Polityka - media - manipulacja medialna. Przypadek Polski po 1989 roku

Polityka - media - manipulacja medialna. Przypadek Polski po 1989 roku

Wydawca: Adam Marszałek
Dostępność:w magazynie 2 egz.
Czas realizacji:24 h
ISBN:978-83-7780-219-9
EAN:9788377802199
Kod tytułu:35548
Szerokość:159 mm
Wysokość:225 mm
39,20 zł
32,14 zł
Cena netto: 30,61 zł
(5% VAT)
Ilość stron 286
Miejsce wydania Toruń
Oprawa miękka
Rok wydania 2011
Typ Książka
PKWiU 58.11.1
Język polski
Manipulacja medialna będąca wynikiem działania determinanty politycznej jest zjawiskiem powszechnym. Wynika to z szeregu mechanizmów, które oddziałują na rynek medialny, doprowadzając do występowania IV nim nieprawidłowości.
Związane są one z błędnym rozumieniem wielu idei charakterystycznych dla demokratycznego państ wa. Szczególnie w sytuacji formowania się nowego stemu politycznego na gruzach zupełnie odmiennego reżimu dochodzić może do za kłóceń, których skutkiem jest komunikowanie z udziałem technik manipulacyjnych.

Niniejsza praca prezentuje relacje, jakie wytworzyły się IV obrębie systemu medialnego VI kontekście funkcjonowania reżimu politycznego kształtującego się od 1989 roku, Budowanie nowej rzeczywistości społeczno-polityczne] wiązało się z przemianami, które dotknęły każda sferę życia ( .. .). Powyższe wrnoskowanie nie tylko prezentuje determinanty manipulacji medialnej, ale również przedstawia warunki działania systemu medialnego, a IV jego ramach szeregu instytucii

Spis treści:

Wstęp
I. Manipulacja medialna - analiza metodologiczna i teoretyczna
Uwagi wstępne
1. Uwagi metodologiczne
2. Perspektywy, paradygmaty i teorie badawcze
3. Manipulacja medialna
3.1. Definicja manipulacji
3.2. Istota środków masowego przekazu
3.3. Definicja manipulacji medialnej
3.4. Środki manipulacji medialnej
3.5. Metody i techniki manipulacji medialnej
3.5.1. Metoda tendencyjnej selekcji informacji
3.5.2. Metoda zniekształcania informacji
3.5.3. Metoda tworzenia faktów medialnych
3.6. Funkcje manipulacji medialnej
Uwagi końcowe
II. Prawna determinanta manipulacji medialnej
Uwagi wstępne
1.Wewnętrzne regulacje prawne
1.1. Konstytucja i jej wpływ na kształt uregulowań w aspekcie mediów masowych
1.2. Ustawa o radiofonii i telewizji jako główny kreator rynku medialnego
1.3. Ustawa abonamentowa określająca zasady finansowania mediów publicznych
1.4. Ustawa o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych - nieudana próba zmian
1.5. Ustawa prawo prasowe jako element kształtujący wolność zawodu dziennikarza
1.6. Rozporządzenia Krajowej Rady Radio- element ładu medialnego
2. System medialny jako wynik zabiegów legislacyjllych ustawodawcy
2.1. Media publiczne w systemie medialnym Polsk]
2.2. Finansowanie mediów publicznych w Polscc
2.3. Organ regulacyjny jako element systemu medialnego
2.4. Media komercyjne w polskim systemie medialnym
Uwagi końcowe
III. Polityka władz państwowych
Uwagi wstępne
1.Polityka medialna rządu
2.Zarządzanie spółkami medialnymi przez państwo
2.1. Kontrola finansowa - element walki politycznej
2.2. Kontrola programowa - sposób na kreowanie politycznego wizerunku
3. Wpływ państwa na obsadę personelu instytucji medialnych
Uwagi końcowe
IV. Kultura polityczna elit
Uwagi wstępne
1.Powiązania mediów masowych z partiami politycznymi
1.1. Bliskie relacje elit politycznych z właścicielami i personelem mediów
1.2. Naciski polityczne jako element manipulacji medialnej
2.Dyskredytacyjne działania polityków w stosunku do mediów i politycznej konkurencji
2.1. Podważanie autorytetów jako forma dyskredytacji
2.2. Wykorzystanie braku profesjonalizmu dziennikarzy i słabości mediów
2.3. Prowokacje i przecieki
3.Polityczny public relations jako element manipulacji medialnej
3.1. Konferencje prasowe Jako sposób na za istnienie w dyskursie medialnym
3.2. Wywiady i debaty - element promocji wizerunku politycznego
3.3. Kontrowersyjne zachowania - komponent promocji politycznej
Uwagi końcowe
v. Kampania wyborcza jako manipulacyjne kreowanie rzeczywistości
Uwagi wstępne
1. Normatywne rozwiązania obecności kandydatów w mediach w czasie kampanii wyborczej
2. Rola mediów masowych w kampanii wyborczej
2.1. Telewizja w aspekcie działań manipulacyjnych ,
2.2. Internet jako kreatywne źródło manipulacji medialnej
3.Kreowanie wizerunku w kontekście działań socjotechnicznych
4.Kampania negatywna - kumulacja mechanizmów manipulacji
5. Sondaże opinii publicznej jako narzędzie manipulacji
Uwagi końcowe
Zakończenie
Spis skrótów
Bibliografia


Inne tytuły z serii Oblicza mediów

Newsletter

Schowek


Brak tytułów w schowku.