Politologia

Wyników 1 - 18 z 88Pokaż:     Pozycji na stronie
 • Zło w imię dobra. Zjawisko przemocy w polityce Zło w imię dobra. Zjawisko przemocy w polityce
  39,00 zł
  25,00 zł
  Niniejsza książka jest próbą odpowiedzi na szereg pytań. Zawiera przekrojowy opis zjawiska przemocy politycznej - niebezpiecznych idei i zbrodniczych działań. Mimo że zostały one wypchnięte poza margines...
 • Władza, własność i położenie Kościoła. Z dziejów autorytaryzmu w Polsce w latach 1944/1945 - 1989/1990 Władza, własność i położenie Kościoła. Z dziejów autorytaryzmu w Polsce w latach 1944/1945 - 1989/1990
  44,80 zł
  40,32 zł
  Spór o ocenę 46 powojennych lat znajduje również odzwierciedlenie w historiografii. Nie jest on aż tak emocjonalny jak na płaszczyźnie społecznej, niemniej istnieje. Praca Lecha Mażewskiego jest elementem...
 • Wyzwania gospodarki a polityka państw azjatyckich Wyzwania gospodarki a polityka państw azjatyckich
  38,00 zł
  31,16 zł
  Niniejsza książka stanowi interesującą kompozycję rozdziałów poruszających różnorodne zagadnienia aliansu władzy i gospodarki w warunkach azjatyckich. Autorzy omawiają zarówno kwestie prawne i systemowe...
 • Wpływ Unii Europejskiej na arenę stosunków międzynarodowych. normative power jako hegemonia Wpływ Unii Europejskiej na arenę stosunków międzynarodowych. normative power jako hegemonia
  32,00 zł
  26,24 zł
  Na tle nielicznych prac w języku polskim dotyczących tych zagadnień książka Robert Siudaka wyróżnia się pod względem rzetelności badań, szerokiego zakresu pola teoretycznego oraz umiejętności syntezy...
 • Wpływ Rady Europy na realizację koncepcji bezpieczeństwa demokratycznego w państwach członkowskich Wpływ Rady Europy na realizację koncepcji bezpieczeństwa demokratycznego w państwach członkowskich
  49,00 zł
  40,18 zł
  Monografia dr. Jakuba Robla jest jedną z pierwszych pozycji poświęconych bezpieczeństwu demokratycznemu. Autor starał się odpowiedzieć na pytanie, jak Rada Europy postrzega kwestię bezpieczeństwa demokratycznego...
 • Wpływ deformacji wyborczych na systemy polityczne Wpływ deformacji wyborczych na systemy polityczne
  42,00 zł
  34,44 zł
  Nie istnieje idealny system wyborczy. Każdy deformuje wolę ogółu, a różnice między nimi sprowadzają się do skali deformacji. Skrajnym przykładem deformacji jest uznanie za przegranego tego, który uzyskał...
 • Wprowadzenie do nauk o polityce publicznej Wprowadzenie do nauk o polityce publicznej
  59,90 zł
  35,90 zł
  Prezentowany podręcznik akademicki składa się z dwóch części: w pierwszej – zostały przybliżone podstawy teoretyczne oraz metodologia nauki o polityce publicznej. Zostały w niej również omówione typowe...
 • Wprowadzenie do konfliktu arabsko-izraelskiego
  45,00 zł
  36,90 zł
  Wprowadzenie do konfliktu arabsko-izraelskiego Wprowadzenie do konfliktu arabsko-izraelskiego
  45,00 zł
  36,90 zł
 • Wojna z Talibami i Al-Kaidą. Afganistan w latach 1994-2012 Wojna z Talibami i Al-Kaidą. Afganistan w latach 1994-2012
  42,00 zł
  34,44 zł
  Książka przedstawia szerokie spektrum działań społeczności międzynarodowej oraz lokalnych podmiotów ukierunkowanych na odsunięcie od władzy w Afganistanie ruchu talibów oraz rozbicie siatki terrorystycznej...
 • Więźniowie geografii, czyli wszystko, co chciałbyś wiedzieć o globalnej polityce Więźniowie geografii, czyli wszystko, co chciałbyś wiedzieć o globalnej polityce
  39,90 zł
  31,92 zł
  Świeże i oryginalne spojrzenie na geopolitykę stojącą za dzisiejszymi problemami polityki międzynarodowej.Przywódcy wszystkich państw i narodów są ograniczeni przez geografię. Ich wybory krępują góry...
 • Tureckie media za rządów Recepa Tayyipa Erdogana (2003-2014) Tureckie media za rządów Recepa Tayyipa Erdogana (2003-2014)
  21,00 zł
  17,22 zł
  Media w Turcji – jak niemal w każdym współczesnym państwie – mają niebagatelny wpływ na kształt społeczeństwa. W demokracjach liberalnych media są czwartą władzą, która spełnia funkcję kontrolną władzy...
 • Turcja w XXI wieku
  35,00 zł
  28,70 zł
  Turcja w XXI wieku Turcja w XXI wieku
  35,00 zł
  28,70 zł
  Współczesna Azja jest regionem, który cieszy się ogromną popularnością wśród badaczy, zarówno w obszarze nauk o poliryce, jak i socjologii, naukach o bezpieczeństwie, naukach prawnych czy stosunkach międzynarodowych...
 • Terroryzm na początku XXI wieku. Pojęcie, istota i przyczyny zjawiska Terroryzm na początku XXI wieku. Pojęcie, istota i przyczyny zjawiska
  69,00 zł
  44,85 zł
  Praca jest zwieńczeniem wieloletnich badań dotyczących terroryzmu, prowadzonych przez autora w różnych częściach świata. Jej zamierzeniem nie jest kompleksowe czy szczegółowe zaprezentowanie całego zjawiska...
 • Terror na co dzień. Polityka represyjna ZSRR 1945-1953 Terror na co dzień. Polityka represyjna ZSRR 1945-1953
  42,00 zł
  34,44 zł
  Książka jest próbą przedstawienia polityki represyjnej realizowanej w ZSRR w latach powojennych do śmierci Józefa Stalina. Jej pisaniu przyświecało dążenie do odsłonięcia celów, motywów i okoliczności...
 • Teorie klasyczne imperializmu kapitalistycznego. Zarys krytyczny Teorie klasyczne imperializmu kapitalistycznego. Zarys krytyczny
  42,00 zł
  34,44 zł
  Pojęcie imperializmu bez wątpienia zawiera w sobie paradoks. Z jednej strony wielokrotnie służyło w przeszłości jako obraźliwy slogan - od brytyjskich walk międzypartyjnych w latach siedemdziesiątych...
 • Teoretyczne i metodologiczne podstawy problemów z zakresu bezpieczeństwa Teoretyczne i metodologiczne podstawy problemów z zakresu bezpieczeństwa
  45,00 zł
  36,90 zł
  Podręcznik składa się z dwóch części. W pierwszej po opisie głównych założeń systemu obronnego (bezpieczeństwa) państwa oraz zarządzania kryzysowego zaprezentowano możliwości i sposoby rozwiązywania złożonych...
 • Służby wywiadowcze jako element polskiej polityki bezpieczeństwa. Historia i współczesność Służby wywiadowcze jako element polskiej polityki bezpieczeństwa. Historia i współczesność
  45,00 zł
  36,90 zł
  Obecna sytuacja międzynarodowa Polski wynika przede wszystkim ze zmian ustrojowych, politycznych i gospodarczych jakie miały miejsce w ostatnich 25 latach. Przynależność do Organizacji Traktatu Pólnocnoatlantyckiego...
 • Szwajcaria - Unia Europejska. Polityka integracyjna Konfederacji Szwajcarskiej Szwajcaria - Unia Europejska. Polityka integracyjna Konfederacji Szwajcarskiej
  44,80 zł
  36,74 zł
  W stosunkach Szwajcaria–UE od wielu lat trwa impas, głównie z powodu braku gotowości Szwajcarii do stworzenia postulowanych przez UE nowych mechanizmów w wymiarze instytucjonalnym, co stało się przeszkodą...
Wyników 1 - 18 z 88Pokaż:     Pozycji na stronie

Filtry cech

Resetuj

Newsletter

Schowek


Brak tytułów w schowku.