Strategiczna polityka handlu międzynarodowego

Strategiczna polityka handlu międzynarodowego

Dostępność:w magazynie 1 egz.
Czas realizacji:24 h
ISBN:83-208-1567-3
EAN:9798320815671
Kod tytułu:44582
Szerokość:162 mm
Wysokość:238 mm
58,00 zł
39,00 zł
Cena netto: 37,14 zł
(5% VAT)
Ilość stron 251
Miejsce wydania Warszawa
Oprawa miękka
Rok wydania 2005
Typ Książka
PKWiU 58.11.1
W promocji tak
Język polski
Książka jest pierwszym w polskim piśmiennictwie ekonomicznym zwartym opracowaniem przedstawiającym w sposób kompleksowy koncepcję szeroko opisywaną w światowej literaturze ekonomicznej już od początku lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia strategicznej polityki handlu międzynarodowego, która pojawiła się jako reakcja na zachodzące w gospodarce światowej przeobrażenia przejawiające się między innymi w rozwoju rynków niedoskonałych, rosnącej roli korporacji multinarodowych, możliwości osiągania korzyści ze skali wytwarzania czy też we wzroście znaczenia branż zaawansowanych technologicznie. Ta ewolucja gospodarki światowej wytworzyła potrzebę poznania strategicznych zachowań przedsiębiorstw, a w ich kontekście także odpowiedzi na pytanie, jaka jest rola rządów państw w procesie stosowania interwencyjnych narzędzi polityki handlowej.
Zagadnienia poruszane w książce nie tylko są aktualne, ale mają też podstawowe znaczenie w dyskusji na temat realizowanej obecnie i przyszłości polityki handlu międzynarodowego oraz wiążącej się z tym konieczności wypracowania strategii umożliwiającej odniesienie sukcesu na światowych rynkach.

Spis treści:

Spis treści
Wstęp
Rozdział 1. Wolny handel a protekcjonizm w tradycyjnej teorii wymiany i polityki handlu międzynarodowego
1.1. Klasyczne argumenty za wolnym handlem
1.1.1. Założenia teorii
1.1.2. Korzyści z wymiany międzynarodowej
1.2. Argumenty za protekcjonizmem
1.2.1. Klasyfikacja argumentów
1.2.2. Argument cła wychowawczego (infant industry)
1.2.3. Argument cła optymalnego (terms of trade)
1.2.4. Koncepcja drugiego najlepszego rozwiązania (second best theory)
Rozdział 2. Geneza strategicznej polityki handlu międzynarodowego
2.1. Cechy współczesnej gospodarki światowej a założenia klasycznej teorii handlu międzynarodowego
2.2. Nowa teoria handlu międzynarodowego a aspekty strategiczne w zachowaniach przedsiębiorstw
2.3. Pojęcie, cele i założenia strategicznej polityki handlu międzynarodowego
Rozdział 3. Modele strategicznej polityki handlu międzynarodowego
3.1. Model homogenicznego duopolu międzynarodowego z uwzględnieniem zachowań według zasad konkurencji ilościowej Cournota
3.1.1. Zastosowanie subwencji eksportowej (model Brandera-Spencer)
3.1.2. Zastosowanie subwencji na badania i rozwój (model Brandera-Spencer)
3.1.3. Zastosowanie cła importowego ograniczenie importu w celu promocji eksportu (model Krugmana)
3.1.4. Zastosowanie dobrowolnych ograniczeń eksportu (model Wonga)
3.2. Model heterogenicznego duopolu międzynarodowego z uwzględnieniem zachowań według zasad konkurencji cenowej Bertranda
3.2.1. Zastosowanie podatku eksportowego (model Eatona-Grossmana)
3.2.2. Zastosowanie dobrowolnych ograniczeń eksportu (modele Harrisa i Krishny)
Rozdział 4. Modyfikacja założeń modelowych a adekwatność stosowania narzędzi strategicznej polityki handlu międzynarodowego
4.1. Zmiany w założeniach dotyczących charakterystyki rynku
4.1.1. Wolne wejście i wyjście z rynku oraz ujęcie endogeniczne liczby przedsiębiorstw
4.1.2. Firmy międzynarodowe
4.2. Zmiany w założeniach dotyczących charakterystyki polityki handlowej
4.2.1. Zagraniczne przedsięwzięcia odwetowe
4.2.2. Identyfikacja branży
4.2.3. Potrzeby informacyjne
4.2.4. Oddziaływanie przedsiębiorstw na decydentów
Rozdział 5. Empiryczna kwantyfikacja skutków zastosowania strategicznej polityki handlu międzynarodowego
5.1. Branże zaawansowanej technologii jako branże strategiczne
5.2. Metody empirycznej kwantyfikacji stosowania strategicznej polityki handlu międzynarodowego
5.3. Branża lotnicza
5.3.1. Charakterystyka branży
5.3.2. Studium empiryczne Kleppera
5.3.3. Analiza empiryczna Baldwina-Krugmana
5.3.4. Ocena wyników
5.4. Branża samochodowa
5.4.1. Charakterystyka branży
5.4.2. Ujęcie empiryczne Dixita
5.4.3. Analiza empiryczna Krishny-Hogan-Swagela
5.4.4. Ocena wyników
5.5. Branża mikroelektroniczna
5.5.1. Charakterystyka branży
5.5.2. Analiza empiryczna Baldwina-Krugmana
5.5.3. Ocena wyników
Zakończenie
Bibliografia


Newsletter

Schowek


Brak tytułów w schowku.