Politologia

Wyników 19 - 36 z 88Pokaż:     Pozycji na stronie
 • Bezpieczeństwo w świecie przedstawionym a kultura bezpieczeństwa Bezpieczeństwo w świecie przedstawionym a kultura bezpieczeństwa
  42,00 zł
  34,44 zł
  Prezentowana Czytelnikom książka inspiruje do dyskusji na temat sposobów badania kultury bezpieczeństwa, bezpieczeństwa kulturowego i obliczy bezpieczeństwa w świecie przedstawionym. Oferuje ona teksty...
 • Obronność państwa, tom 1. Strategie oraz systemy bezpieczeństwa i obronności Obronność państwa, tom 1. Strategie oraz systemy bezpieczeństwa i obronności
  44,80 zł
  36,74 zł
  Analiza układu i treści przedstawionej do recenzji monografii pozwala stwierdzić, iż autorzy w swoim opracowaniu na kolejnych stronach dają potencjalnemu czytelnikowi logicznie przemyślany i praktycznie...
 • Obronność państwa 2. Uwarunkowania oraz organizacja bezpieczeństwa i obronności Obronność państwa 2. Uwarunkowania oraz organizacja bezpieczeństwa i obronności
  44,80 zł
  36,74 zł
  W wielu zakresach przedstawiane treści merytoryczne są znane i opisane w materiałach źródłowych, ale ich odpowiednie, niekiedy syntetyczne zaprezentowanie, stwarza sprzyjające warunki do prowadzenia ocen...
 • Dysfunkcjonalność szwajcarskiej demokracji bezpośredniej Dysfunkcjonalność szwajcarskiej demokracji bezpośredniej
  36,40 zł
  29,85 zł
  W książce zostały przedstawione przykłady dysfunkcjonalności demokracji bezpośredniej wobec problemów społeczno-politycznych, gospodarczych i kulturowych Szwajcarii. Szczególnie dokładnie przeanalizowane...
 • Demokracja
  33,60 zł
  27,55 zł
  Demokracja Demokracja
  33,60 zł
  27,55 zł
 • Wprowadzenie do konfliktu arabsko-izraelskiego
  45,00 zł
  36,90 zł
  Wprowadzenie do konfliktu arabsko-izraelskiego Wprowadzenie do konfliktu arabsko-izraelskiego
  45,00 zł
  36,90 zł
 • Reforma dewolucyjna w programach głównych partii politycznych w Walii w latach 1997-2011 Reforma dewolucyjna w programach głównych partii politycznych w Walii w latach 1997-2011
 • Konstytucja dla Szkocji. Droga, projekty i tło historyczne Konstytucja dla Szkocji. Droga, projekty i tło historyczne
  34,00 zł
  27,88 zł
  Praca traktuje o dążeniach niepodległościowych Szkocji, ich uwarunkowaniach i skutkach politycznych w tym kwestii dewolucji, konstytucji itd.
 • Dyplomacja
  99,00 zł
  74,25 zł
  Dyplomacja Dyplomacja
  99,00 zł
  74,25 zł
  Od koncertu mocarstw, przez piekło światowych wojen, do końca zimnej wojny – panoramę dziejów dyplomacji prezentuje w swoim najwybitniejszym dziele człowiek najbardziej do tego zadania odpowiedni – dyplomata...
 • Problemy demokratycznego państwa prawa. Polemiki i dyskusje Problemy demokratycznego państwa prawa. Polemiki i dyskusje
 • Ekonomiczne i polityczne uwarunkowania rozwoju samorządu terytorialnego Ekonomiczne i polityczne uwarunkowania rozwoju samorządu terytorialnego
  31,00 zł
  25,42 zł
  Praca jest poświęcona wybranym aspektom funkcjonowania samorządów terytorialnych. Podejmuje istotne wątki związane między innymi z wykorzystaniem środków europejskich, inwestycjami lokalnymi (np. w zakresie...
 • Służby wywiadowcze jako element polskiej polityki bezpieczeństwa. Historia i współczesność Służby wywiadowcze jako element polskiej polityki bezpieczeństwa. Historia i współczesność
  45,00 zł
  36,90 zł
  Obecna sytuacja międzynarodowa Polski wynika przede wszystkim ze zmian ustrojowych, politycznych i gospodarczych jakie miały miejsce w ostatnich 25 latach. Przynależność do Organizacji Traktatu Pólnocnoatlantyckiego...
 • Liban. Religia, wojna, polityka
  45,00 zł
  36,90 zł
  Liban. Religia, wojna, polityka Liban. Religia, wojna, polityka
  45,00 zł
  36,90 zł
  Trwająca w Syrii wojna domowa i podejmowane przez niektóre państwa regionu próby ingerencji w wewnętrzne sprawy Libanu to czynniki, które destabilizują sytuacje w tym kraju i zagrażają jego bezpieczeństwu...
 • Teoretyczne i metodologiczne podstawy problemów z zakresu bezpieczeństwa Teoretyczne i metodologiczne podstawy problemów z zakresu bezpieczeństwa
  45,00 zł
  36,90 zł
  Podręcznik składa się z dwóch części. W pierwszej po opisie głównych założeń systemu obronnego (bezpieczeństwa) państwa oraz zarządzania kryzysowego zaprezentowano możliwości i sposoby rozwiązywania złożonych...
 • Planowanie strategiczne bezpieczeństwa narodowego. Wybrane problemy Planowanie strategiczne bezpieczeństwa narodowego. Wybrane problemy
  46,50 zł
  38,13 zł
  Monografia zawiera oryginalne poglądy dotyczące zapewniania bezpieczeństwa oraz przedstawia nowatorskie, ważne, aktualne poznawczo i użyteczne elementy wiedzy z zakresu zarządzania strategicznego, w tym...
 • Odpowiedzialność władz publicznych w państwach członkowskich w przestrzeni aksjologicznej Unii Europejskiej, tom 2 Odpowiedzialność władz publicznych w państwach członkowskich w przestrzeni aksjologicznej Unii Europejskiej, tom 2
  42,00 zł
  34,44 zł
  Oddawany do rąk Czytelnika tom drugi jest kontynuacją podjętej już wcześniej problematyki z zakresu odpowiedzialności władz publicznych w państwach członkowskich w przestrzeni aksjologicznej Unii Europejskiej...
 • Polska i Chorwacja a Unia Europejska Polska i Chorwacja a Unia Europejska
  21,00 zł
  17,22 zł
  Książka Polska i Chorwacja a Unia Europejska składa się z dwóch części. Pierwsza, bardziej obszerna, poświęcona jest dekadzie obecności Polski w Unii Europejskiej-korzyściom, sukcesom, problemom i kierunkom...
 • Chińska Republika Ludowa jako współczesny podmiot środowiska międzynarodowego 1. Uwarunkowania Chińska Republika Ludowa jako współczesny podmiot środowiska międzynarodowego 1. Uwarunkowania
  45,00 zł
  36,90 zł
  W monografii czytelnie określono specyfikę państwa chińskiego, którą osadzono w dziedzictwie przeszłości, analizie współczesnej strategii i taktyce rozwoju społeczno-politycznego państwa oraz w kontekście...
Wyników 19 - 36 z 88Pokaż:     Pozycji na stronie

Filtry cech

Resetuj

Newsletter

Schowek


Brak tytułów w schowku.