Planowanie produkcji i dystrybucji. Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk (podręcznik)

Książka stanowi jedną z sześciu części zestawu podręczników do kształcenia w zawodzie technik logistyk w zakresie kwalifikacji A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w pro­cesach...
Planowanie produkcji i dystrybucji. Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk (podręcznik)