Systemy medialne państw Unii Europejskiej. Kraje pierwszej piętnastki

Artykuły składające się na książkę bardzo wyczerpująco opisują media w Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Niemczech, Portugalii, Szwecji, Wielkiej Brytanii...
Systemy medialne państw Unii Europejskiej. Kraje pierwszej piętnastki