Międzynarodowe prawo humanitarne. Antecedencje i wyzwania współczesności. International Humanitarian Law Antecedences and Challenges of The Present Time

Międzynarodowe prawo humanitarne. Antecedencje i wyzwania współczesności. International Humanitarian Law Antecedences and Challenges of The Present Time

Dostępność:w magazynie 4 egz.
Czas realizacji:24 h
ISBN:978-83-61668-25-1
EAN:9788361668251
Kod tytułu:44188
Szerokość:165 mm
Wysokość:235 mm
34,00 zł
17,00 zł
Cena netto: 16,19 zł
(5% VAT)
Ilość stron 211
Oprawa miękka
Rok wydania 2010
Typ Książka
PKWiU 58.11.1
W promocji tak
Język polski
W 2009 roku przypadła 60-ta rocznica przyjęcia Konwencji genewskich o ochronie ofiar wojny. Zdając więc sobie sprawę z wagi tych Konwencji Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego wraz z Fundacją Wydziału ‘‘Facultas Iuridica’’ zorganizowały w październiku 2009 roku międzynarodową konferencję Międzynarodowe prawo humanitarne – antecedencje i wyzwania współczesności. Na konferencję zaproszono wybitnych specjalistów tej dziedziny - z kraju i z zagranicy, z ośrodków naukowych, instytucji rządowych oraz organizacji pozarządowych. Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Polskiego Czerwonego Krzyża.Niniejsza publikacja jest częściowo rezultatem dyskusji, jakie odbywały się podczas konferencji. Znajdują się tu więc teksty opracowane na podstawie wygłoszonych referatów, jak i przygotowane specjalnie na potrzeby tej książki. Poruszają one szereg niezwykle ważnych i aktualnych zagadnień z zakresu prawa humanitarnego, odnosząc się przede wszystkim do postanowień Konwencji genewskich. Opracowania dotyczą więc ochrony ofiar konfliktów zbrojnych, w tym głównie dzieci, odpowiedzialności za naruszenia prawa humanitarnego, w tym praw osób poszkodowanych wskutek takich naruszeń, funkcjonowania wojskowych służb medycznych czy działalności Polskiego Czerwonego Krzyża na rzecz upowszechniania międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych. Mowa jest także o nowych wyzwaniach jakie niosą współczesne konflikty dla prawa humanitarnego, a są nimi między innymi walka z terroryzmem, działania administracji tymczasowych, specyfika współczesnej okupacji czy ochrona dóbr kultury zagrożonych operacjami wojskowymi. Postawione zostało także pytanie o wzajemne relacje prawa humanitarnego i prawa kosmicznego, co jest zagadnieniem tak ciekawym, co dyskusyjnym. Publikacja przeznaczona jest dla szerokiego kręgu odbiorców. Na pewno jest ona źródłem wiedzy zarówno dla studentów prawa czy stosunków międzynarodowych, jak i praktyków. Poruszając ważne zagadnienia stanowi także wkład w rozwój nauki międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych i ma skłaniać do dalszych badań w tej dziedzinie.

Spis treści:

Słowo wstępne
Foreword
Damian Maria Bielicki
International Humanitarian Law of armed conflict and Space Law
Wojciech Bieókowski
Konwencje genewskie jako podstawa funkcjonowania wojskowych służb medycznych
Veronika Bilkova
Victims of Armed Conflict and Their Right to Reparation under International Humanitarian Law
Nobuo Hayashi
Continuous Attack Liability Without Right or Fact of Direct Participation in Hostilities - The ICRC Interpretative Guidance and Perils of a Pseudo-Status
Jerzy Menkes, Marcin Menkes
Międzynarodowe prawo humanitarne wobec nowych wyzwań
Elżbieta Mikos-Skuza
Koncepcja okupacji w świetle prawa haskiego i genewskiego a współczesna praktyka okupacji
Joanna Nowakowska-Małusecka
Konwencje genewskie a ochrona praw dziecka w konflikcie zbrojnym
Krzysztof Sałaciński
Ochrona dóbr kultury w prawie międzynarodowym i polskim - doświadczenia z realizacji zadań w ramach misji wojskowych
Janusz Symonides
Walka z terroryzmem w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego
Lidia Szafaryn
Rola i zadania Polskiego Czerwonego Krzyża w dziedzinie upowszechniania międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych
Ilona Topa
Międzynarodowa administracja terytorialna - ius in bello czy ius post bellum?
Noty o autorach


Newsletter

Schowek


Brak tytułów w schowku.