Czasopisma

Wyników 1 - 18 z 87Pokaż:     Pozycji na stronie
 • Rocznik historii sztuki tom 34
  63,00 zł
  56,70 zł
  Rocznik historii sztuki tom 34 Rocznik historii sztuki tom 34
  63,00 zł
  56,70 zł
  aktualnie niedostępny
 • Rocznik historii sztuki tom 35
  63,00 zł
  56,70 zł
  Rocznik historii sztuki tom 35 Rocznik historii sztuki tom 35
  63,00 zł
  56,70 zł
  aktualnie niedostępny
 • "Prawdziwa cnota krytyk się nie boi...". Karykatura w czasopismach satyrycznych Drugiej Rzeczypospolitej "Prawdziwa cnota krytyk się nie boi...". Karykatura w czasopismach satyrycznych Drugiej Rzeczypospolitej
  60,00 zł
  54,00 zł
  Pierwsza monografia polskiej satyry ikonograficznej z okresu międzywojennego dwudziestolecia. Autor nie skupił się w niej wyłącznie na treściach poszczególnych karykatur, opublikowanych wówczas w siedmiu...
  aktualnie niedostępny
 • Barok XVII/1 (33) 2010 (Historia-Literatura-Sztuka. Półrocznik)
  54,60 zł
  49,14 zł
  Barok XVII/1 (33) 2010 (Historia-Literatura-Sztuka. Półrocznik) Barok XVII/1 (33) 2010 (Historia-Literatura-Sztuka. Półrocznik)
  54,60 zł
  49,14 zł
  Niniejszy numer "Baroku" otwiera rozprawa dr. hab. Ryszarda Szmydkiego (Lowanium) - po kilku latach intensywnych badań archiwalnych w Gdańsku, Antwerpii i Brukseli przedstawia on wyniki swoich badań nad...
  aktualnie niedostępny
 • Napis seria XIV 2008. Krzywe zwierciadło na gościńcu. Literacka satyra, karykatura. groteska. Napis. Seria XIV
  52,50 zł
  47,25 zł
  Napis seria XIV 2008. Krzywe zwierciadło na gościńcu. Literacka satyra, karykatura. groteska. Napis. Seria XIV Napis seria XIV 2008. Krzywe zwierciadło na gościńcu. Literacka satyra, karykatura. groteska. Napis. Seria XIV
  52,50 zł
  47,25 zł
  Obecny tom zawiera prace przedstawione na interdyscyplinarnej konferencji naukowej w Kielcach. Temat konferencji był taki sam jak tytuł tej pozycji i zgromadził badaczy różnych dyscyplin - filologii polskiej...
 • Barok XXI/1 (41) 2014 (Historia - Literatura - Sztuka) Barok XXI/1 (41) 2014 (Historia - Literatura - Sztuka)
  aktualnie niedostępny
 • Barok XX/1 (39) 2013 (Historia-Literatura-Sztuka. Półrocznik)
  52,00 zł
  46,80 zł
  Barok XX/1 (39) 2013 (Historia-Literatura-Sztuka. Półrocznik) Barok XX/1 (39) 2013 (Historia-Literatura-Sztuka. Półrocznik)
  52,00 zł
  46,80 zł
  Najnowszy numer naszego czasopisma jest poświęcony rozrywkom dworskim w okresie nowożytnym. Opóźniliśmy jego wydanie, o pół roku, aby wydrukować wcześniej tom poświęcony pamięci naszego Kolegi i Przyjaciela...
  aktualnie niedostępny
 • Barok XIX/2 (38) 2012 (Historia-Literatura-Sztuka. Półrocznik)
  52,00 zł
  46,80 zł
  Barok XIX/2 (38) 2012 (Historia-Literatura-Sztuka. Półrocznik) Barok XIX/2 (38) 2012 (Historia-Literatura-Sztuka. Półrocznik)
  52,00 zł
  46,80 zł
  aktualnie niedostępny
 • Barok XX/2 (40) 2013 (Historia-Literatura-Sztuka. Półrocznik)
  52,00 zł
  46,80 zł
  Barok XX/2 (40) 2013 (Historia-Literatura-Sztuka. Półrocznik) Barok XX/2 (40) 2013 (Historia-Literatura-Sztuka. Półrocznik)
  52,00 zł
  46,80 zł
  Numer poświęcony jest rozmaitym aspektom podróżowania po Europie w dobie nowożytnej oraz jego skutkom. Autorzy rozpatrują m.in. podróże edukacyjne, dyplomatyczne i artystyczne oraz odzwierciedlenie podróży...
  aktualnie niedostępny
 • Biuletyn Historii Sztuki rok LXXIV 2012 nr 3-4 (Kwartalnik wydawany przez Instytut Sztuki PAN oraz Stowarzyszenie Historyków Sztuki) Biuletyn Historii Sztuki rok LXXIV 2012 nr 3-4 (Kwartalnik wydawany przez Instytut Sztuki PAN oraz Stowarzyszenie Historyków Sztuki)
  aktualnie niedostępny
 • Biuletyn Historii Sztuki rok LXX 2008 nr 3-4 (Kwartalnik wydawany przez Instytut Szuki PAN oraz Stowarzyszenie Historyków Sztuki) Biuletyn Historii Sztuki rok LXX 2008 nr 3-4 (Kwartalnik wydawany przez Instytut Szuki PAN oraz Stowarzyszenie Historyków Sztuki)
  50,00 zł
  44,00 zł
  Prowadzone w Polsce już od ponad 100 lat badania naukowe nad lokalizacją złóż szlachetnych odmian kamieni, ich eksploatacją i zastosowaniem w różnych dziedzinach sztuki do niedawna koncentrowały się niemal...
  aktualnie niedostępny
 • Biuletyn Historii Sztuki rok LXXIII 2011 nr 1-2 (Kwartalnik wydawany przez Instytut Sztuki PAN oraz Stowarzyszenie Historyków Sztuki) Biuletyn Historii Sztuki rok LXXIII 2011 nr 1-2 (Kwartalnik wydawany przez Instytut Sztuki PAN oraz Stowarzyszenie Historyków Sztuki)
  50,00 zł
  44,00 zł
  Kwartalnik poświęcony dziejom sztuki polskiej i obcej od średniowiecza po wiek XX. Artykuły w języku polskim opatrzone są obszernymi streszczeniami w języku angielskim. Artykuły autorów zagranicznych...
  aktualnie niedostępny
 • Biuletyn Historii Sztuki rok LXXIII 2011 nr 3-4 (Kwartalnik wydawany przez Instytut Sztuki PAN oraz Stowarzyszenie Historyków Sztuki) Biuletyn Historii Sztuki rok LXXIII 2011 nr 3-4 (Kwartalnik wydawany przez Instytut Sztuki PAN oraz Stowarzyszenie Historyków Sztuki)
  50,00 zł
  44,00 zł
  Geografia szkoły artystycznej jest wdzięcznym polem badawczym, zwłaszcza gdy chcemy ukazać oryginalność baroku wileńskiego i porównać go z barokiem krajów habsburskich, Bawarii, czy głównymi centrami...
  aktualnie niedostępny
 • Biuletyn Historii Sztuki rok LXXII 2010 nr 1-2 (Kwartalnik wydawany przez Instytut Sztuki PAN oraz Stowarzyszenie Historyków Sztuki) Biuletyn Historii Sztuki rok LXXII 2010 nr 1-2 (Kwartalnik wydawany przez Instytut Sztuki PAN oraz Stowarzyszenie Historyków Sztuki)
  50,00 zł
  44,00 zł
  Trafna identyfikacja postaci przedstawionych ma fundamentalne znaczenie dla rozpoznania tematu wyobrażenia plastycznego. Zadanie to jest utrudnione często przez mamy stan zachowania dzieła. Komplikacje...
  aktualnie niedostępny
 • Biuletyn Historii Sztuki rok LXVII 2005 nr 1-2 (Kwartalnik wydawany przez Instytut Sztuki PAN oraz Stowarzyszenie Historyków Sztuki) Biuletyn Historii Sztuki rok LXVII 2005 nr 1-2 (Kwartalnik wydawany przez Instytut Sztuki PAN oraz Stowarzyszenie Historyków Sztuki)
  50,00 zł
  44,00 zł
  Kompleksowa konserwacja Kaplicy Zygmuntowskiej przy krakowskiej katedrze na Wawelu, obejmująca zarówno wszystkie elementy rzeźbione w kamieniu i odlane z brązu jak też całość wyposażenia wnętrza, wzorowo...
  aktualnie niedostępny
 • Konteksty rok LXVI 2012 nr 3-4 (298-299). Antropologia kultury. Etnografia. Sztuka (Kultura futbolu) Konteksty rok LXVI 2012 nr 3-4 (298-299). Antropologia kultury. Etnografia. Sztuka (Kultura futbolu)
  50,00 zł
  44,00 zł
  Może nie jest zupełnym przypadkiem, że obiekt służący do gry w piłkę nożną ma kształt kulisty. Od wieków sławiony boski kształt kuli tłumaczyłby może nieco nabożeństwo, z jakim współczesność celebruje...
  aktualnie niedostępny
 • Konteksty rok LXIV 2009 nr 1-2 (284-285). Antropologia kultury, etnografia, sztuka (Antropologia miasta) Konteksty rok LXIV 2009 nr 1-2 (284-285). Antropologia kultury, etnografia, sztuka (Antropologia miasta)
  50,00 zł
  44,00 zł
  Maciej Kazimierz Sarbiewski urodził się w 1585 w Sarbiewie, koło Pułtuska, w rodzinie drobnoszlacheckiej herbu Prawdzie. Ojciec, co nie było częste w owych czasach, upatrywał szansy awansu połecznego...
 • Konteksty rok LXVI 2012 nr 1-2 (296-297) (Antropologia kultury, etnografia, sztuka) Konteksty rok LXVI 2012 nr 1-2 (296-297) (Antropologia kultury, etnografia, sztuka)
Wyników 1 - 18 z 87Pokaż:     Pozycji na stronie

Filtry cech

Resetuj

Newsletter

Schowek


Brak tytułów w schowku.