Szkice o polityce pieniężnej

Szkice o polityce pieniężnej

Dostępność:w magazynie 1 egz.
Czas realizacji:24 h
ISBN:83-208-1531-2
EAN:9788320815313
Kod tytułu:44585
Szerokość:145 mm
Wysokość:205 mm
50,00 zł
29,00 zł
Cena netto: 27,62 zł
(5% VAT)
Ilość stron 303
Miejsce wydania Warszawa
Oprawa miękka
Rok wydania 2004
Typ Książka
PKWiU 58.11.1
W promocji tak
Język polski
Pod wpływem zmieniającego się otoczenia banki centralne starają się usprawnić prowadzoną przez siebie politykę pieniężną. Dlatego poszukując odpowiedzi na nowe wyzwania, korzystają z teorii ekonomii. Jak się jednak okazuje, dotychczas wykorzystywane modele są coraz mniej przydatne, teoretycy wciąż muszą opracowywać lepsze metody odwzorowania i analizy rzeczywistości.
Znalezienie właściwych odpowiedzi staje się wyjątkowo trudne, jeśli nowym, istotnym zmianom strukturalnym towarzyszy zmiana charakteru cyklu koniunkturalnego.
W książce przedstawiono kierunki badań nad polityką pieniężną w kontekście przemian we współczesnej makroekonomii.Poszczególne rozdziały poświęcono m.in.:
  • kryzysom finansowym,
  • kosztom dezinflacji,
  • skuteczności polityki pieniężnej,
  • dylematom strategii bezpośredniego celu inflacyjnego,
  • związkom między zmianami strukturalnymi a polityką pieniężną,
  • demokratycznej kontroli nad polityką banku centralnego,
  • poszukiwaniu optymalnej reguły polityki pieniężnej,
  • polityce antyinflacyjnej.
  •  


Spis treści:

Od autora
Kryzysy finansowe a skuteczność polityki makroekonomicznej
Wstęp
Globalizacja a skuteczność polityki makroekonomicznej
Zasady polityki makroekonomicznej, systemy pieniężne a nowe wątki w badaniach nad niezależnością banku centralnego
Niepewność i przejrzystość w polityce ekonomicznej
Przyczyny "nadmiernego gradualizmu": model Caplina i Leahy'ego
Rola wysokich stóp procentowych przed kryzysem finansowym i w jego trakcie
Zakończenie
Koszty dezinflacji
Wstęp
Teoretyczny wymiar dezinflacji
Wyniki badań empirycznych
Problem nieliniowości krzywej Phillipsa
Niezależność banku centralnego a koszt dezinflacji
Wnioski dla Polski
Decyzja zsierpniar
Decyzja zsierpniar
O niektórych związkach między zmianami strukturalnymi a polityką pieniężną
Wstęp
Różne sposoby rozumienia zależności między zmianami strukturalnymi a polityką pieniężną
Zmiany strukturalne a polityka pieniężna w okresie transformacji Kontrowersje wokół modelu Akerlofa, Dickensa i Perry' ego
Polityka pieniężna a "nowa gospodarka"
Zakończenie
Demokratyczna kontrola nad polityką banku i wnioski dla Polski
Wstęp
Związki z niezależnością banku centralnego Odpowiedzialność przedmiotowa a podmiotowa
Sposoby rozumienia accountability
Czy między niezależnością a demokratyczną kontrolą występuje wymlennosc
Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego a demokratyczna kontrola
Czy niezależny bank centralny oznacza "deficyt demokracji"?
Narzędzia sprawowania demokratycznej kontroli nad bankiem centralnym
Wyniki badań empirycznych
Zakończenie
Kontrowersje wokół skuteczności polityki pieniężnej
Wstęp
W kierunku nowej syntezy neoklasycznej?
Polityka pieniężna a rynek kapitałowy
Polityka pieniężna a nierówność dochodów
Skuteczność polityki pieniężnej w warunkach niskiej inflacji Problem zerowej granicy nominalnych stóp procentowych
Wstęp
Istota problemu zero bound
Wyniki symulacji zachowania się gospodarki przy zero bound
Wnioski z doświadczeń historycznych
Dylematy w polityce pieniężnej
Zakończenie
Dylematy strategii bezpośredniego celu inflacyjnego
Teoretyczny wymiar strategii bezpośredniego celu inflacyjnego
Dylematy związane z zastosowaniem strategii bezpośredniego celu inflacyjnego
Szerokość pasma celu
Horyzont czasowy
Wybór wskaźnika zmian cen
Doświadczenia krajów stosujących strategię bezpośredniego celu inflacyjnego
Wnioski z badań porównawczych
Chile
Meksyk
Brazylia
Izrael
Korea Południowa
W poszukiwaniu optymalnej reguły polityki pieniężnej
Wstęp
Rodzaje, wady i zalety reguł oraz ich związki ze strategiami polityki pieniężnej
Kontrowersje wokół reguły Taylora
Zakończenie
Polityka antyinflacyjna
Punkt wyjścia
Program stabilizacyjny
Walka z inflacją w okresie pełzającego kursu walutowego i znacznego wzrostu gospodarczego
Bibliografia

 

Newsletter

Schowek


Brak tytułów w schowku.