Stosunki międzynarodowe

Wyników 1 - 18 z 21Pokaż:     Pozycji na stronie
 • Przepływ osób, usług, towarów i kapitału w umowach międzynarodowych Unii Europejskiej Przepływ osób, usług, towarów i kapitału w umowach międzynarodowych Unii Europejskiej
  44,80 zł
  36,74 zł
  Książka jest poświęcona konstrukcji unijnych praw ekonomicznych i socjalnych przysługujących obywatelom państw trzecich w zakresie pobytu i pracy, ubezpieczenia społecznego, przepływu towarów i kapitału...
 • Systemy medialne państw Unii Europejskiej. Nowe kraje członkowskie Systemy medialne państw Unii Europejskiej. Nowe kraje członkowskie
  37,00 zł
  30,34 zł
  W prezentowanej publikacji opisane są systemy medialne państw przyjętych w ostatnich latach do Unii Europejskiej(w ramach piątego i szóstego jej rozszerzenia) – Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Estonii...
  aktualnie niedostępny
 • Azerbejdżan - Polska. Odsłony kontaktów kulturowych Azerbejdżan - Polska. Odsłony kontaktów kulturowych
  42,00 zł
  34,44 zł
  Niniejsza książka jest ujęciem monograficznym badań prezentowanych wcześniej m.in. w opracowaniach: Aktywność kulturalna Polaków w Azerbejdżanie w XIX i na początku XX w. (1986) oraz Polacy w Azerbejdżanie...
  aktualnie niedostępny
 • Unia polsko-czechosłowacka. Projekt z lat 1940–1943. Ukochane dziecko premiera gen. Władysława Sikorskiego Unia polsko-czechosłowacka. Projekt z lat 1940–1943. Ukochane dziecko premiera gen. Władysława Sikorskiego
  43,90 zł
  39,51 zł
  W książce zostały opisane przebieg i rezultaty trzech etapów polsko-czechosłowackich stosunków z lat 1940–1943. Głównym tematem dyskusji i negocjacji prowadzonych przez polską i czechosłowacką stronę...
 • Negocjacje w procesie rozszerzenia Unii Europejskiej na Wschód. Uwarunkowania, aktorzy, przebieg Negocjacje w procesie rozszerzenia Unii Europejskiej na Wschód. Uwarunkowania, aktorzy, przebieg
  42,00 zł
  34,44 zł
  Praca zawiera wielowątkową analizę ważnego dla Polski procesu negocjacji akcesyjnych do Unii Europejskiej oraz towarzyszących im wielopoziomowych negocjacji europejskich pomiędzy różnymi aktorami (instytucjonalnymi...
  aktualnie niedostępny
 • Państwa postjugosłowiańskie wobec członkostwa w Unii Europejskiej i NATO. Analiza porównawcza Państwa postjugosłowiańskie wobec członkostwa w Unii Europejskiej i NATO. Analiza porównawcza
  44,80 zł
  36,74 zł
  Obszar byłej Jugosławii to region, gdzie występują częste kont1ikty. Wojny toczone w latach dziewięćdziesiątych XX wieku ujawniły wrogość i nienawiść wśród ludności tam zamieszkującej. Społeczność międzynarodowa...
  aktualnie niedostępny
 • Zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku. Azjatycka perspektywa Zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku. Azjatycka perspektywa
  37,80 zł
  31,00 zł
  Tom, który oddajemy w Państwa ręce zawiera siedemnaście opracowań przygotowanych przez autorów reprezentujących główne polskie ośrodki naukowe. Zaprezentowano w nich różne aspekty problemu bezpieczeństwa...
  aktualnie niedostępny
 • Proces integracji Chorwacji z Unią Europejską Proces integracji Chorwacji z Unią Europejską
  39,20 zł
  35,28 zł
  Jesień Ludów 1989 roku zap,oczątkowała szybki proces upadku realnego socjalizmu w krajach Europy Srodkowej, w tym w Socjalistycznej Federacyjnej Republice Jugosławii. Towarzyszyły temu tendencje dezintegracyjne...
  aktualnie niedostępny
 • Kontakty, tradycje i stosunki polsko-francuskie od XVI do początków XX wieku. Zbiór studiów Kontakty, tradycje i stosunki polsko-francuskie od XVI do początków XX wieku. Zbiór studiów
  35,00 zł
  28,70 zł
  Szeroko pojmowane stosunki polsko-francuskie sięgają średniowiecza. Już wówczas odbywano pielgrzymki w miejsca katolickiego kultu czy edukacyjne peregrynacje. Jeszcze silniejsze relacje dwóch tak odległych...
  aktualnie niedostępny
 • Historia integracji europejskiej Historia integracji europejskiej
  42,00 zł
  34,44 zł
  Poprawiona i uzupełniona Historia integracji europejskiej w usystematyzowany sposób ujmuje procesy jednoczenia Europy od najdawniejszych idei do XXI wieku. Autor wyróżnia cztery zasadnicze etapy procesu...
  aktualnie niedostępny
 • Stosunki polsko-zachodnioafrykańskie Stosunki polsko-zachodnioafrykańskie
  56,00 zł
  45,92 zł
  W monografii Stosunki polsko-zachodnioafrykańskie uwaga autora skupiła się na analizie stosunków łączących Polskę z krajami zachodnioafrykańskimi, począwszy od historycznych doświadczeń i kontaktów, poprzez...
  aktualnie niedostępny
 • Polskie dyskusje o integracji europejskiej po II wojnie światowej w historycznej perspektywie porównawczej Polskie dyskusje o integracji europejskiej po II wojnie światowej w historycznej perspektywie porównawczej
  39,20 zł
  35,28 zł
  Prezentowane opracowanie jest niepełnym przeglądem polskiego wkładu naukowego do rozwoju europejskiej idei czy teorii suwerenności i integracji międzynarodowej po II wojnie światowej [...]. Jest tylko...
  aktualnie niedostępny
 • Stosunki UE–NATO w dziedzinie bezpieczeństwa europejskiego i obrony na przełomie XX i XXI wieku Stosunki UE–NATO w dziedzinie bezpieczeństwa europejskiego i obrony na przełomie XX i XXI wieku
  39,20 zł
  32,14 zł
  Europejski system bezpieczeństwa od końca ostatniej dekady XX wieku zmierza w kierunku zwiększenia autonomicznych możliwości Unii Europejskiej. Od czasu oficjalnego ustanowienia w grudniu 1999 r. Europejskiej...
  aktualnie niedostępny
 • Polska na arenie międzynarodowej - współczesne wyzwania Polska na arenie międzynarodowej - współczesne wyzwania
  37,80 zł
  31,00 zł
  Publikacja składa się z dwóch tematycznych części. Część I zatytułowana Problemy bezpieczeństwa a polityka zagraniczna państwa prezentuje problemy bezpieczeństwa w kontekście polityki zagranicznej państwa...
  aktualnie niedostępny
 • Organizacje międzynarodowe wobec politycznych i społecznych problemów świata Organizacje międzynarodowe wobec politycznych i społecznych problemów świata
  33,60 zł
  27,55 zł
  Jak zatem wygląda współczesna współpraca regionalna i globalna na forum organizacji międzynarodowych? Czy mogą one realnie przyczyniać się do rozwiązywania problemów międzynarodowych? Czy też są przewartościowanym...
  aktualnie niedostępny
 • Prezydencja Polski w Radzie Uni Europejskiej. Bilans osiągnięć Prezydencja Polski w Radzie Uni Europejskiej. Bilans osiągnięć
  42,00 zł
  34,44 zł
  W dniu 30 kwietnia 2004 r. w Polsce, podobnie jak w pozostałych dziewięciu państwach wstępujących, zorganizowano szereg imprez i koncertów, podczas których świętowano przyjęcie Polski do grona państw...
  aktualnie niedostępny
 • Czechy - Polska - Ukraina. Partie i systemy partyjne. Stan i perspektywy Czechy - Polska - Ukraina. Partie i systemy partyjne. Stan i perspektywy
  35,00 zł
  28,70 zł
  W 2005 roku w Polsce i w 2006 roku w Czechach i na Ukrainie odbyły się wybory parlamentarne, które zmieniły kształt sceny politycznej w tych krajach. Te wydarzenia zadecydowały o wydaniu publikacji odnoszącej...
  aktualnie niedostępny
 • Unia Europejska w XXI wieku. Polityczno-prawna wspólnota interesów
  42,00 zł
  34,44 zł
  Unia Europejska w XXI wieku. Polityczno-prawna wspólnota interesów Unia Europejska w XXI wieku. Polityczno-prawna wspólnota interesów
  42,00 zł
  34,44 zł
  Unia Europejska weszła w XXI wiek ze sporym impetem. Nowa reforma traktatowa i największe w historii wspólnoty rozszerzenie to tylko najważniejsze spośród wielu istotnych wydarzeń, które miały miejsce...
  aktualnie niedostępny
Wyników 1 - 18 z 21Pokaż:     Pozycji na stronie