Metafora pojęciowa i amalgamat w reklamie prasowej

Metafora pojęciowa i amalgamat w reklamie prasowej

Wydawca: Adam Marszałek
Dostępność:w magazynie 1 egz.
Czas realizacji:24 h
ISBN:978-83-7780-831-3
EAN:9788377808313
Kod tytułu:35179
Szerokość:158 mm
Wysokość:225 mm
33,60 zł
27,55 zł
Cena netto: 26,24 zł
(5% VAT)
Ilość stron 127
Miejsce wydania Toruń
Oprawa miękka
Rok wydania 2013
Typ Książka
PKWiU 58.11.1
Język polski
Niniejsza publikacja stanowi próbę dostrzeżenia oraz omówienia zjawiska metafory oraz amalgamatu pojęciowego w reklamie współczesnej. Autorka stawia sobie za cel ukazanie sensotwórczej roli narzędzi pojęciowych typu metaforyzacja oraz amalgamacja w dyskursie reklamowym. Zastosowanie repertuaru narzędzi pojęciowych w przypadku komunikacji reklamowej umożliwia wydobycie niewidocznych gołym okiem znaczeń oraz wyobrażeń.

Spis treści:

Spis treści
Wstęp
I Zagadnienia teoretyczne: metafora - amalgamat - reklama
l Koncepcja metafory pojęciowej
Wstępne założenia
Funkcja systematyzująca metafory
Wyidealizowany model kognitywny (ldealised Cognitive Model-Icm)
Projekcja metaforyczna
Zjawisko amalgamacji dziedziny źródłowej i docelowej
Schematy wyobrażeniowe
Inwariancja
Typologia metafor pojęciowych
Metafory ontologiczne, strukturalne, orientacyjne i wyobrażeniowe
Metafora prymarna i złożona
Metafora konwencjonalna i nowa
Metafora poetycka
Metafory rodzajowe i szczegółowe
Metafora obrazowa/wizualna (Pictorial/visual Metaphor)
Metonimia pojęciowa
Najważniejsze tezy kognitywnej teorii metafory
Krótki przegląd prekursorów koncepcji metafory pojęciowej
Koncepcja amalgamacji pojęciowej
Jak powstaje myśl
Przestrzenie mentalne według Gilles'a Fauconniera
Amalgamacja formalna
Teoria integracji pojęciowej (Conceptual Blend Theory)
Zagadka o Mnichu Buddyjskim
Elementy składowe procesu amalgamacji
Inne przykłady amalgamacji według Fauconniera i Turnera
Metafora pojęciowa i/czy amalgamat
Reklama jako komunikat -r
l Wstępne uwagi
Co to jest reklama?
Elementy przekazu reklamowego
Specyfika komunikatu reklamowego
Obraz i słowo w reklamie
Kreatywność przekazu reklamowego w świetle metaforyzacji i amalgamacji pojęciowej
Reklama z punktu widzenia psychologii społecznej
II Analiza wybranych komunikatów reklamowych
l Metafora w reklamie prasowej
Amalgamat w reklamie prasowej
Metaforyczny amalgamat w reklamie prasowej
Wnioski z analizy wybranych reklam
Zakończenie
Bibliografia


Inne tytuły z serii Oblicza mediów

Newsletter

Schowek


Brak tytułów w schowku.