Rolnictwo część 8. Technika w rolnictwie. Mechanizacja produkcji zwierzęcej, eksploatacja sprzętu rolniczego (podręcznik)

Podręcznik napisany zgodnie z najnowszym programem nauczania i przeznaczony dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik rolnik na poziomie technikum w zakresie kwalifikacji: R.3. Prowadzenie produkcji...
Rolnictwo część 8. Technika w rolnictwie. Mechanizacja produkcji zwierzęcej, eksploatacja sprzętu rolniczego (podręcznik)