Konteksty rok LXV 2011 nr 1 (292) (Antropologia i historia)

Konteksty rok LXV 2011 nr 1 (292) (Antropologia i historia)

Wydawca: LIBER PRO ARTE
Dostępność:w magazynie 6 egz.
Czas realizacji:24 h
EAN:9771230614206
Kod tytułu:36358
Szerokość:205 mm
Wysokość:290 mm
25,00 zł
22,00 zł
Cena netto: 20,95 zł
(5% VAT)
Ilość stron 211
ISSN 1230-6142
Oprawa miękka
Rok wydania 2011
Typ Czasopismo
PKWiU 58.11.1
Tytułowy problem organizujący teksty w przedstawianym tu zbiorze nie jest nowy. Kwestia odżywa co pewien czas, ponieważ szczególną naturą humanistyki jest refleksja nad własnym dorobkiem i, poprzez to, wyznaczanie jej nowych zakresów merytorycznych oraz dochodzenie do nowych metod interpretacyjnych. Przypomnieć tu warto inicjatywę antropologów z kręgu „Kontekstów", którzy już w latach 90. przygotowali numer poświęcony antropologii i historii. W tamtych czasach przedstawiliśmy międzynarodowe grono dyskutantów o innych sposobach uprawiania historii i zapraszaliśmy polskich historyków do rozmowy. Po latach udało się, antropologia już po raz drugi pojawiła się na zjazdach historyków. Tak było na 17. zjeździe w Krakowie (15-18 września 2004), gdzie zaproszeni antropologowie zorganizowali i prowadzili (Cz. Robotycki) jedno z sympozjów, które poświęcone było człowiekowi śmiechu i zabawy. Przedstawiliśmy wówczas trzy teksty jako wprowadzenie do dyskusji: O kategoriach śmiechu, zabawy i karnawalu (K. Piątkowski), O kulturze śmiechu i protestach społecznych (E. Nowina-Sroczyńska), O karnawale jako kategorii interpretującej na przykladzie sierpniowego strajku w stoczni w 1980 roku (Cz. Robotycki). Było to możliwe, ponieważ krakowscy organizatorzy zjazdu opowiedzieli się za nieklasycznymi i antropologicznymi wersjami historii, oraz podkreślali znaczenie konstruktywistycznego modelu nauki. Dodam uczciwie, że sympozjum nasze miało jednak charakter niszowy, co wynikało z nieufności do nas, jako niefachowców, większości uczestników zjazdu. Jednak 5 lat później sytuacja wyglądała już całkiem inaczej.
Razem z grupą „młodych" historyków przygotowaliśmy, korzystając z życzliwości zarządu PTH (był administratorem grantu, jaki zdobyliśmy w MNiSW), sympozjum specjalistyczne pod tytułem Style życia w PRL - antropologia i historia. Wypełniające cały dzień wystąpienia historyków i antropologów zostały przedstawione według idei wcześniej przedyskutowanych na dwóch wspólnych spotkaniach. Poświęcone były one przedstawieniu krytycznej refleksji w historii i antropologii nad bliską przeszłością, jaką pozostają dzieje i pamięć PRL. Dyskusje nad perspektywą antropologiczną w badaniach historycznych dotyczyły pokazania możliwości interpretacji, jakie stosuje współczesna antropologia, gdy podejmuje konkretne mikrostudia zjawisk kulturowych lub ogólniejsze problemy społecznego funkcjonowania PRL.
Antropologia kulturowa i w tym duchu zorientowana historia, tematyzując problemy, musi odpowiedzieć na pytania, czym jest pamięć, historyczność, idee i światopoglądy określające postawy sterujące ludzkimi zachowaniami. Co to znaczy, gdy antropolog mówi o habitusach, mityzacji, grach społecznych i dyskursach, karnawalizacji, performensie, stylu życia. Jaki charakter i rodzaj mają źródła, którymi posługują się.

Inne tytuły z serii Konteksty. Antropologia kultury, Etnografia, Sztuka

Newsletter

Schowek


Brak tytułów w schowku.