Ochrona i edukacja konsumentów we współczesnej gospodarce rynkowej

Ochrona i edukacja konsumentów we współczesnej gospodarce rynkowej

Dostępność:w magazynie 1 egz.
Czas realizacji:24 h
ISBN:83-208-1571-1
EAN:9788320815719
Kod tytułu:44561
Szerokość:162 mm
Wysokość:238 mm
44,00 zł
21,00 zł
Cena netto: 20,00 zł
(5% VAT)
Ilość stron 170
Miejsce wydania Warszawa
Oprawa miękka
Rok wydania 2005
Typ Książka
PKWiU 58.11.1
W promocji tak
Język polski
Problematyka ochrony i edukacji konsumenta to jeden z najbardziej aktualnych problemów współczesnych czasów. Studia nad polityką konsumencką w wielu krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej dowodzą, że harmonijne funkcjonowanie całej gospodarki, w tym gospodarstw domowych, wymaga odpowiednio rozwiniętego systemu ochrony i edukacji konsumentów. W Polsce, w warunkach gospodarki rynkowej konsument zyskał należną mu suwerenność, jednak jego wiedza rynkowa i konsumencka jest uboga, co potwierdzają doświadczenia ostatnich lat. W książce, którą oddajemy do rąk Czytelników, poruszono szeroki zakres zagadnień obejmujących ochronę i edukację konsumentów. Omówiono m.in. zagadnienia dotyczące pozycji konsumenta na rynku, przybliżono genezę, rozwój i cele polityki konsumenckiej w Unii Europejskiej, scharakteryzowano instytucje i organizacje konsumenckie funkcjonujące w Unii Europejskiej oraz organizacje zajmujące się problematyką konsumencką w skali międzynarodowej.
Szczególna uwaga została zwrócona na politykę konsumencką w Polsce, w której prowadzeniu biorą udział zarówno instytucje rządowe i samorządowe, organizacje konsumenckie, jak i organizacje arbitrażu branżowego oraz inne. Podano najnowsze przepisy dotyczące sprzedaży towarów i usług, a także rozwiązania w zakresie usług bankowych i turystycznych, wraz ze wskazaniem występujących obecnie obszarów zagrożeń interesów konsumentów. Integralnym elementem polityki konsumenckiej jest edukacja konsumenta. Oceniono poziom świadomości konsumenckiej w świetle wyników badań empirycznych, odniesiono się do doświadczeń w zakresie edukacji konsumentów krajów Unii Europejskiej.

Spis treści:

Wstęp
Rozdział 1. Konsument i prawa konsumenta
1.1. Pozycja konsumenta na rynku a jego suwerenność
1.2. Konsumeryzm
1.3. Prawa konsumenta
1.4. Prawa konsumenta w Unii Europejskiej
Rozdział 2. Polityka konsumencka w Unii Europejskiej
2.1. Geneza, rozwój i cele polityki konsumenckiej w Unii Europejskiej
2.2. Strategia polityki konsumenckiej Unii Europejskiej na lata 20022006
2.3. Instytucje i organizacje konsumenckie w Unii Europejskiej
2.3.1. Instytucje Unii Europejskiej
2.3.1.1. Komisja Europejska (EC)
2.3.1.2. Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów (DG SANCO)
2.3.1.3. Europejska Grupa Konsultacyjna ds. Konsumentów (ECCG)
2.3.2. Organizacje konsumenckie na poziomie Unii Europejskiej
2.3.2.1. Stowarzyszenie Konsumentów Europejskich (AEC)
2.3.2.2. Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Koordynowania Reprezentacji Konsumentów w Normalizacji (ANEC)
2.3.2.3. Europejska Organizacja Konsumencka (BEUC)
2.3.3. Inne organizacje
2.3.3.1. Komitet Organizacji ds. Rodzin przy Unii Europejskiej (COFACE)
2.3.3.2. Europejska Wspólnota Spółdzielni Spożywców (Euro Coop)
2.4. Międzynarodowe organizacje konsumenckie
2.4.1. Międzynarodowa Organizacja Związków Konsumenckich (CI)
2.4.2. Konsumencki Dialog Transatlantycki (TACD)
Rozdział 3. Polityka konsumencka w Polsce
3.1. Polityka konsumencka w Polsce w latach 19982006
3.2. Instytucjonalna ochrona konsumenta
3.2.1. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)
3.2.2. Inspekcja Handlowa (IH)
3.2.3. Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów
3.3. Społeczne organizacje ochrony konsumentów
3.3.1. Federacja Konsumentów (FK)
3.3.2. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (SKP)
3.3.3. Polskie Towarzystwo Ekonomiki Gospodarstwa Domowego (PTEGD)
3.4. Organizacje arbitrażu branżowego
3.4.1. Rzecznik Ubezpieczonych
3.4.2. Arbiter bankowy
3.5. Inne organizacje
Rozdział 4. Znajomość wybranych regulacji prawnych w zakresie sprzedaży towarów i usług
4.1. Świadomość konsumentów w zakresie sprzedaży towarów
4.1.1. Umowa sprzedaży
4.1.2. Obowiązki sprzedawcy
4.1.3. Informacja o towarze
4.1.4. Odpowiedzialność sprzedawcy za sprzedany towar
4.1.5. Uprawnienia kupującego
4.2. Gwarancja
4.3. Szczególne rodzaje umów sprzedaży
4.3.1. Umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa
4.3.2. Umowa zawierana na odległość
4.4. Reklamacje
4.5. Usługi bankowe i obszary naruszeń interesów konsumentów
4.5.1. Rachunek bankowy
4.5.2. Kredyt konsumencki
4.5.3. Elektroniczne instrumenty płatnicze
4.5.3.1. Karty płatnicze i zagrożenia dla ich posiadaczy
4.5.3.2. Usługi bankowości elektronicznej
4.5.3.3. Instrument pieniądza elektronicznego
4.6. Usługi turystyczne
4.6.1. Odpowiedzialność organizatora w świetle ustawy o usługach turystycznych
4.6.2. Timesharing
4.6.3. Obszary naruszeń interesów konsumentów na rynku usług turystycznych
Rozdział 5. Edukacja konsumenta
5.1. Edukacja jako integralny element polityki konsumenckiej
5.2. Świadomość konsumencka w świetle badań
5.2.1. Znajomość instytucji i organizacji zajmujących się ochroną konsumentów
5.2.2. Uczestnicy działań edukacyjnych
5.2.3. Źródła informacji konsumenckiej
5.3. Edukacja konsumencka w wybranych krajach Unii Europejskiej
Zakończenie
Bibliografia


Newsletter

Schowek


Brak tytułów w schowku.