiczne. Wybrane informacje o wynikach kontroli Prezesa UZP

Zamówienia publiczne. Wybrane informacje o wynikach kontroli Prezesa UZP

Dostępność:w magazynie 6 egz.
Czas realizacji:24 h
ISBN:978-83-60186-85-5
EAN:9788360186855
Kod tytułu:44195
Szerokość:146 mm
Wysokość:207 mm
59,00 zł
17,70 zł
Cena netto: 16,86 zł
(5% VAT)
Ilość stron 198
Miejsce wydania Bydgoszcz-Warszawa
Numer wydania 1
Oprawa miękka
Rok wydania 2009
Typ Książka
PKWiU 58.11.1
W promocji tak
Język polski
Celem opracowania jest przybliżenie regulacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych w kontekście projektów środowiskowych oraz projektów finansowanych ze środków unijnych. Naruszenie w trakcie kontraktowania przepisów tej ustawy może spowodować obowiązek zwrotu przyznanych środków pomocowych. Koniecznym jest również podkreślenie, iż ostatnia nowelizacja Praw zamówień publicznych, obowiązująca od 24 października 2008 r. zwiększa rolę Instytucji Zarządzających programami pomocowymi w procesie kontroli zamówień współfinansowanych ze środków UE. Z powyższych powodów zawarte w nim przykłady naruszeń mają na tyle uniwersalny charakter, iż mogą być również przydatne przy stosowaniu oraz rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych dotyczących Prawa zamówień publicznych przez podmioty na co dzień stosujące przepisy praw zamówień publicznych, przez beneficjentów środków pomocowych jak i kontrolerów Instytucji Zarządzających. Publikacja powinna pozwolić zminimalizować ryzyko popełnienia nieprawidłowości. Dodatkowo w książce zostały zawarte informacje o potencjalnej korekcie finansowej, która może być nałożona na przedsięwzięcia dofinansowywane z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 14 marca 2008 r. Zamieszczonymi na stronach internetowych (www.mrr.gov.pl).

Zwiększając przejrzystość, naruszenia zostały pogrupowane wg. artykułów, dzięki czemu wyszukiwanie zagadnień, w zakresie interesującym czytelnika, staje się szybkie i sprawne. Przy doborze informacji o wynikach kontroli wzięto pod uwagę zmiany jakie wprowadziła przywołana powyżej nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych. W tym kontekście nie przywoływano już nieaktualnych naruszeń (przykładowo: zmiany warunków udziału w postępowaniu - do tej pory jednolicie kwalifikowanych jako rażące naruszenie przepisów Prawa zamówień publicznych).

Spis treści:

Wprowadzenie
Wykaz skrótów
Art.7
Art. 8
Art. 11 ust. 6
Art. 17 ust. 2
Art. 21 ust. 3
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 29
Art. 32 ust. 1
Art. 35 ust. 1
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Art. 44
Art. 50
Art. 51
Art. 56
Art. 57
Art. 63
Art. 67
Art. 82
Art. 85
Art. 86
Art. 87
Art. 89
Art. 91
Art. 92
Art. 93
Art. 94
Art. 96
Art. 142
Art. 146 ust. 1 pkt 1
Art. 148
Art. 181


Newsletter

Schowek


Brak tytułów w schowku.