Politologia

Wyników 1 - 18 z 510Pokaż:     Pozycji na stronie
 • Łzy czyste, rzęsiste. Płacz polskich polityków Łzy czyste, rzęsiste. Płacz polskich polityków
  34,00 zł
  30,60 zł
  Każdy człowiek płacze – politycy również. A jednak o płaczu wciąż niewiele wiadomo. Książka przedstawia łzy jako zjawisko biologiczne, psychologiczne, komunikacyjne i społeczno-kulturowe. Autorka analizuje...
  aktualnie niedostępny
 • Zło w imię dobra. Zjawisko przemocy w polityce Zło w imię dobra. Zjawisko przemocy w polityce
  39,00 zł
  25,00 zł
  Niniejsza książka jest próbą odpowiedzi na szereg pytań. Zawiera przekrojowy opis zjawiska przemocy politycznej - niebezpiecznych idei i zbrodniczych działań. Mimo że zostały one wypchnięte poza margines...
 • Żydowskie lobby polityczne. Geneza, historia, współczesność Żydowskie lobby polityczne. Geneza, historia, współczesność
  39,90 zł
  Pierwsze na rynku omówienie historii żydowskiego lobby politycznego w Polsce. Zapewne wiele osób się zdziwi się zarówno tym, jak długo ono już w naszym kraju funkcjonuje, jak i tym, że walczyli z nim...
  aktualnie niedostępny
 • Życie polityczne obwodu kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej. Stymulatory endogeniczne i egzogeniczne
  42,00 zł
  37,80 zł
  Życie polityczne obwodu kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej. Stymulatory endogeniczne i egzogeniczne Życie polityczne obwodu kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej. Stymulatory endogeniczne i egzogeniczne
  42,00 zł
  37,80 zł
  W Rosji przyjmuje się, że Obwód Kaliningradzki FR nie może zostać pozostawiony sam sobie i zrozumiała jest konieczność współpracy z innymi podmiotami". W tym kontekście istotne wydaje się postawienie...
  aktualnie niedostępny
 • Źródła nienawiści. Konflikty etniczne w krajach postkomunistycznych. Kosowo, Gruzja, Abchazja, Osetia Południowa, Łotwa i Estonia, Białoruś, Krym Źródła nienawiści. Konflikty etniczne w krajach postkomunistycznych. Kosowo, Gruzja, Abchazja, Osetia Południowa, Łotwa i Estonia, Białoruś, Krym
  44,90 zł
  40,41 zł
  Nowatorska publikacja analizująca genezę i przebieg konfliktów w takich krajach i regionach jak Gruzja, Krym, Osetia Południowa czy Kosowo. Autorami są doktorzy, doktoranci i redaktorzy Histmag.org z...
  aktualnie niedostępny
 • Źródła kryzysów i konfliktów. Uwarunkowania stymulujące społeczne kryzysy i konflikty wewnętrzne oraz transgraniczne Źródła kryzysów i konfliktów. Uwarunkowania stymulujące społeczne kryzysy i konflikty wewnętrzne oraz transgraniczne
  56,00 zł
  45,92 zł
  W ocenie części badaczy kryzysów i konfliktów ich nieprzewidywalność ma charakter katastrof naturalnych, co ukierunkowało od początku lat 90. XX wieku rozpoznawanie tych zjawisk ku poszukiwaniu ich źródeł...
  aktualnie niedostępny
 • Źródła kryzysów i konfliktów. Czynniki endogenne i egzogenne warunkujące kryzysy oraz konflikty w relacjach społecznych i politycznych współczesnego świata Źródła kryzysów i konfliktów. Czynniki endogenne i egzogenne warunkujące kryzysy oraz konflikty w relacjach społecznych i politycznych współczesnego świata
  56,00 zł
  45,92 zł
  Wydarzenia w środowisku globalnym potwierdzają, że interakcje dotyczące kryzysów i konfliktów – stanowiących zagrożenie mniejsze niż przed zmianą systemową, lecz liczniejszych i trudniejszych do opanowania...
  aktualnie niedostępny
 • Zmieniać świat. Eseje polityczne Zmieniać świat. Eseje polityczne
  44,99 zł
  Książka ta zawiera teksty eseistyczne z lat 1985-2010, dotyczące najważniejszych zagadnień aktualnej polityki europejskiej i światowej oraz stanowiące poważną refleksję nad kondycją współczesnych społeczeństw...
 • Zintegrowane zarządzanie strategiczne rozwojem państwa. Doświadczenia polskie. Wybór dokumentów z komentarzem Zintegrowane zarządzanie strategiczne rozwojem państwa. Doświadczenia polskie. Wybór dokumentów z komentarzem
  28,00 zł
  22,96 zł
  Celem zasadniczym niniejszego opracowania jest przybliżenie dotychczasowego dorobku z zakresu programowania strategicznego w Polsce oraz przedstawienie koncepcji zintegrowania rozproszonych dotychczas...
  aktualnie niedostępny
 • Zarządzanie w walce z terroryzmem Zarządzanie w walce z terroryzmem
  26,00 zł
  23,40 zł
  Każda epoka ma swoje wymogi, każda stawia przed państwami inne wyzwania. Jednym z najważniejszych wyzwań XXI w. jest terroryzm – zjawisko, które wpływa na każdą niemal sferę funkcjonowania współczesnych...
  aktualnie niedostępny
 • Zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku. Azjatycka perspektywa Zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku. Azjatycka perspektywa
  37,80 zł
  31,00 zł
  Tom, który oddajemy w Państwa ręce zawiera siedemnaście opracowań przygotowanych przez autorów reprezentujących główne polskie ośrodki naukowe. Zaprezentowano w nich różne aspekty problemu bezpieczeństwa...
  aktualnie niedostępny
 • Zagraniczna polityka kulturalna Polski w latach 1956-1970 Zagraniczna polityka kulturalna Polski w latach 1956-1970
  39,20 zł
  35,28 zł
  Niniejsza publikacja porusza istotne, choć jak do tej pory słabo zbadane zagadnienie stosunków kulturalnych Polski z zagranicą w okresie, gdy stanowiła ona najbardziej liberalne, otwarte, a tym samym...
  aktualnie niedostępny
 • Zagadnienie mniejszości słowiańskich w ideologii Ruchu Młodych Obozu Wielkiej Polski w latach 1927-1933 Zagadnienie mniejszości słowiańskich w ideologii Ruchu Młodych Obozu Wielkiej Polski w latach 1927-1933
  28,00 zł
  25,20 zł
  Tematem niniejszej pracy jest próba zrekonstruowania procesu kształtowania się poglądów na zagadnienie mniejszości słowiańskich w ideologii Ruchu Młodych Obozu Wielkiej Polski działającego w latach 1927...
  aktualnie niedostępny
 • Zagadnienia fizycznej walki z zagrożeniami terrorystycznymi. Aspekty organizacyjne i prawne Zagadnienia fizycznej walki z zagrożeniami terrorystycznymi. Aspekty organizacyjne i prawne
  36,00 zł
  32,40 zł
  Publikacja odnosząca się do płaszczyzny reagowania na atak terrorystyczny przez siły specjalne. W opracowaniu scharakteryzowano tendencje we współczesnym terroryzmie, omówiono historię i przebieg tworzenia...
  aktualnie niedostępny
 • Żądza rządzenia. O władzy, polityce i politykach Żądza rządzenia. O władzy, polityce i politykach
  38,00 zł
  20,00 zł
  Żądza władzy jest gwałtowniejsza od innych netnietności - pisał przed wiekami rzymski historyk Tacyt. Dlatego też, i on, i wielu przed, i po nim, starało się poznać i zrozumieć motywy, które kierują tymi...
  aktualnie niedostępny
 • Zachód w globalnej i regionalnej polityce międzynarodowej Zachód w globalnej i regionalnej polityce międzynarodowej
  39,17 zł
  32,12 zł
  Celem niniejszej publikacji jest próba ukazania różnorakich aspektów tożsamości szeroko rozumianego „Zachodu” i jego obecności we współczesnym świecie. Debatę rozpoczyna określenie kondycji „Zachodu”...
  aktualnie niedostępny
 • Zabiegi o legalizację Stronnictwa Narodowego w kraju w latach 1945-1947 Zabiegi o legalizację Stronnictwa Narodowego w kraju w latach 1945-1947
  53,00 zł
  47,70 zł
  Celem niniejszej pracy jest ukazanie losów środowiska politycznego utworzonego po zakończeniu II wojny światowej przez część działaczy Stronnictwa Narodowego w kraju z zamiarem reaktywowania całej partii...
  aktualnie niedostępny
 • Zaangażowania polityczne młodzieży Zaangażowania polityczne młodzieży
  39,20 zł
  35,28 zł
  Niniejsza praca jest próbą opisania zaangażowania politycznego młodzieży w ujęciu bardziej całościowym, nieograniczającym się do prezentacji danych ilościowych. Chociaż przedstawiam również procentowe...
  aktualnie niedostępny
Wyników 1 - 18 z 510Pokaż:     Pozycji na stronie

Filtry cech

Resetuj

Newsletter

Schowek


Brak tytułów w schowku.