Integracja europejska. Szansa dla Polski

Integracja europejska. Szansa dla Polski

Dostępność:w magazynie 1 egz.
Czas realizacji:24 h
ISBN:83-208-1406-5
EAN:9788320814064
Kod tytułu:44540
Szerokość:144 mm
Wysokość:250 mm
47,25 zł
19,01 zł
Cena netto: 18,10 zł
(5% VAT)
Ilość stron 221
Miejsce wydania Warszawa
Oprawa miękka
Rok wydania 2002
Typ Książka
PKWiU 58.11.1
W promocji tak
Język polski
Coraz szybciej postępują procesy integracyjne w Europie.
Dotyczy to zarówno powiązań politycznych, jak i - przede wszystkim - powiązań gospodarczych.
Książka zapoznaje z przyczynami i przebiegiem procesów integracyjnych oraz tłumaczy mechanizmy i pokazuje skutki tych procesów dla gospodarek poszczególnych krajów i Unii Europejskiej jako całości. Jednocześnie autor przedstawił przesłanki i perspektywy członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
Książka jest przeznaczona dla studentów ekonomii, zarządzania, europeistyki, międzynarodowych stosunków gospodarczych, dziennikarstwa. Może być również przydatna dla kadr kierowniczych polskich przedsiębiorstw i osób, chcących lepiej rozumieć procesy integracyjne.

Spis treści:

Gospodarcza integracja regionalna w Europie przyczyny i skutki
Integracja regionalna i jej etapy
Krótka charakterystyka Unii Europejskiej
Poziom integracji ekonomicznej w Unii Europejskiej
Podstawowe przyczyny integracji ekonomicznej w Europie
Prawne fundamenty Unii Europejskiej
Wspólne obszary polityki w Unii Europejskiej
Unia Europejska w gospodarce światowej
Perspektywy rozwoju Unii Europejskiej
Unia celna jako podstawowy etap integracji regionalnej
Ekonomiczne przesłanki utworzenia unii celnej
Unia celna i jej efekty w procesie integracji regionalnej Unia celna w warunkach konkurencji doskonałej
Skutki utworzenia unii celnej w warunkach konkurencji
doskonałej dla wymiany na rynku międzynarodowym więcej niż jednego towaru
Unia celna i skutki jej wprowadzenia w warunkach gospodarki monopolistycznej
Efekty ekonomiczne integracji regionalnej w warunkach gospodarki monopolistycznej
Unia celna a kraje trzecie
Unia celna a specjalizacja
Unia celna a tenns oj trade
Podstawowe skutki utworzenia unii celnej
Rozdział 3
Wspólny rynek jako etap integracji regionalnej
Swobodny przepływ kapitału i jego skutki i ujęcie jakościowe
Swobodny przepływ siły roboczej w warunkach wspólnego rynku
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a przepływ kapitału w warunkach wspólnego rynku
Ekonomiczne efekty utworzenia wspólnego rynku
Rozdział 4
Interwencjonizm jako droga do spójności ekonomicznej i społecznej w UE - wybrane aspekty
Polityka rolna,
Polityka ochrony konkurencji
Polityka wspierania współpracy w zakresie prac badawczo-rozwojowych
Polityka wspierania przemysłu
Polityka celna jako przykład interwencjonizmu w stosunkach z zagranicą
Rozdział 5
Unia walutowa i jej rola w procesie In egracji regiona nej
Proces dochodzenia do unii walutowej
Euro jako pieniądz międzynarodowy i czynnik integrujący
Pieniadz krajowy a pieniądz międzynarodowy
Czynniki określające międzynarodowy charakter pieniądza
Korzyści i koszty kraju posiadającego walutę międzynarodową
Korzyści z wprowadzenia euro
Główne koszty wprowadzenia euro
Główne rodzaje ryzyka związanego z wprowadzeniem euro
Wstrząsy ekonomiczne
Konflikty polityczne
Europejski Bank Centralny i jego rola w kształtowaniu polityki monetarnej w strefie euro
Organizacja ESBC i EBC
Strategia polityki monetarnej EBC
Rozdział 6
Polska gospodarka w procesie integracji analiza scenariuszowa
Kryteria z Maastricht a wskaźniki makroekonomiczne w Polsce
Inflacja
Kurs złotego
Deficyt budżetowy
Integracja a przekształcenia w Unii
Początek działania unii gospodarczej i walutowej i wspólnej waluty euro
Globalizacja rynków finansowych
Transformacja ustrojowa i przekształcenia wewnętrzne krajów kandydujących do Unii
Konieczność analizy scenariuszowej


Newsletter

Schowek


Brak tytułów w schowku.