Praktyczne aspekty egzekucji i windykacji w Polsce

Praktyczne aspekty egzekucji i windykacji w Polsce

Dostępność:w magazynie 3 egz.
Czas realizacji:24 h
ISBN:978-83-61668-17-6
EAN:9788361668176
Kod tytułu:44190
Szerokość:143 mm
Wysokość:205 mm
54,00 zł
10,80 zł
Cena netto: 10,29 zł
(5% VAT)
Ilość stron 206
Miejsce wydania Bydgoszcz
Numer wydania 1
Oprawa miękka
Rok wydania 2010
Typ Książka
PKWiU 58.11.1
W promocji tak
Język polski
Publikacja ma na celu przybliżenie problematyki windykacji i egzekucji prowadzonej na terenie Polski oraz w ramach polskiego porządku prawnego. Poradnikowy charakter, zawarte przykładowe wzory oraz przystępny język powodują, iż książka będzie doskonałą pomocą dla każdego podmiotu, który nie ma do czynienia z prawem na co dzień. Publikacja z całą pewnością okaże się przydatna dla przedsiębiorców oraz innych osób borykających się z nieuczciwymi kontrahentami, lub chcących po prostu solidnie zabezpieczyć swoje interesy w obrocie gospodarczym.SPIS TREŚCI:

WYKAZ SKRÓTÓW 7
1 NAJWAŻNIEJSZE KIERUNKI ZMIAN PROCEDURY CYWILNEJ 9
1 1 Ochrona przedsiębiorcy reprezentowanego przez profesjonalnego
pełnomocnika 9
1 2 Ochrona przedsiębiorcy występującego samodzielnie 20
2 ZASADY DOCHODZENIE ROSZCZEŃ W POSTĘPOWANIACH
CYWILNYCH, W TYM GOSPODARCZYCH Najistotniejsze odrębności
oraz interpretacja oparta na orzecznictwie sądowym 27
2 1 Pojęcie sprawy gospodarczej 27
2 2 Postępowanie 30
2 3 Odrębności postępowania w sprawach gospodarczych 32
3 REGUŁY DOTYCZĄCE WPROWADZANIA ZMIAN DO UMOWY 43
4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ DŁUŻNIKA ZA CZYNY OSÓB, KTÓRYMI SIĘ
POSŁUGUJE PRZY WYKONYWANIU ZOBOWIĄZANIA 44
5 NOWE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY, ZWIĄZANE Z WEJŚCIEM
W ŻYCIE USTAWY O KOSZTACH SĄDOWYCH W SPRAWACH
CYWILNYCH 47
6 ZASADY ZGŁOSZENIA WNIOSKU O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI 50
6 1 Podmioty uprawnione do zgłoszenia wniosku 50
6 2 Wymogi formalne wniosku o ogłoszenie upadłości 57
7 ZASADY WYBORU OPCJI POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO 64
7 1 Upadłość z możliwością zawarcia układu 64
8 PODSTAWY OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI 68
8 1 Ogólne podstawy 68
8 2 Pojęcie niewypłacalności 68
8 3 Fakultatywne przesłanki negatywne ogłoszeniaupadłości 76
8 4 Umorzenie postępowania upadłościowego 80
9 NOWE REGUŁY PROCESOWANIA W POSTĘPOWANIU
ZABEZPIECZAJĄCYM ZASPOKOJENIE WIERZYCIELA JUŻ NA ETAPIE
POSTĘPOWANIA ZABEZPIECZAJĄCEGO Rygory formalne wniosku
o zabezpieczenie Nowe sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych 82
9 1 Pojęcie, cel i funkcja zabezpieczenia w postępowaniu cywilnym 82
9 2 Żądanie zabezpieczenia 84
9 3 Podział zabezpieczeń 86
9 4 Koszty postępowania zabezpieczającego 87
9 5 Podmioty uprawnione do żądania zabezpieczenia 87
9 6 Postępowanie zabezpieczające a postępowanie w sprawie 94
9 7 Wymogi formalne wniosku o udzielenie zabezpieczenia 97
9 8 Rozpoznanie wniosku o udzielenie zabezpieczenia 100
9 9 Sposoby zabezpieczenia 116
9 10 Zabezpieczenie w postępowaniu upadłościowym 125
9 11 Katalog dopuszczalnych sposobów zabezpieczenia majątku dłużnika 126
10 PRAWO WIERZYCIELA DO ŻĄDANIA OD KOMORNIKA
INFORMACJI O STANIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO 132
11 PRZESŁANKI ŻĄDANIA WYJAWIENIA MAJĄTKU DŁUŻNIKA 134
11 1 Ogólne zasady i przesłanki wyjawienia 134
11 2 Wyjawienie oszczędności bankowych 150
12 POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ORZECZENIA ZAKAZU
SPRAWOWANIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU ORAZ
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 152
13 WZORY PISM 158
WZÓR 1 158
WZÓR 2 159
WZÓR 3 161
WZÓR 4 164
WZÓR 5 166
WZÓR 6 169
WZÓR 7 170
WZÓR 8 171
WZÓR 9 172
WZÓR 10 177
WZÓR 11 180
WZÓR 12 182
WZÓR 13 185
WZÓR 14 192
14 ORZECZNICTWO 196
Orzecznictwo Sądu Najwyższego 196
Orzecznictwo sądów apelacyjnych 200
Orzecznictwo administracyjne 200
BIBLIOGRAFIA 201
POZOSTAŁE MATERIAŁY 204


Spis treści:

WYKAZ SKRÓTÓW
1. NAJWAŻNIEJSZE KIERUNKI ZMIAN PROCEDURY CYWILNEJ
1.1. Ochrona przedsiębiorcy reprezentowanego przez profesjonalnego
pełnomocnika
1.2. Ochrona przedsiębiorcy występującego samodzielnie
2. ZASADY DOCHODZENIE ROSZCZEŃ W POSTĘPOWANIACH CYWILNYCH, W TYM GOSPODARCZYCH. Najistotniejsze odrębności oraz interpretacja oparta na orzecznictwie sądowym
2.1. Pojęcie sprawy gospodarczej
2.2. Postępowanie
2.3. Odrębności postępowania w sprawach gospodarczych
3. REGUŁY DOTYCZĄCE WPROWADZANIA ZMIAN DO UMOWY
4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DŁUŻNIKA ZA CZYNY OSÓB, KTÓRYMI SIĘ
POSŁUGUJE PRZY WYKONYWANIU ZOBOWIĄZANIA
5. NOWE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY, ZWIĄZANE Z WEJŚCIEM W ŻYCIE USTAWY O KOSZTACH SĄDOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH
6. ZASADY ZGŁOSZENIA WNIOSKU O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI
6.1. Podmioty uprawnione do zgłoszenia wniosku
6.2. Wymogi formalne wniosku o ogłoszenie upadłości
7. ZASADY WYBORU OPCJI POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO
7.1. Upadłość z możliwością zawarcia układu
8. PODSTAWY OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI
8.1. Ogólne podstawy
8.2. Pojęcie niewypłacalności
8.3. Fakultatywne przesłanki negatywne ogłoszenia upadłości
8.4. Umorzenie postępowania upadłościowego
9. NOWE REGUŁY PROCESOWANIA W POSTĘPOWANIU ZABEZPIECZAJĄCYM ZASPOKOJENIE WIERZYCIELA JUŻ NA ETAPIE POSTĘPOWANIA ZABEZPIECZAJĄCEGO. Rygory formalne wniosku o zabezpieczenie. Nowe sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych
9.1. Pojęcie, cel i funkcja zabezpieczenia w postępowaniu cywilnym
9.2. Żądanie zabezpieczenia
9.3. Podział zabezpieczeń
9.4. Koszty postępowania zabezpieczającego
9.5. Podmioty uprawnione do żądania zabezpieczenia
9.6. Postępowanie zabezpieczające a postępowanie w sprawie
9.7. Wymogi formalne wniosku o udzielenie zabezpieczenia
9.8. Rozpoznanie wniosku o udzielenie zabezpieczenia
9.9. Sposoby zabezpieczenia
9.10. Zabezpieczenie w postępowaniu upadłościowym
9.11. Katalog dopuszczalnych sposobów zabezpieczenia majątku dłużnika
10. PRAWO WIERZYCIELA DO ŻĄDANIA OD KOMORNIKA INFORMACJI O STANIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO
11. PRZESŁANKI ŻĄDANIA WYJAWIENIA MAJĄTKU DŁUŻNIKA
11.1. Ogólne zasady i przesłanki wyjawienia
11.2. Wyjawienie oszczędności bankowych
12. POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ORZECZENIA ZAKAZU SPRAWOWANIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU ORAZ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
13. WZORY PISM
WZÓR 1
WZÓR 2
WZÓR 3
WZÓR 4
WZÓR 5
WZÓR 6
WZÓR 7
WZÓR 8
WZÓR 9
WZÓR 10
WZÓR 11
WZÓR 12
WZÓR 13
WZÓR 14
14. ORZECZNICTWO
Orzecznictwo Sądu Najwyższego
Orzecznictwo sądów apelacyjnych
Orzecznictwo administracyjne
BIBLIOGRAFIA
POZOSTAŁE MATERIAŁY


Inne tytuły z serii Prawo cywilne

Newsletter

Schowek


Brak tytułów w schowku.