Konteksty rok LXCIII 2014 nr 1 (304). Antropologia kultury, etnografia, sztuka (Doświadczenia graniczne i ekstremalne w kulturze)

Konteksty rok LXCIII 2014 nr 1 (304). Antropologia kultury, etnografia, sztuka (Doświadczenia graniczne i ekstremalne w kulturze)

Dostępność:w magazynie 3 egz.
Czas realizacji:24 h
EAN:9771230614206
Kod tytułu:36346
Szerokość:205 mm
Wysokość:290 mm
20,00 zł
17,60 zł
Cena netto: 16,76 zł
(5% VAT)
Ilość stron 267
ISSN 1230-6142
Oprawa miękka
Typ Czasopismo
PKWiU 58.11.1
Prezentowany numer jest owocem kolejnego grudniowego spotkania, które miało miejsce w 2013 roku w Galerii Władysława Hasiora, filii Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem. Zapraszający na to spotkanie - Kuba Szpilka, Maciej Krupa, Piotr Mazik - pisali:
"Ekstremalnie - czyli jak? O tym chcemy rozma wiać na interdyscyplinarnej konferencji organizowanej w Zakopanem przez Muzeum Tatrzańskie, Fundację Zakopiańczycy. W poszukiwaniu tożsamości, redakcję kwartalnika «Konteksty» oraz Wydawnictwo Czar ne i Instytut Enologii i Antropologii Kulturowej UJ. Pod Tatrami, w miejscu niezwykłym: w Galerii Ha siora przedstawiciele różnych aktywności i dyscyplin - wśród nich antropologowie kultury, alpiniści, filozo fowie i historycy - spotkają się, aby rozważyć tytułową kwestię. Uważamy, że dobre są powody, aby właśnie w tym miejscu rozprawiać o ekstremalności.
Ekstremalne przeżycia i doświadczenia, fizyczne i duchowe, mają w górach uprzywilejowaną scenerię. Góry to przecież w kulturze jedna znajmocniejszych figur granicy, przestrzeni dzielącej i łączącej jedno cześnie, miejsce spotkań boskiego i ludzkiego, przy ziemnego i wzniosłego, mocy i słabości. Mityczne miejsce fundamentalnych przekroczeń; wznoszenia się ku niebiańskiej świetlistości i upadku w bezdenne otchłanie. Baśniowa wspinaczka na szklaną górę i te archetypiczne wyprawy - na Tabor, Golgotę, Karmel, Atos - są zawsze tym, co odmienia i stwarza nową ja kość istnienia. Wędrowanie po skalnym, wertykalnym świecie nawet dziś, mimo wszystkich cywilizacyjnych zmian i ułatwień, wiąże się z przebywaniem w rzeczy wistości niecodziennej, niezwyczajnej, innej. Wakacje, odpoczynek, sport, zabawa, natura to pojęcia znaczące współcześnie sposób bycia w górach, symbolizujące to charakterystyczne odwrócenie, oczywistą opozycję wo bec nizinnej prozy życia.
Zatem góry jako metafora, pretekst do rozmowy o każdym doświadczeniu ekstremalnym, granicznym. Tym szukanym lub tylko przydarzającym się w życiu jednostkowym i społecznym, ujawniającym się w zja wiskach duchowych, religijnych, w sztuce (poezji, prozie, malarstwie, muzyce, filmie), w zmaganiach ze słowem, obrazem, dźwiękiem, z nieprawdopodobnym, niemożliwym przeżyciem. Także o graniczności w per spektywie filozoficznej, o ekstremach politycznych, egzystencjalnych szaleństwach współczesnej kultury. Wszystkie mają w tle święto, nadmiar, eksces. Pytania o granicę możliwości, o sens zmierzania ku tej granicy, o praktyki dające nadzieję na jej przekroczenie stają się w tym kontekście oczywiste, naturalne, konieczne. Tatrzańska ekstremalność nie polega tylko na tym, iż niektórzy pokonują niemożliwe skalne czy lodowe drogi, inni zjeżdżają po urwiskach, po których zjechać się nie da, że są tacy, którzy poruszają się w tempie, o którym nawet myślenie odbiera dech. To naj oczy wistsze, najjaskrawsze i w tym sensie najbanalniejsze odpowiedzi na wymóg, że trzeba mocniej, bardziej, inaczej. A przecież ekstremalizm może dotyczyć każ dej osoby, każdej aktywności, każdego doświadczenia. Jest bowiem nade wszystko sposobem myślenia, formą bycia, wyborem celów. Nie tyle w górach się rodzi, ile tutaj właśnie szczególnie jaskrawo się eksponuje. Oczy wistość górskiego ekstremalizmu bierze się z wyrazisto ści miar, reguł, z prostoty porównania. Tam jednak, gdzie nie ma tego komfortu, w nauce, sztuce, religii, w społecznych i politycznych relacjach, czym ekstrę malizm miałby być? Jak i po co tam go praktykować? Czy można go porównać z praktykowaniem ekstremalizmu w górach?
O skrajnych poglądach i granicznych sytuacjach, o tym, jak otwierają i tworzą, albo wręcz przeciwnie: za mykają i niszczą, o języku i narracji, których wymagają, aby się objawić, chcielibyśmy porozmawiać. I jeszcze o innych, nienazwanych doświadczeniach. Może tutaj ujawnią się i wypowiedzą. Zapraszamy. Ekstremalnie, jakże by inaczej".
Fragment "Doświadczenia ekstremalne i graniczne", Zbigniew Benedyktynowicz

Inne tytuły z serii Konteksty. Antropologia kultury, Etnografia, Sztuka

Newsletter

Schowek


Brak tytułów w schowku.