Podatki w Unii Europejskiej

Podatki w Unii Europejskiej

Dostępność:w magazynie 1 egz.
Czas realizacji:24 h
ISBN:978-83-208-1845-1
EAN:9788320818451
Kod tytułu:44564
Szerokość:161 mm
Wysokość:239 mm
66,90 zł
44,00 zł
Cena netto: 41,90 zł
(5% VAT)
Ilość stron 311
Miejsce wydania Warszawa
Oprawa miękka
Rok wydania 2010
Typ Książka
PKWiU 58.11.1
W promocji tak
Język polski
Książka obejmuje kompendium wiedzy o systemach podatkowych krajów Unii Europejskiej. Łączy rozważania teoretyczne z prezentacją rozwiązań funkcjonujących w praktyce. Zostały w niej przedstawione: rola państwa i polityki fiskalnej w gospodarce, funkcje i klasyfikacja podatków, struktura dochodów budżetowych z tytułu podatków, opodatkowanie dochodów osób fizycznych oraz osób prawnych, opodatkowanie konsumpcji, podatki majątkowe, składki na ubezpieczenie społeczne, ewolucja podatków w UE, reforma podatkowa w Polsce, system podatkowy a rozwój szarej strefy.
Książka jest przeznaczona dla pracowników naukowych i studentów prawa, administracji, ekonomii, zarządzania, europeistyki, a także osób profesjonalnie zajmujących się podatkami (konsultantów, doradców finansowych i podatkowych).

Spis treści:

Wstęp
CZĘŚĆ PIERWSZA. ROLA PAŃSTWA I PODATKÓW W GOSPODARCE
Rozdział 1. Rola państwa i polityki fiskalnej w gospodarce
1. Rola państwa w gospodarce. Krótki rys historyczny
2. Funkcje finansów publicznych
3. Aktywna i pasywna polityka fiskalna
4. Sektor finansów publicznych w krajach Unii Europejskiej. Główne trendy
Finanse publiczne w krajach starej Unii Europejskiej
Finanse publiczne w nowych krajach Unii Europejskiej
Rozdział 2. Funkcje i klasyfikacja podatków
1. Funkcje podatków
2. Teoretyczne podstawy poboru podatków .
3. Zasady podatkowe
4. Klasyfikacja podatków
CZĘŚĆ DRUGA. EWOLUCJA SYSTEMU PODATKOWEGO. DOŚWIADCZENIA KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ
Rozdział 3. Struktura dochodów budżetowych z tytułu podatków
1. Wprowadzenie
2. Struktura dochodów budżetowych w krajach starej Unii Europejskiej
3. Struktura dochodów budżetowych w nowych krajach Unii Europejskiej
Rozdział 4. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych
1. Ewolucja podatków w krajach starej Unii Europejskiej
2. Przyczyny i przebieg reform podatkowych w transformujących się gospodarkach
3. Podatek progresywny czy liniowy. W jakim kierunku zmierzają systemy podatkowe w transformujących się gospodarkach
Koncepcja podatku liniowego i jej realizacja
Dyskusja nad podatkiem liniowym. Argumenty za i przeciw
Przyczyny dużej popularności podatku liniowego w transformujących się gospodarkach
Doświadczenia krajów nadbałtyckich i Grupy Wyszehradzkiej. Wnioski z danych statystycznych
Rozdział 5. Opodatkowanie dochodów osób prawnych
1. Opodatkowanie dochodów osób prawnych w krajach Europy Zachodniej
2. Opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw w transformujących się gospodarkach
3. Konkurencja podatkowa w rozszerzonej Unii Europejskiej
Pojęcie i cele konkurencji podatkowej
Przebieg konkurencji podatkowej
Argumenty zwolenników i przeciwników konkurencji podatkowej
Perspektywy harmonizacji stawek CIT w rozszerzonej Unii Europejskiej
Konkluzje
Rozdział 6. Opodatkowanie konsumpcji
1. Charakterystyka podatków konsumpcyjnych
2. Podatek od wartości dodanej
3. Akcyza
Rozdział 7. Podatki majątkowe
1. Uzasadnienie opodatkowania majątku
2. Klasyfikacja podatków majątkowych
3. Charakterystyka podatków od nieruchomości
4. Skutki opodatkowania majątku
Rozdział 8. Składki na ubezpieczenie społeczne
1. Udział składek na ubezpieczenie społeczne w dochodach budżetowych i w relacji do PKB w rożnych krajach
2. Wpływ składek na ubezpieczenie społeczne na sytuacje na rynku pracy. Aspekty teoretyczne
3. Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne w krajach Unii Europejskiej
4. Skutki wysokich obciążeń kosztów pracy składkami na ubezpieczenie społeczne
Rozdział 9. Kierunki ewolucji podatków w krajach Unii Europejskiej
1. Klasyfikacja systemów podatkowych w krajach starej Unii Europejskiej
2. Systemy podatkowe nowych krajów Unii Europejskiej
3. Kierunki ewolucji podatków w rozszerzonej Unii Europejskiej
CZĘŚĆ TRZECIA. REFORMA PODATKOWA W POLSCE
Rozdział 10. Opodatkowanie dochodów osób prawnych
1. Zasady opodatkowania dochodów osób prawnych
2. Obciążenia podatkowe przedsiębiorstw państwowych i prywatnych
3. Ocena dotychczasowych zmian systemu opodatkowania osób prawnych
Rozdział 11. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych
1. Konstrukcja podatku od dochodów osób fizycznych w Polsce
2. Obciążenia podatkowe dochodów osób fizycznych
Rozdział 12. Reforma podatków pośrednich
1. Wprowadzenie podatku VAT w Polsce
2. Wpływ reformy podatkowej na strukturę dochodów budżetu państwa
3. Analiza regresywnego charakteru podatków pośrednich. Wyniki badań empirycznych
4. Wnioski
CZĘŚĆ CZWARTA. PODATKI I SZARA STREFA
Rozdział 13. Wpływ systemu podatkowego na rozwój szarej strefy
1. Reakcje podatników na obciążenia podatkowe
2. Szara strefa. Pojęcie i zakres
3. Formy przejawiania się szarej strefy w Polsce
4. Konsekwencje występowania szarej strefy w Polsce
5. Wpływ szarej strefy na zróżnicowanie dochodów w transformujących się gospodarkach
LiteraturaNewsletter

Schowek


Brak tytułów w schowku.