Rolnictwo część 3. Produkcja zwierzęca. Owce, kozy, konie, drób, pszczoły, króliki (podręcznik)

Podręcznik napisany zgodnie z najnowszym programem nauczania i przeznaczony dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik rolnik na poziomie technikum w zakresie kwalifikacji: R.3. Prowadzenie produkcji...
Rolnictwo część 3. Produkcja zwierzęca. Owce, kozy, konie, drób, pszczoły, króliki (podręcznik)