Politologia

Wyników 37 - 54 z 88Pokaż:     Pozycji na stronie
 • Wpływ Rady Europy na realizację koncepcji bezpieczeństwa demokratycznego w państwach członkowskich Wpływ Rady Europy na realizację koncepcji bezpieczeństwa demokratycznego w państwach członkowskich
  49,00 zł
  40,18 zł
  Monografia dr. Jakuba Robla jest jedną z pierwszych pozycji poświęconych bezpieczeństwu demokratycznemu. Autor starał się odpowiedzieć na pytanie, jak Rada Europy postrzega kwestię bezpieczeństwa demokratycznego...
 • PZPR jako reżyser życia teatralnego w latach sześćdziesiątych PZPR jako reżyser życia teatralnego w latach sześćdziesiątych
  21,00 zł
  17,22 zł
  Władze PZPR nigdy nie miały wątpliwości, że to one powinny kierować teatrami. Jakim cudem teatry bywały zatem dobre, zwłaszcza że owe władze mało czym dobrze kierowały? Oczywiście postawa aktorów i reżyserów...
 • Polski system polityczny z perspektywy 25 lat. Wybrane problemy Polski system polityczny z perspektywy 25 lat. Wybrane problemy
  35,00 zł
  28,70 zł
  Problematyka systemów politycznych stanowi jeden z głównych obszarów badawczych współczesnej politologii. Plusem książki jest ukazanie wielowątkowego obrazu systemu politycznego Rzeczypospolitej Polskiej...
 • Dyplomacja i stosunki międzynarodowe. Zarys wykładów Dyplomacja i stosunki międzynarodowe. Zarys wykładów
  19,60 zł
  16,07 zł
  Krzysztof Warszewicki przekonywał Króla Zygmunta Augusta, aby posłów dobierać w zależności od kraju, do którego mają się udać: do Turcji-odważnych i hojnych, do Moskwy-przezornych, gdyż bez długich targów...
 • Ameryka Łacińska w polityce zagranicznej Republiki Białoruś Ameryka Łacińska w polityce zagranicznej Republiki Białoruś
  28,00 zł
  22,96 zł
  Praca Łukasza Staśkiewicza w literaturze polskiej jest pierwszym, w miarę obszernym przeglądem relacji łączących Republikę Białoruś z wybranymi państwami Ameryki Łacińskiej. Wśród państw omówionych przez...
 • Turcja w XXI wieku
  35,00 zł
  28,70 zł
  Turcja w XXI wieku Turcja w XXI wieku
  35,00 zł
  28,70 zł
  Współczesna Azja jest regionem, który cieszy się ogromną popularnością wśród badaczy, zarówno w obszarze nauk o poliryce, jak i socjologii, naukach o bezpieczeństwie, naukach prawnych czy stosunkach międzynarodowych...
 • Społeczeństwo i prawo w państwach azjatyckich Społeczeństwo i prawo w państwach azjatyckich
  34,00 zł
  27,88 zł
  Obserwacja oraz analiza funkcjonujących współcześnie systemów prawnych i politycznych państw azjatyckich, a zwłaszcza byłych republik Związku Radzieckiego, prowadzi do wniosku, iż ewaluują one powoli...
 • Japonia widziana z polskiej perspektywy Japonia widziana z polskiej perspektywy
  31,00 zł
  25,42 zł
  Od dawna Japonia wzbudzała zainteresowanie Polaków. Dotyczyło to jej historii, kultury osiągnięć naukowych i technicznych, sztuk: walki, funkcjonowania armii czy wreszcie stylu życia Japończyków. Nakładem...
 • Bliski Wschód na rozdrożu
  34,00 zł
  27,88 zł
  Bliski Wschód na rozdrożu Bliski Wschód na rozdrożu
  34,00 zł
  27,88 zł
  Bliski Wschód, który według wielu autorów - obejmuje region Azji Południowo-Zachodniej i Afryki Północnej, pozostaje pojęciem nieostrym w sensie geostrategicznym, przy czym jego zasięg czy granice są...
 • Przemiany polityczno-społeczne w przestrzeni poradzieckiej Przemiany polityczno-społeczne w przestrzeni poradzieckiej
  35,00 zł
  28,70 zł
  Publikacja Przemiany polityczno-społeczne w przestrzeni poradzieckiej zawiera dwanaście artykułów, których problematyka odnosi się do kwestii z zakresu polityki, bezpieczeństwa, ekonomii, demografii oraz...
 • Kryzys liberalnej demokracji w Europie i próby jego zażegnania Kryzys liberalnej demokracji w Europie i próby jego zażegnania
  37,80 zł
  31,00 zł
  Zasygnalizowane w niniejszej publikacji problemy jedynie zwracają uwagę na coraz bardziej aktualny problem, jakim jest kryzys liberalnych demokracji, nie tylko z punktu widzenia instytucjonalnego, ale...
 • Przeobrażenia polityczno-ustrojowe w Czeczenii w latach 1990-2000 Przeobrażenia polityczno-ustrojowe w Czeczenii w latach 1990-2000
  48,00 zł
  39,36 zł
  W Polsce powstało wiele prac naukowych i publicystycznych poświęconych tej problematyce, ale większość koncentruje się na konflikcie Czeczenów z Rosją. Z tego powodu książka dr. Jerzego Szukalskiego jest...
 • Dziesięć lat, które zmieniły Azerbejdżan 2003-2013 Dziesięć lat, które zmieniły Azerbejdżan 2003-2013
  42,00 zł
  34,44 zł
  Publikacja przedstawia zmiany geopolityczne w kontekście rozwoju współczesnego Azerbejdżanu pod kierownictwem prezydenta Ilchama Alijewa. Akademik Ramiz Mechtijew wiele miejsca poświęca analizie wielopoziomowej...
 • Nierówności społeczne na drodze do zrównoważonego rozwoju. Problem polityki społecznej i gospodarczej Nierówności społeczne na drodze do zrównoważonego rozwoju. Problem polityki społecznej i gospodarczej
  36,50 zł
  29,93 zł
  Analizowane w pracy nierówności społeczne stanowią zarówno przyczynę, jak i skutek polityki niezrównoważonego rozwoju, mamy tu bowiem do czynienia z samonapędzającym się procesem. Monografia zbudowana...
 • Spotkania polsko-chorwackie
  39,00 zł
  31,98 zł
  Spotkania polsko-chorwackie Spotkania polsko-chorwackie
  39,00 zł
  31,98 zł
  Zawarte w zbiorze prace sytuują się w kilku grupach tematycznych. Pierwszą z nich stanowią problemy „przygotowania” Chorwacji do wspólnoty unijnej, głównie w wyniku członkostwa w Radzie Europy od 6 listopada...
 • Reformując Chiny. Uwarunkowania międzynarodowe Reformując Chiny. Uwarunkowania międzynarodowe
  56,00 zł
  45,92 zł
  Nowe Chiny zostały zbudowane na gruzach społeczeństwa semikolonialnego i semifeudalnego. We wczesnym okresie, krótko po powstaniu Chińskiej Republiki Ludowej (CHRL), system gospodarki planowej niewątpliwie...
 • Między antyklerykalizmem a konfesjonalizacją. Partie polityczne wobec Kościoła katolickiego w Polsce po 1989 roku
  44,80 zł
  36,74 zł
  Między antyklerykalizmem a konfesjonalizacją. Partie polityczne wobec Kościoła katolickiego w Polsce po 1989 roku Między antyklerykalizmem a konfesjonalizacją. Partie polityczne wobec Kościoła katolickiego w Polsce po 1989 roku
  44,80 zł
  36,74 zł
  Spór o rolę i miejsce Kościoła katolickiego stanowi niewątpliwie jedną z zasadniczych osi podziałów socjopolitycznych w Polsce po 1989 r. Głównym celem pracy jest analiza stanowisk polskich partii i ugrupowań...
 • Administracja publiczna. Wybory samorządowe 2014 Administracja publiczna. Wybory samorządowe 2014
  44,80 zł
  36,74 zł
  Książka […] jest efektem kolejnych przemyśleń i analiz na temat administracji publicznej. Składa się na nią dwadzieścia jeden artykułów podejmujących problematykę wyborów samorządowych na różnych szczeblach...
Wyników 37 - 54 z 88Pokaż:     Pozycji na stronie

Filtry cech

Resetuj

Newsletter

Schowek


Brak tytułów w schowku.