Logistyka procesów produkcji. Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk (podręcznik)

Książka stanowi jedną z sześciu części zestawu podręczników do kształcenia w zawodzie technik logistyk w zakresie kwalifikacji A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach...
Logistyka procesów produkcji. Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk (podręcznik)