Politologia

Wyników 1 - 18 z 510Pokaż:     Pozycji na stronie
 • Dyplomacja brytyjska wobec polityki Niemiec w Komisji Przygotowawczej Konferencji Rozbrojeniowej w Genewie (1926–1930) Dyplomacja brytyjska wobec polityki Niemiec w Komisji Przygotowawczej Konferencji Rozbrojeniowej w Genewie (1926–1930)
  50,00 zł
  45,00 zł
  W międzywojniu społeczność międzynarodowa przykładała do rokowań rozbrojeniowych, a ściślej rzecz ujmując do możliwości ograniczenia zbrojeń, ogromną wagę. Starano się umocnić zapoczątkowany w trakcie...
  aktualnie niedostępny
 • Współczesne stosunki międzynarodowe w Azji Wschodniej. Problemy, wyzwania i szanse Współczesne stosunki międzynarodowe w Azji Wschodniej. Problemy, wyzwania i szanse
  33,60 zł
  30,24 zł
  Oddajemy do rąk czytelników kolejny tom poświęcony problematyce Azji Wschodniej redagowany przez pracowników naukowych Zakładu Azji Wschodniej Uniwersytetu Łódzkiego. Coraz większe zainteresowanie tym...
  aktualnie niedostępny
 • Gorące niebo nad Bliskim Wschodem. Obrona powietrzna w wojnach arabsko-izraelskich 1967-1982 Gorące niebo nad Bliskim Wschodem. Obrona powietrzna w wojnach arabsko-izraelskich 1967-1982
  33,60 zł
  27,55 zł
  Gorące niebo nad Bliskim Wschodem, to książka, w której przedstawione zostały liczne przykłady z konfrontacji izraelskich sił powietrznych z systemem obrony powietrznej krajów arabskich, mających miejsce...
  aktualnie niedostępny
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej
  3,50 zł
  2,45 zł
  Zbiór podstawowych praw dla państwa polskiego z dnia 2 kwietnia 1997 r.Stan na 7 listopada 2006 r. (Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej)
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
  4,20 zł
  Tekst Konstytucji Rzeczypospolitej uzupełniony o Hymn Państwowy.
 • Spór o wspólnoty. Idee komunitarystyczne we współczesnej polskiej myśli politycznej
  39,20 zł
  32,14 zł
  Spór o wspólnoty. Idee komunitarystyczne we współczesnej polskiej myśli politycznej Spór o wspólnoty. Idee komunitarystyczne we współczesnej polskiej myśli politycznej
  39,20 zł
  32,14 zł
  W kręgu zainteresowań autorki znalazły się nie tylko zagadnienia dotyczące bezpośrednio polityki, a więc władzy czy też państwa, ale również społeczeństwo, moralność, reprezentatywne systemy aksjologiczne...
  aktualnie niedostępny
 • Uzależnienie czy suwerenność?. Odwilż październikowa w dyplomacji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1956–1961 Uzależnienie czy suwerenność?. Odwilż październikowa w dyplomacji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1956–1961
  42,86 zł
  38,57 zł
  Książka stanowi nowe studium nie tylko o polityce zagranicznej PRL, ale także o miejscu w świecie Polski rządzonej przez komunistów. W oparciu o szeroką bazę źródłową autor dokonał analizy polityki zagranicznej...
  aktualnie niedostępny
 • Pozycja ustrojowa i funkcje organów regulacyjnych Pozycja ustrojowa i funkcje organów regulacyjnych
  42,00 zł
  37,80 zł
  Przedmiotem monografii jest regulacja sektorowa, której rozwój ściśle związany jest z działalnością demonopolizacyjną instytucji unijnych, przede wszystkim Komisji Europejskiej, i towarzyszącej jej liberalizacji...
  aktualnie niedostępny
 • Prezydent Lech Kaczyński. Narracje niedokończone Prezydent Lech Kaczyński. Narracje niedokończone
  36,40 zł
  29,85 zł
  Książka opowiada o najważniejszych narracjach kulturowych, które w swej koncepcji politycznej przywoływał Lech Kaczyński. Autor tłumaczy, w jak sposób była kształtowana jego wizja polityki historycznej...
  aktualnie niedostępny
 • Podzielone narody. Szkice z historii stosunków polsko-ukraińskich w latach 40. XX wieku Podzielone narody. Szkice z historii stosunków polsko-ukraińskich w latach 40. XX wieku
  33,60 zł
  27,55 zł
  Dobry czas dla badań historii najnowszej, jaki nastał po roku 1989, zaowocował imponującą liczbą publikacji podejmujących tematy, które przez lata ze względów politycznych były celowo marginalizowane...
  aktualnie niedostępny
 • Przywódca polityczny elementem konstytutywnym reżimu politycznego Przywódca polityczny elementem konstytutywnym reżimu politycznego
  42,00 zł
  34,44 zł
  Celem badawczym niniejszej pracy jest weryfikacja bądź falsyfikacja tezy zawartej w tytule a głoszącej, iż przywódca polityczny jest elementem konstytutywnym reżimu politycznego. W pracy postawiono jako...
  aktualnie niedostępny
 • Nie dla Unii Europejskiej, Tak dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Norwegia a Europa w latach 1945–2009 Nie dla Unii Europejskiej, Tak dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Norwegia a Europa w latach 1945–2009
  19,60 zł
  16,07 zł
  Niniejsza książka została poświęcona stosunkom Norwegii z Unią Europejską, a szczególnie ukazaniu wydarzeń w latach 1945–2009, mających wpływ na obecną pozycję Oslo w Brukseli. Brak formalnego członkostwa...
  aktualnie niedostępny
 • Kampania negatywna w polskich wyborach prezydenckich w 1990-2010 Kampania negatywna w polskich wyborach prezydenckich w 1990-2010
  44,80 zł
  36,74 zł
  Niniejsza publikacja jest próbą analizy i opisu kampanii negatywnych stosowanych przez kandydatów i ich obozy w polskich elekcjach prezydenckich z lat 1990-2010. Głównym celem pracy jest przedstawienie...
 • Gospodarka a polityka na przykładzie państw azjatyckich Gospodarka a polityka na przykładzie państw azjatyckich
  35,00 zł
  28,70 zł
  Celem niniejszego opracowania była próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, jak na tym tle wygląda sytuacja w państwach azjatyckich. Ich gospodarki w ostatnich latach były postrzegane jako prężne, dynamiczne...
  aktualnie niedostępny
 • Inna wizja transformacji. Polityka wewnętrzna i zagraniczna Polski w świetle publicystyki miesięcznika Dziś. Przegląd Społeczny (1990-2008) Inna wizja transformacji. Polityka wewnętrzna i zagraniczna Polski w świetle publicystyki miesięcznika Dziś. Przegląd Społeczny (1990-2008)
  44,80 zł
  40,32 zł
  Przemiany systemowe w Polsce zapoczątkowane w roku 1989 doczekały się sporej liczby opracowań historycznych, politologicznych, socjologicznych i innych'. Niemalże każdy aspekt transformacji - począwszy...
  aktualnie niedostępny
 • Działania Unii Europejskiej na rzecz rozwoju turystyki z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony Działania Unii Europejskiej na rzecz rozwoju turystyki z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony
  35,00 zł
  28,70 zł
  Przedmiotem rozważań zawartych w książce jest polityka Unii Europejskiej w dziedzinie turystyki z uwzględnieniem obowiązującego Traktatu z Lizbony. Turystyka międzynarodowa odgrywa ważną rolę społeczno...
  aktualnie niedostępny
 • Konflikt w Darfurze w świetle prawa międzynarodowego Konflikt w Darfurze w świetle prawa międzynarodowego
  39,20 zł
  32,14 zł
  Konflikt w Darfurze jest jednym z ważniejszych problemów stosunków międzynarodowych i prawa międzynarodowego ostatniej dekady. Istnieje wiele nierozstrzygniętych do tej pory kwestii z zakresu prawa międzynarodowego...
  aktualnie niedostępny
 • Państwo Środka a Nowy Jedwabny Szlak. Poradziecka Azja Centralna i Xinjiang w polityce ChRL Państwo Środka a Nowy Jedwabny Szlak. Poradziecka Azja Centralna i Xinjiang w polityce ChRL
  42,00 zł
  34,44 zł
  Polityka Chin wobec poradzieckich państw Azji Centralnej oraz graniczącego z nimi Ujgurskiego Okręgu Autonomicznego Xinjiang jak w soczewce skupia w sobie cechy charakterystyczne dla współczesnej polityki...
  aktualnie niedostępny
Wyników 1 - 18 z 510Pokaż:     Pozycji na stronie

Filtry cech

Resetuj

Newsletter

Schowek


Brak tytułów w schowku.