Chów kóz

Chów kóz

Dostępność:w magazynie 28 egz.
Czas realizacji:24 h
ISBN:83-85038-19-1
EAN:9788385038191
Kod tytułu:60497
Szerokość:145 mm
Wysokość:205 mm
22,00 zł
15,00 zł
Cena netto: 14,29 zł
(5% VAT)
PKWiU 58.11.1
W promocji tak
Ilość stron 106
Miejsce wydania Warszawa
Oprawa miękka
Rok wydania 2007
Typ Książka
Język polski
Wzrost zainteresowania kozami dostrzegany w Polsce od końca lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia wymusił powrót do ich hodowli, co leżało w pewnej sprzeczności z przyjętą strategią hodowlaną, popieraną przez ówczesne władze państwowe. Dążenie naszego społeczeństwa do wzbogacania różnorodności występującej na rynku żywności, spowodowanego względami zdrowotnymi, doprowadziło do samoistnego odtworzenia chowu i wzrostu zainteresowania tym gatunkiem zwierząt gospodarskich.
W pierwszym etapie rozwoju krajowej hodowli zainteresowanie koncentrowało się wokół mleka koziego, poszukiwanego dla dzieci ze skazą białkową, dla których produkt ten traktowany był niemal jak lekarstwo - co wynikało z faktu niewielkiej dostępności na rynku żywności tego typu. W latach późniejszych, gdy pogłowie kóz wzrosło na tyle, że wystąpiła swego rodzaju nadprodukcja mleka, wzrosło zainteresowanie przetwórstwem tego surowca. Po uruchomieniu wielu przydomowych przetwórni mleka, asortyment artykułów mleczarskich na naszym rynku uległ znacznemu rozszerzeniu, wspomagając zarówno handel detaliczny, jak i gospodarstwa agroturystyczne.
Rozwój hodowli prowadzonej w małych stadach może doprowadzić do wzrostu zainteresowania eksportem artykułów mleczarskich, głównie na rynek niemiecki, co w aspekcie możliwych do uzyskania cen może stanowić poważną konkurencję, choćby dla producentów francuskich. Dlatego podczas przygotowania tej książki staraliśmy się ująć najważniejsze aspekty dotyczące aktualnego znaczenia i przewidywanych perspektyw rozwoju koziarstwa w Polsce. Dość szeroko skoncentrowano uwagę na użytkowaniu mięsnym, ze względu na praktyczną nieobecność tego gatunku mięsa na rynku, co ze względów dietetycznych należy uznać za zjawisko niekorzystne.
Zainteresowanie chowem i użytkowaniem kóz wzrasta wraz z intensywnością przemian cywilizacyjnych, jako potrzeba realizacji potrzeb człowieka.

Spis treści:

Znaczenie chowu kóz
Podstawy genetyki i pracy hodowlanej u kóz
Podstawowe wiadomości z dziedziny genetyki zwierząt
Bezrożność a zaburzenia rozrodu u kóz
Podstawy prowadzenia selekcji jak prowadzić selekcję
O doborze kóz i kozłów do rozrodu
Metody kojarzenia
Metody krzyżowania
Podstawy chowu kóz
Rasy kóz
Mleczny kierunek użytkowy
Mięsny kierunek użytkowy
Wełnisty kierunek użytkowy
Puchowy kierunek użytkowy
Kierunek wszechstronnie użytkowy
Żywienie kóz mlecznych
Zapotrzebowanie kóz na składniki pokarmowe
Pasze w żywieniu kóz
Żywienie w poszczególnych okresach fizjologicznych
Rozród kóz
Odchów koźląt
Pojenie siarą
Naturalny odchów koźląt
System sztucznego odchowu koźląt
Pasze w odchowie koźląt
Odsadzanie
Żywienie młodzieży hodowlanej
Tucz koźląt
Systemy tuczu koźląt
Użytkowanie kóz
Użytkowanie mleczne
Użytkowanie mięsne
Użytkowanie wełniste i puchowe
Skóry kozie
Obornik kozi
Pomieszczenia i ich wyposażenie
Prace wykonywane w trakcie roku
Transport kóz
Możliwości przydomowego przetwórstwa pozyskanych surowców
Ochrona zdrowia kóz
Zachowanie chorej kozy
Choroby kóz
Literatura


Newsletter

Schowek


Brak tytułów w schowku.