O żegludze i prawie morskim. Wspomnienia i refleksje

O żegludze i prawie morskim. Wspomnienia i refleksje

Dostępność:w magazynie 5 egz.
Czas realizacji:24 h
ISBN:978-83-61668-41-1
EAN:9788361668411
Kod tytułu:44197
Szerokość:150 mm
Wysokość:215 mm
39,00 zł
15,60 zł
Cena netto: 14,86 zł
(5% VAT)
Ilość stron 178
Numer wydania 1
Oprawa twarda
Rok wydania 2011
Typ Książka
PKWiU 58.11.1
W promocji tak
Język polski
Morza zajmują w przybliżeniu dwie trzecie powierzchni naszego globu. Na tym obszarze człowiek od wieków prowadzi działalność różnego rodzaju: wojenną, gospodarczą, rekreacyjną, tę ostatnią obecnie w coraz szerszym zakresie. Korzysta z morza jako drogi wodnej, a więc uprawia na nim żeglugę i korzysta z zasobów naturalnych obszaru morskiego - zasobów organicznych i nieorganicznych zasobów dna morskiego i jego podglebia. W związku z tą stale rozszerzającą się działalnością człowieka na morzu powstają określone stosunki społeczne - mówi się nawet o pewnej społeczności ludzi morza (maritime community). Te właśnie stosunki reguluje prawo morskie.

Znaczące zmiany w układzie stosunków o istotnym znaczeniu dla prawa morskiego, bardziej nawet niż w samym prawie morskim, nastąpiły w drugiej połowie ubiegłego wieku. Okres ten, a więc lata 1950-2000, w którym z tymi sprawami miałem bliski kontakt, przyjmuję za podstawę w moich rozważaniach będących również wspomnieniami. Tylko w niektórych przypadkach, gdy wydaje mi się to potrzebne, wybiegam poza tak określoną cezurę czasową.


Spis treści:

PRÓBA RETROSPEKCJI: WSTĘPNE ZAŁOŻENIA
PIERWSZE SPOTKANIE Z ŻEGLUGĄ I PRAWEM MORSKIM
ATRAKCYJNOŚĆ ŻEGLUGI MORSKIEJ - WTEDY I TERAZ
ZNOWU W GDYNI PO WOJNIE: SPECJALIZACJA W PRAWIE MORSKIM
JAK POZNAWAŁEM PRAWO MORSKIE
Praca nad doktoratem
Praca w ubezpieczeniach morskich
PRAWO MORSKIE - JAK JE WTEDY WIDZIAŁEM
Prawo żeglugi morskiej a międzynarodowe prawo morza
Prawo żeglugi morskiej i jego cechy szczególne: obszerna i złożona problematyka
Stan prawny w Polsce w zakresie spraw morskich
TWORZENIE POLSKIEGO PRAWA MORSKIEGO
Zdobywanie pozycji i pierwsze przymiarki
Michał Szuldenfrei ijego kodyfikowanie prawa morskiego
Prace kodyfikacyjne w zmienionej atmosferze politycznej
KODEKS MORSKI: JEGO ZAŁOŻENIA I STOSUNEK DO UREGULOWAŃ TRADYCYJNYCH DLA PRAWA ŻEGLUGI MORSKIEJ
Założenia podstawowe
Odstąpienie od tradycji i uregulowania częściowo nowatorskie
A.Odstąpienie od regulowania pożyczki bodmeryjnej
B.Zdefiniowanie pojęcia armatora i określenie jego pozycji
C.Zdefiniowanie umowy przewozu rzeczy i odejście od koncepcji umowy frachtowej
D.Uregulowanie umowy czarteru na czas
E.ŻEGLUGA I PRAWO MORSKIE W DRUGIEJ POŁOWIE XX WIEKU: ŹRÓDŁA I KIERUNKI PRZEMIAN
Zachowawcze tendencje prawa morskiego
Rola organizacji międzynarodowych: od unifikacji do wspólnego tworzenia prawa morskiego
Czynniki wpływające na zmiany w prawie morskim
X.NIEBEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI MORSKIEJ A PRAWO MORSKIE
XI. PIRACTWO CZY KORSARSTWO: ŻEGLUGA MORSKA W KONFLIKCIE CYWILIZACJI
XII. ŻEGLUGA I PRAWO MORSKIE W KONFLIKCIE MIĘDZY KRAJAMI ROZWINIĘTYMI A TRZECIM ŚWIATEM
XIII. EKONOMIA VERSUS BANDERA NARODOWA
XIV. OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA I JEJ ZNACZENIE DLA ŻEGLUGI I ROZWOJU PRAWA MORSKIEGO: HUMANIZACJA PRAWA MORSKIEGO
Stosunki pracy w żegludze morskiej
Bezpieczeństwo życia na morzu
XV. ROZWÓJ TECHNIKI I JEGO WPŁYW NA ŻEGLUGĘ I PRAWO MORSKIE
XVI. PRAWO MORSKIE-JAK JE WIDZIAŁEM PO UPŁYWIE PÓŁ WIEKU
Zmienność prawa morskiego i słabnący wpływ tradycji
Nowe zadania dla żeglugi morskiej i nowe problemy prawne
Prawo morskie elementem polityki międzynarodowej
Międzynarodowa działalność na rzecz unifikacji i rozwoju prawa morskiego: potrzeba poczucia wspólnoty
XVII. ZMIANY W ŻEGLUDZE I PRAWIE MORSKIM W DRUGIEJ POŁOWIE XX WIEKU: PRÓBA PODSUMOWANIA
Zmiany w żegludze morskiej
Zamiany w tworzeniu prawa morskiego
Publiczne i prywatne prawo żeglugi morskiej
Prawo pracy na morzu: zanikająca odrębność od powszechnego prawa pracy
Ograniczenie odpowiedzialności: kolejne zmiany i obniżenie rangi instytucji
Przywileje morskie - słabnące znaczenie
Pożyczka bodmeryjna: mutacja archaicznej instytucji kredytu morskiego
Umowa przewozu ładunku: największe trudności
Umowa przewozu pasażera: stopniowe zwiększanie odpowiedzialności przewoźnika wobec pasażera
Awaria wspólna: tracąca znaczenie instytucja o korzeniach historycznych
Ratownictwo morskie: odejście od zasady no cure - no pay dla potrzeb ochrony środowiska
Ubezpieczenie morskie: czy jego odrębność jest anachronizmem?
XVIII. CO DALEJ Z PRAWEM MORSKIM?
Indeks nazwisk
Bibliografia prac Autora


Newsletter

Schowek


Brak tytułów w schowku.