Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw

Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw

Dostępność:w magazynie 2 egz.
Czas realizacji:24 h
ISBN:978-83-208-1705-8
EAN:9788320817058
Kod tytułu:44285
Szerokość:162 mm
Wysokość:238 mm
52,00 zł
29,00 zł
Cena netto: 27,62 zł
(5% VAT)
Ilość stron 173
Miejsce wydania Warszawa
Oprawa miękka
Rok wydania 2007
Typ Książka
PKWiU 58.11.1
W promocji tak
Język polski
Przedstawiona w książce koncepcja zrównoważonego rozwoju służy do wyznaczania kierunków rozwoju i możliwości wyboru między konkurencyjnymi wartościami, którymi są środowisko i jego ochrona z jednej strony oraz wolność działalności gospodarczej z drugiej. Realizacja tej koncepcji w przedsiębiorstwie wiąże się z obniżeniem materiałochłonności i energochłonności produkcji, podnoszeniem produktywności wykorzystania zasobów środowiska oraz redukowaniem ilości zanieczyszczeń przy jednoczesnym zaspakajaniu oczekiwań podstawowych grup interesów.

Spis treści:

Wstęp
1. Geneza i założenia zrównoważonego rozwoju
1.1. Środowiskowe determinanty rozwoju gospodarczego
1.2. Globalne przesłanki zrównoważonego rozwoju
1.3. Założenia i zasady zrównoważonego rozwoju
1.4. Zrównoważony rozwój jako imperatyw gospodarki Unii Europejskiej
1.5. Aspekty prawne zrównoważonego rozwoju w Polsce
2. Przedsiębiorstwo jako obiekt programowania rozwoju
2.1. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw
2.2. Cele ekonomiczne, ekologiczne i społeczne w strukturze celów przedsiębiorstwa
2.3. Charakterystyka procesu rozwoju i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa
2.4. Prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju
2.5. Zrównoważony rozwój jako przedmiot zarządzania strategicznego
3. Wdrażanie zrównoważonego rozwoju na poziomie przedsiębiorstwa
3.1. Rola przedsiębiorstw w realizacji zrównoważonego rozwoju
3.2. Założenia zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem
3.3. Przedsięwzięcia rozwojowe w procesie zrównoważonego rozwoju
3.3.1. Restrukturyzacja ekologiczna przedsiębiorstw
3.3.2. Zmiany struktury produkcji
3.3.3. Inwestycje prośrodowiskowe
3.4. Zarządzanie środowiskowe w realizacji zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw
3.4.1. Strategia czystszej produkcji
3.4.2. Systemy zarządzania środowiskowego według ISO serii 14000
3.4.3. Ekozarządzanie i audyt środowiskowy (EMAS)
3.4.4. Inne programy i inicjatywy środowiskowe
4. Zastosowanie programowania liniowego w ocenie efektywności zrównoważonego rozwoju
4.1. Kryterium efektywności w ocenie zrównoważonego rozwoju
4.2. Metodyka oceny efektywności w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju
4.2.1. Metody oceny efektywności
4.2.2. Data Envelopment Analysis jako nieparametryczna metoda oceny efektywności
4.2.3. Procedura obliczania wskaźników efektywności
4.3. Możliwości zastosowania DEA do oceny zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach
4.4. Modele dekompozycyjne i relacyjne w ocenie efektywności realizacji celów zrównoważonego rozwoju
4.5. Przykład zastosowania DEA do oceny przedsiębiorstw energetycznych
4.6. Znaczenie wskaźników efektywności w procesie podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach
Bibliografia


Newsletter

Schowek


Brak tytułów w schowku.