Ekonomika bankowości

Ekonomika bankowości

Dostępność:w magazynie 1 egz.
Czas realizacji:24 h
ISBN:83-208-1653-X
EAN:9788320816532
Kod tytułu:44529
Szerokość:162 mm
Wysokość:238 mm
60,90 zł
34,00 zł
Cena netto: 32,38 zł
(5% VAT)
Ilość stron 277
Miejsce wydania Warszawa
Oprawa miękka
Rok wydania 2007
Typ Książka
PKWiU 58.11.1
W promocji tak
Język polski
Tłumacz Ryszard Kokoszczyński
Autorzy przedstawiają w książce mikroekonomiczne podstawy bankowości. Po wprowadzeniu do problematyki pośrednictwa finansowego i roli banków (oraz rynków finansowych) w tym obszarze omawiają:
  • najważniejsze rodzaje operacji bankowych,
  • bank jako przedsiębiorstwo,
  • modele zachowania banków,
  • przemiany w bankowości i zachowaniu banków, związane z racjonowaniem kredytów, sekurytyzacją, zarządzaniem ryzykiem oraz fuzjami i przejęciami w bankowości.


Spis treści:

Przedmowa
TRENDY W BANKOWOŚCI KRAJOWEJ l MIĘDZYNARODOWEJ
1.1. Deregulacja
1.2. Innowacje finansowe
1.3. Globalizacja
1.4. Rentowność
1.5. Podsumowanie
POŚREDNICTWO FINANSOWE: WPŁYW RYNKU KAPITAŁOWEGO
2.1. Rola rynku kapitałowego
2.2. Wyznaczanie rynkowej stopy procentowej
2.3. Podsumowanie
BANKI A POŚREDNICTWO FINANSOWE
3.1.Odmienne wymagania pożyczkobiorców i pożyczkodawców
3.2.Koszty transakcyjne
3.3.Zabezpieczanie płynności
3.4.Asymetria informacji
3.5.Funkcjonowanie systemu płatniczego
3.6.Bezpośrednie zaciąganie pożyczek na rynku kapitałowym
3.7.Podsumowanie
4
BANKOWOŚĆ DETALICZNA l HURTOWA
4.1.Ogólne cechy bankowości
4.2.Bankowość detaliczna
4.3.Bankowość hurtowa
4.4.Bankowość uniwersalna
4.5.Podsumowanie
5
BANKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
5.1. Natura bankowości międzynarodowej
5.2. Rozwój bankowości międzynarodowej
5.3. Rynki eurowalutowe
5.4. Podsumowanie
6
TEORIA PRZEDSIĘBIORSTWA BANKOWEGO
6. l.Model podręcznikowy
6.2.Bank doskonale konkurencyjny
6.3.Bank monopolistyczny
6.4.Model niedoskonałej konkurencji
6.5.Podsumowanie
MODELE ZACHOWANIA BANKÓW
7.1.Ekonomika zarządzania aktywami i pasywami
7.2.Zarządzanie płynnością
7.3.Wycena kredytu
7.4.Zarządzanie aktywami
7.5.Model zarządzania aktywami i pasywami oparty na koncepcji zasobów realnych
7.6.Zarządzanie pasywami oraz wyznaczanie stopy procentowej
7.7.Podsumowanie
RACJONOWANIE KREDYTÓW
8.1.Doktryna dostępności
8.2.Teorie racjonowania kredytów
8.3.Asymetria informacji i selekcja negatywna
8.4.Selekcja negatywna i negatywne bodźce
8.5.Analiza zdolności kredytowej klientów (screening) a racjonowanie
8.6.Występowanie racjonowania kredytu
8.7.Podsumowanie
SEKURYTYZACJA
9.1.Sprzedaż papierów wartościowych na rynkach finansowych
9.2.Sekurytyzacja zabezpieczona aktywami
9.3.Proces sekurytyzacji zabezpieczonej aktywami
9.4.Korzyści z sekurytyzacji zabezpieczonej aktywami
9.5.Podsumowanie
STRUKTURA SYSTEMU BANKOWEGO: PROBLEMY FUZJI l PRZEJĘĆ
10.1. Pomiar wielkości produkcji
10.2.Przyczyny wzrostu liczby fuzji i przejęć
10.3.Motywy przejęć
10.4.Wyniki badań empirycznych
10.5.Podsumowanie
REGULACJE BANKOWE
11.1.Argumenty uzasadniające regulację
11.2.Regulacje
11.3.Argumenty przeciw regulacji
11.4.Podsumowanie
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
12.1.Typologia ryzyka
12.2.Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej
12.3.Ryzyko rynkowe
12.4.Podsumowanie
MAKROEKONOMIA BANKOWOŚCI
13.1.Ekonomia bankowości centralnej
13.2.Innowacje finansowe i polityka pieniężna
13.3.Kredyt bankowy i mechanizm transmisji
13.4.Podsumowanie
Bibliografia
Indeks


Newsletter

Schowek


Brak tytułów w schowku.