Konsumpcja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Konsumpcja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Dostępność:w magazynie 1 egz.
Czas realizacji:24 h
ISBN:978-83-208-1766-9
EAN:9788320817669
Kod tytułu:44218
Szerokość:162 mm
Wysokość:238 mm
51,45 zł
34,00 zł
Cena netto: 32,38 zł
(5% VAT)
Ilość stron 166
Miejsce wydania Warszawa
Oprawa miękka
Rok wydania 2007
Typ Książka
PKWiU 58.11.1
W promocji tak
Język polski
W książce autorzy omawiają zmiany zachodzące w pozycji konsumenta oraz konsumpcji gospodarstw domowych w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Litwa, Łotwa, Polska, Ukraina) po przejściu gospodarek tych krajów transformacji systemowej. Autorzy całościowo przedstawili: sytuację w badanych krajach na tle krajów Unii Europejskiej, konsumentów jako uczestników procesów rynkowych i zmiany ich zachowań konsumpcyjnych, zmiany w konsumpcji dóbr i usług gospodarstw domowych oraz czynniki o tym decydujące, charakterystykę konsumentów na wybranych rynkach usług.

Książka jest przeznaczona dla studentów i pracowników naukowych uczelni ekonomicznych i instytutów naukowych, ale powinna zainteresować również praktyków.

Spis treści:

Wstęp
1. Sytuacja społeczno-gospodarcza Litwy, Łotwy, Polski i Ukrainy na tle krajów Unii Europejskiej
1.1. Potencjał przestrzenny i demograficzny Litwy, Łotwy, Polski i Ukrainy
1.2. Zróżnicowanie sytuacji społeczno-gospodarczej Litwy, Łotwy, Polski i Ukrainy
1.3. Postrzeganie członkostwa w Unii Europejskiej przez społeczeństwa Litwy, Łotwy, Polski. Poparcie dla Ukrainy
2. Konsumenci jako uczestnicy procesów rynkowych i zmiana ich zachowań konsumpcyjnych
2.1. Konsumenci jako uczestnicy procesów rynkowych
2.2. Sytuacja dochodowa badanych gospodarstw domowych
2.3. Nowy konsument na rynku wirtualnym
2.4. Nowe trendy w zachowaniach konsumentów
3. Zmiany w konsumpcji dóbr i usług gospodarstw domowych w latach 2000-2005 i czynniki o tym decydujące
3.1. Wydatki na dobra i usługi w gospodarstwach domowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2000-2005 na tle krajów UE
3.2. Czynniki decydujące o zakupie dóbr i usług
3.3. Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na postrzeganie różnych aspektów związanych z towarami i usługami
3.4. Warunki mieszkaniowe - zadowolenie i zamiary na przyszłość
4. Konsumenci na wybranych rynkach usług
4.1. Znaczenie usług w dobie integrującej się Europy
4.2. Zmiany w korzystaniu z usług w latach 2004-2005
4.3. Czynniki decydujące o wyborze placówki usługowej
4.4. Korzystanie z wybranych usług przez gospodarstwa domowe
4.4.1. Korzystanie z usług społecznych
4.4.2. Korzystanie z usług związanych z czasem wolnym
4.4.3. Korzystanie z usług finansowych
5. Polityka konsumencka Unii Europejskiej a sytuacja konsumentów w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej
5.1. Polityka konsumencka Unii Europejskiej w latach 2002-2013
5.1.1. Polityka konsumencka Unii Europejskiej w latach 2002-2006
5.1.2. Strategia polityki konsumenckiej na lata 2007-2013
5.2. Poziom świadomości konsumentów i ochrona konsumentów w Polsce, na Litwie, Łotwie i Ukrainie
5.2.1. Prawo do reprezentacji a znajomość instytucji i organizacji konsumenckich
5.2.2. Prawo do informacji i edukacji a źródła informacji dotyczące ochrony konsumenta
5.2.3. Prawo do efektywnego dochodzenia roszczeń a znajomość przepisów dotyczących reklamacji towarów i usług
5.3. Wzmacnianie pozycji konsumentów na rynku przez działania edukacyjne
Zakończenie


Newsletter

Schowek


Brak tytułów w schowku.