Rolnictwo część 7. Technika w rolnictwie. Podstawy techniki, mechanizacja produkcji roślinnek (podręcznik)

Podręcznik napisany zgodnie z najnowszym programem nauczania i przeznaczony dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik rolnik na poziomie technikum w zakresie kwalifikacji: R.3. Prowadzenie produkcji...
Rolnictwo część 7. Technika w rolnictwie. Podstawy techniki, mechanizacja produkcji roślinnek (podręcznik)