Bankowość detaliczna

Bankowość detaliczna

Dostępność:w magazynie 1 egz.
Czas realizacji:24 h
ISBN:83-208-1579-7
EAN:9788320815795
Kod tytułu:44524
Szerokość:162 mm
Wysokość:238 mm
60,90 zł
34,00 zł
Cena netto: 32,38 zł
(5% VAT)
Ilość stron 432
Miejsce wydania Warszawa
Oprawa miękka
Rok wydania 2005
Typ Książka
PKWiU 58.11.1
W promocji tak
Język polski
Książka umożliwia zapoznanie się z problemami bankowości detalicznej zarówno od strony klienta (gospodarstw domowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw), jak i banku, który musi dostosować swoją ofertę do nowych warunków ekonomicznych. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej pojawiły się zróżnicowane możliwości wspomagania rozwoju sektora MSP, a zatem nowe wyzwania dla sektora bankowego.

Spis treści:

Wstęp
CZĘŚĆ I. Potrzeby kredytowe gospodarstw domowych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz metody zarządzania ryzykiem kredytowym w bankowości detalicznej
1. Bankowość detaliczna -- procesy oszczędzania i kredytowania gospodarstw domowych (Grażyna Rytelewska)
1.1. Potrzeby finansowe sektora gospodarstw domowych
1.2. Lokowanie nadwyżek finansowych gospodarstw domowych -- substytucja produktów depozytowych
1.3. Wybrane problemy kredytowania sektora gospodarstw domowych
1.4. Perspektywy rozwoju bankowości detalicznej -- aktywizacja działalności kredytowej wobec sektora gospodarstw domowych
Bibliografia
2. Rola lokalnych instytucji bankowych w obsłudze klienta detalicznego (Władysław L. Jaworski)
2.1. Wprowadzenie
2.2. Banki spółdzielcze
2.3. Banki komunalne
2.4. Małe i średnie przedsiębiorstwa jako kredytobiorcy
2.5. Oferta banków komercyjnych dla MSP na przykładzie PKO BP S.A.
2.6. Podsumowanie
Bibliografia
3. Problemy kredytowania małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań rynkowych (Paweł Karpiński)
3.1. Wprowadzenie
3.2. Produkty (usługi) bankowe mające największe znaczenie dla średnich przedsiębiorstw
3.3. Źródła finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw
3.4. Korzystanie z kredytów bankowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa
3.5. Wpływ przystąpienia Polski do Unii Europejskiej na poziom wykorzystania unijnych środków pomocowych
3.6. Rozmiary działalności gospodarczej w szarej strefie według opinii przedsiębiorstw
3.7. Podsumowanie
4. System oceny zdolności kredytowej małych firm na przykładzie wybranych banków komercyjnych w Polsce (Maciej S. Wiatr)
4.1. Wprowadzenie
4.2. Systemowe regulacje w zakresie bankowej oceny zdolności kredytowej małych firm w Polsce
4.3. Wybrane modele oceny zdolności kredytowej
4.4. Podsumowanie
Bibliografia
5. Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej do oceny ryzyka kredytowego małych i średnich przedsiębiorstw (Robert Jagiełło)
5.1. Wprowadzenie
5.2. Sformułowanie celu modelu
5.3. Wybór przedsiębiorstw
5.4. Dobór wskaźników finansowych
5.5. Kształt funkcji dyskryminacyjnej i estymacja jej parametrów
5.6. Podsumowanie
Bibliografia
6. Zarządzanie portfelem kredytowym detalicznych podmiotów gospodarujących (Sławomira Gołoś)
6.1. Wprowadzenie
6.2. Ogólna charakterystyka regionu
6.3. Ocena zysku i ryzyka portfela
6.4. Modelowanie portfela banku
6.5. Podsumowanie
Bibliografia
CZĘŚĆ II. Szanse i zagrożenia funkcjonowania bankowości detalicznej
7. Ocena efektywności kredytów dlamałych i średnich przedsiębiorstw. Rekomendacje metodologiczne (Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Agnieszka K. Nowak)
7.1. Wprowadzenie
7.2. Zakres i cel oceny efektywności kredytów dla MSP
7.3. Zakres podmiotowy sektora małych i średnich przedsiębiorstw
7.4. Oferta produktowa dla MSP
7.5. Udział oraz dynamika kredytów i depozytów sektora MSP
7.6. Skala ryzyka kredytowego w segmencie MSP
7.7. Metody oceny efektywności działalności w segmencie MSP
7.8. Podsumowanie
Bibliografia
8. Rola kredytu w finansowaniu nowo powstałych podmiotów gospodarujących i wprowadzających nowe technologie (Barbara Gruszka)
8.1. Wprowadzenie
8.2. Rola inwestycji w rozwoju MSP w latach 20002003
8.3. Uwarunkowania procesów innowacyjnych w MSP
8.4. Kondycja przedsiębiorstw powstałych w 2001 r.
8.5. Małe i średnie przedsiębiorstwa jako klienci banków komercyjnych
8.6. Alternatywne formy zewnętrznego finansowania przedsiębiorstw
8.7. Podsumowanie
Bibliografia
9. Usługa zarządzania portfelem papierów wartościowych na zlecenie jako czynnik transformacji oszczędności w instrumenty rynku kapitałowego (Paweł Niedziółka).
9.1. Wprowadzenie
9.2. Przyczyny względnie słabego wpływu kredytu bankowego na rozwój gospodarczy w Polsce
9.3. Pozyskiwanie kapitału przez podmioty gospodarujące drogą emisji papierów udziałowych oraz dłużnych w Polsce a finansowanie za pomocą kredytu bankowego
9.4. Alternatywne sposoby inwestowania nadwyżek pieniężnych przez podmioty gospodarujące w Polsce -- zalety i wady poszczególnych możliwości
9.5. Giełdowy rynek papierów wartościowych w Polsce -- tendencje rozwojowe w dobie globalnie obserwowanych przekształceń instytucjonalnych
9.6. Asset management w Polsce -- podstawy prawne, zasady współpracy z inwestorami, rynek oraz oferowane usługi
9.7. Podsumowanie
Bibliografia
10. Kredyt dla małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej -- analiza porównawcza (Zofia Zawadzka)
10.1. Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw dla stabilnego rozwoju gospodarczego w Europie Zachodniej
10.2. Bariery wzrostu MSP
10.3. Kredyt bankowy jako źródło finansowania zewnętrznego MSP
10.4. Alternatywne w stosunku do kredytu bankowego formy finansowania
10.5. Finansowe metody wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw
10.6. Podsumowanie
Bibliografia
11. Programy Unii Europejskiej w procesie finansowania małych i średnich przedsiębiorstw (Robert Jagiełło)
11.1. Programy przedakcesyjne
11.2. Fundusze strukturalne
11.3. Banki w procesie absorpcji pomocy unijnej przez sektor MSP
11.4. Podsumowanie
Bibliografia
12. Ogólne warunki umów bankowych -- platforma współpracy w interesie klientów (Włodzimierz Szpringer)
12.1. Umowa bankklient a wzorce umowne (perspektywa harmonizacji prawa umów)
12.2. Normatywne i orzecznicze formułowanie wzorców umownych w krajach Unii Europejskiej
12.3. Problemy regulacji umów w krajach Unii Europejskiej i w Polsce
12.4. Przykłady pokrzywdzenia konsumentów oraz postępowań w sprawach konsumenckich w krajach Unii Europejskiej i w Polsce
12.5. Podsumowanie
Bibliografia
13. Nadzór nad rynkiem kredytów detalicznych (Krzysztof Markowski)
13.1. Wprowadzenie
13.2. Charakterystyka rynku kredytów detalicznych
13.3. Uwarunkowania i regulacje prawne
13.4. Nadzór zewnętrzny i regulacja rynku
13.5. Wpływ polityki kredytowej banków na rynek kredytów detalicznych
13.6. Podsumowanie
Bibliografia

 

Newsletter

Schowek


Brak tytułów w schowku.