Demokratyczne przemiany polskich mediów w latach 1989-2009

Demokratyczne przemiany polskich mediów w latach 1989-2009

Wydawca: Adam Marszałek
Dostępność:aktualnie niedostępny 0 egz.
ISBN:978-83-7611-631-0
EAN:9788376116310
Kod tytułu:35426
Szerokość:160 mm
Wysokość:225 mm
33,60 zł
27,55 zł
Cena netto: 26,24 zł
(5% VAT)
Ilość stron 195
Miejsce wydania Toruń
Oprawa miękka
Rok wydania 2010
Typ Książka
PKWiU 58.11.1
Język polski
Artykuły i szkice zebrane w tym tomie mają wspólny przedmiot. Są nim polskie media, ale także ich odbiorcy, obserwowani w ciągu pierwszych dwudziestu lat transformacji. Wszystkie teksty łączy również uwaga zwrócona na polityczny aspekt przemian.Zebrane tu teksty zdają się potwierdzać spostrzeżenie późnego Jiirgena Haber-masa ze wstępu do nowego wydania Strukturalnych przeobrażeń sfery publicznej. W analizowanej przez niego sferze publicznej mają się przecinać dwa procesy. Na pierwszy proces składają się działania mediów penetrowanych przez system polityki i gospodarki, rozpowszechniających quasi-pub liczne opinie, mające w zamierzeniu prowadzić do zamieniania obywateli w posłusznych klientów. Drugim procesem jest komunikacyjne wytwarzanie prawowitej władzy w wyniku publicznego formułowania argumentów, rozumowania i sporu równych sobie obywateli, ewentualnie tworzących dobrowolne asocjacje opiniotwórcze. W obu tych procesach biorą udział dziennikarze, a także specjaliści public relations i reklamy oraz mniej lub bardziej świadomi odbiorcy ich przekazów.
fragment Wstępu

Spis treści:

WSTĘP
KONTEKSTY
MARYLA HOPFINGER
Kultura po przełomie 1989 roku
JERZY MYŚLIŃSKI
Media w II i III Rzeczypospolitej. Próba porównania
TERESA SASIŃSKA-KLAS
Transformacja systemu politycznego w Polsce po 1989 r. w świetle badań opinii publicznej (rola mediów jako źródła informacji o rzeczywistości w procesach zmiany)
Z PUNKTU WIDZENIA TEORII
LEON DYCZEWSKI
Wolny rynek uaktywnił czy zniewolił odbiorców medialnych?
TOMASZ GOBAN-KLAS
Czy wolne media psują demokrację?
MARIA MAGOSKA
Media a proces budowy demokracji w Polsce
AGNIESZKA ZWIEFKA-CHWALEK
Od społeczeństwa kanapowego do społeczeństwa obywatelskiego? O strategiach dialogu z widzami na przykładzie polskich programów publicystycznych
ZBIGNIEW BAUER
Journamorfoza po polsku. O plagiatowym charakterze przełomu medialnego w 1989 roku
MAREK GRASZEWICZ, DOMINIK LEWIŃSKI
Strategie samoopisowe mediów po 1989 roku a wiedza o mediach
AGNIESZKA OGONGWSKA
Performatyzacja zachowań odbiorczych w epoce konwergencji mediów (na podstawie analizy polskiej rzeczywistości medialnej po 1989 roku)
PRZYPADKI PRAKTYCZNE
JACEK H. KOŁODZIEJ
Mediatyzacja demokracji Struktura debaty publicznej w mediach informacyjnych na przykładzie Kropki nad i, Tematu dnia - rozmowy jedynki, Salonu politycznego Trójki i Sygnałów dnia
ALEKSANDRA WAGNER
Media o sobie w sytuacjach kryzysowych Zmiany w samoopisie mediów w latach 1989-2007 na przykładzie wybranych tytułów prasowych
MONIKA KACZMAREK-ŚLIWIŃSKA
Dziennikarstwo obywatelskie jako przejaw demokratyzacji mediów
ANDRZEJ OSTROWSKI
Media - sport - polityka. Konteksty przed i po transformacji
MAGDALENA WINIARSKA
Polska Kronika Filmowa w Polsce Ludowej i jej przeobrażenia w III Rzeczypospolitej
ŻANETA POLOWCZYK
Wirtualny wymiar kultury politycznej
NOTKI O AUTORACH


Inne tytuły z serii Oblicza mediów

Newsletter

Schowek


Brak tytułów w schowku.