Czasopisma

Wyników 1 - 18 z 87Pokaż:     Pozycji na stronie
 • Dzieje najnowsze (Rocznik XLVI 2014 nr 1) Dzieje najnowsze (Rocznik XLVI 2014 nr 1)
  21,00 zł
  18,90 zł
  Kwartalnik poświęcony historii XX wieku.
 • Colloquia communia 1-2 (86-87) styczeń-grudzień 2009 (Współczesna filozofia białoruska) Colloquia communia 1-2 (86-87) styczeń-grudzień 2009 (Współczesna filozofia białoruska)
  35,00 zł
  28,70 zł
  Prezentowany państwu tom artykułów filozofów białoruskich stanowi niemal modelowy wyraz sięgania do zasobów dziedzictwa własnej kultury narodowej i tworzenia swoistej polityki tożsamości.
  aktualnie niedostępny
 • Biuletyn Historii Sztuki rok LXXII 2010 nr 1-2 (Kwartalnik wydawany przez Instytut Sztuki PAN oraz Stowarzyszenie Historyków Sztuki) Biuletyn Historii Sztuki rok LXXII 2010 nr 1-2 (Kwartalnik wydawany przez Instytut Sztuki PAN oraz Stowarzyszenie Historyków Sztuki)
  50,00 zł
  44,00 zł
  Trafna identyfikacja postaci przedstawionych ma fundamentalne znaczenie dla rozpoznania tematu wyobrażenia plastycznego. Zadanie to jest utrudnione często przez mamy stan zachowania dzieła. Komplikacje...
  aktualnie niedostępny
 • Konteksty rok LXVII 2013 nr 3 (302). Antropologia kultury, etnografia, sztuka Konteksty rok LXVII 2013 nr 3 (302). Antropologia kultury, etnografia, sztuka
  aktualnie niedostępny
 • Przegląd historyczny, tom CV, zeszyt 2 Przegląd historyczny, tom CV, zeszyt 2
 • Art of the Orient 2012 vol. 1 wersja angielsko-polska Art of the Orient 2012 vol. 1 wersja angielsko-polska
  42,00 zł
  34,44 zł
  Art of the Orient to rocznik poświęcony badaniu sztuki i kultury artystycznej Azji i Afryki, przygotowywany przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata. Pierwszy numer rocznika poprzedziła książka...
  aktualnie niedostępny
 • Konteksty rok LXIV 2009 nr 1-2 (284-285). Antropologia kultury, etnografia, sztuka (Antropologia miasta) Konteksty rok LXIV 2009 nr 1-2 (284-285). Antropologia kultury, etnografia, sztuka (Antropologia miasta)
  50,00 zł
  44,00 zł
  Maciej Kazimierz Sarbiewski urodził się w 1585 w Sarbiewie, koło Pułtuska, w rodzinie drobnoszlacheckiej herbu Prawdzie. Ojciec, co nie było częste w owych czasach, upatrywał szansy awansu połecznego...
 • Athenaeum 34/2012 (Polskie Studia Politologiczne) Athenaeum 34/2012 (Polskie Studia Politologiczne)
  42,00 zł
  34,44 zł
  Czasopismo Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne jest współwydawane przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Jednocześnie swojego wsparcia i patronatu udziela Komitet Nauk Politycznych...
  aktualnie niedostępny
 • Biuletyn Historii Sztuki rok LXXII 2010 nr 4. Kwartalnik wydawany przez Instytut Sztuki PAN oraz Stowarzyszenie Historyków Sztuki Biuletyn Historii Sztuki rok LXXII 2010 nr 4. Kwartalnik wydawany przez Instytut Sztuki PAN oraz Stowarzyszenie Historyków Sztuki
  25,00 zł
  22,00 zł
  Artykuł niniejszy jest próbą usytuowania dzieła graficznego Konstantego Brandla w kontekście sztuki europejskiej jego epoki. Problematykę tę częściowo omówiłam w artykule z 1969 r. , którego główne tezy...
 • Athenaeum 35/2012 (Polskie Studia Politologiczne) Athenaeum 35/2012 (Polskie Studia Politologiczne)
  42,00 zł
  34,44 zł
  Czasopismo Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne jest współwydawane przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Jednocześnie swojego wsparcia i patronatu udziela Komitet Nauk Politycznych...
  aktualnie niedostępny
 • Dzieje najnowsze (Rocznik XLV 2013 nr 3) Dzieje najnowsze (Rocznik XLV 2013 nr 3)
  21,00 zł
  18,90 zł
  Kwartalnik poświęcony historii XX wieku.
 • Rocznik historii sztuki tom 34
  63,00 zł
  56,70 zł
  Rocznik historii sztuki tom 34 Rocznik historii sztuki tom 34
  63,00 zł
  56,70 zł
  aktualnie niedostępny
 • Konteksty rok LXIII 2008 nr 2 (281). Antropologia kultury, etnografia, sztuka (Pochwała prowincji) Konteksty rok LXIII 2008 nr 2 (281). Antropologia kultury, etnografia, sztuka (Pochwała prowincji)
  25,00 zł
  22,00 zł
  Pochwala prowincji - tytuł tego numeru zapożyczyliśmy z ostatniej edycji Sandomierskich konferencji etnologicznych, o których piszą, należące do Sekcji Etnograficznej Towarzystwa Nauowego Sandomierskiego...
  aktualnie niedostępny
 • Barok XVII/1 (33) 2010 (Historia-Literatura-Sztuka. Półrocznik)
  54,60 zł
  49,14 zł
  Barok XVII/1 (33) 2010 (Historia-Literatura-Sztuka. Półrocznik) Barok XVII/1 (33) 2010 (Historia-Literatura-Sztuka. Półrocznik)
  54,60 zł
  49,14 zł
  Niniejszy numer "Baroku" otwiera rozprawa dr. hab. Ryszarda Szmydkiego (Lowanium) - po kilku latach intensywnych badań archiwalnych w Gdańsku, Antwerpii i Brukseli przedstawia on wyniki swoich badań nad...
  aktualnie niedostępny
 • Biuletyn Historii Sztuki rok LXXI 2009 nr 1-2 (Kwartalnik wydawany przez Instytut Sztuki PAN oraz Stowarzyszenie Historyków Sztuki) Biuletyn Historii Sztuki rok LXXI 2009 nr 1-2 (Kwartalnik wydawany przez Instytut Sztuki PAN oraz Stowarzyszenie Historyków Sztuki)
  50,00 zł
  44,00 zł
  Uchwycenie przejawów szczególniejszej czci dla Panny Marii w sztuce na obszarze państwa krzyżackiego w Prusach nie jest zadaniem łatwym. Przede wszystkim należy pamiętać, że patronkę Zakonu, Matkę Zbawiciela...
  aktualnie niedostępny
 • Biuletyn Historii Sztuki rok LXXIII 2011 nr 3-4 (Kwartalnik wydawany przez Instytut Sztuki PAN oraz Stowarzyszenie Historyków Sztuki) Biuletyn Historii Sztuki rok LXXIII 2011 nr 3-4 (Kwartalnik wydawany przez Instytut Sztuki PAN oraz Stowarzyszenie Historyków Sztuki)
  50,00 zł
  44,00 zł
  Geografia szkoły artystycznej jest wdzięcznym polem badawczym, zwłaszcza gdy chcemy ukazać oryginalność baroku wileńskiego i porównać go z barokiem krajów habsburskich, Bawarii, czy głównymi centrami...
  aktualnie niedostępny
 • Dzieje najnowsze (Rocznik XLIV 2012 nr 1) Dzieje najnowsze (Rocznik XLIV 2012 nr 1)
  21,00 zł
  18,90 zł
  Kwartalnik poświęcony historii XX wieku.
 • Biuletyn Historii Sztuki rok LXXV 2013 nr 3 (Kwartalnik wydawany przez Instytut Sztuki PAN oraz Stowarzyszenie Historyków Sztuki) Biuletyn Historii Sztuki rok LXXV 2013 nr 3 (Kwartalnik wydawany przez Instytut Sztuki PAN oraz Stowarzyszenie Historyków Sztuki)
Wyników 1 - 18 z 87Pokaż:     Pozycji na stronie

Filtry cech

Resetuj

Newsletter

Schowek


Brak tytułów w schowku.