Ekologia i środowisko

Wyników 1 - 18 z 38Pokaż:     Pozycji na stronie
 • Ekologia i ochrona środowiska
  29,90 zł
  26,91 zł
  Ekologia i ochrona środowiska Ekologia i ochrona środowiska
  29,90 zł
  26,91 zł
  „Ekologiczny papier", „ekologiczna żywność", „ekologowie protestują" – tego rodzaju sformułowania spotykamy codziennie: w prasie, telewizji, szkole. Ekologia bez wątpienia należy do modnych tematów, warto...
  aktualnie niedostępny
 • Rozwój rolnictwa ekologicznego Rozwój rolnictwa ekologicznego
  30,00 zł
  Rolnictwo jest jedynym działem gospodarki narodowej, w którym procesy produkcji roślinnej przebiegają w żywych organizmach, wykorzystując składniki mineralne gleby oraz wodę. Składniki te w procesie fotosyntezy...
  aktualnie niedostępny
 • Biogazownie rolnicze
  29,00 zł
  26,10 zł
  Biogazownie rolnicze Biogazownie rolnicze
  29,00 zł
  26,10 zł
  Światowe zasoby ropy naftowej, węgla kamiennego i gazu ziemnego kurczą się w zawrotnym tempie, za to zapotrzebowanie na energię z roku na rok jest coraz większe. Sytuacja ta zmusza ludzi do intensywnego...
  aktualnie niedostępny
 • To zmienia wszystko. Kapitalizm kontra klimat To zmienia wszystko. Kapitalizm kontra klimat
  44,90 zł
  40,41 zł
  Najnowsza książka Naomi Klein, nad którą autorka pracowała od 2010 roku, w sposób wyczerpujący, świadczący o głębokiej znajomości tematu, a zarazem przystępny przedstawia zagrożenia związane z globalnym...
 • Turystyka a świadomość ekologiczna Turystyka a świadomość ekologiczna
  38,00 zł
  31,16 zł
  Celem niniejszego opracowania jest próba monograficznego ukazania, jakie są współcześnie najważniejsze wyzwania ekologiczne, które urzeczywistniane są w globalnym ładzie społeczno-politycznym oraz jaką...
 • Gospodarka niskoemisyjna. Uwarunkowania i wyzwania Gospodarka niskoemisyjna. Uwarunkowania i wyzwania
  42,00 zł
  34,44 zł
  Poruszone w pracy problemy dotyczą najważniejszych aspektów dyskursu naukowego toczącego się wokół rozwoju gospodarki niskoemisyjnej. Wielość podjetych w książce zagadnień może stanowić przyczynek do...
  aktualnie niedostępny
 • Ochrona środowiska - współczesne problemy Ochrona środowiska - współczesne problemy
  40,00 zł
  Ochrona środowiska jest dziedziną, która w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat bardzo się rozwinęła.
 • Wybrane zagadnienia recyklingu samochodów Wybrane zagadnienia recyklingu samochodów
  37,80 zł
  34,02 zł
  Recykling (wtórne wykorzystanie) materiałów stosowanych do budowy samochodów jest obecnie koniecznością wynikającą z wymagań ochrony środowiska - podręcznik uświadamia skalę problemu wynikającą z wycofywania...
  aktualnie niedostępny
 • Greenpeace. O tym, jak grupa ekologów, dziennikarzy i wizjonerów zmieniła świat Greenpeace. O tym, jak grupa ekologów, dziennikarzy i wizjonerów zmieniła świat
  69,00 zł
  62,10 zł
  EKOLOGIA? SPRAWDŹ CO TO ZNACZY, BO TO DOTYCZY RÓWNIEŻ CIEBIE. Pod takim hasłem umieszczonym na billboardach grupa, która w przyszłości miała stać się Greenpeace'em, rozpoczęła w 1969 roku swą pierwszą...
  aktualnie niedostępny
 • Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych
  51,00 zł
  W podręczniku przedstawiono zagadnienia dotyczące najważniejszych zagrożeń środowiska glebowego, mechanizmów degradacji gleb, sposobów ich ochrony oraz metod odtwarzania i zaęospodarowanla terenów zdegradowanych...
  aktualnie niedostępny
 • Ochrona środowiska. Zarys wykładu Ochrona środowiska. Zarys wykładu
  59,00 zł
  29,51 zł
  Praca, stanowiąca zarys wykładu z zakresu problematyki ogólnej ochrony środowiska składa się z dwóch części, ściśle ze sobą powiązanych i wzajemnie uzupełniających się, nazwanych działami, z dalszym podziałem...
 • Ochrona środowiska rolniczego w świetle programów rolno-środowiskowych Unii Europejskiej Ochrona środowiska rolniczego w świetle programów rolno-środowiskowych Unii Europejskiej
  15,75 zł
  Intencją naszą było przekazanie głównie doradcom rolno-środowiskowym, nauczycielom biologii i osobom zainteresowanym podstawowej wiedzy, która ma im uświadomić, jak działania rolnicze lub ich zaniechanie...
 • Zielone dachy. Zrównoważona gospodarka wodna na terenach zurbanizowanych Zielone dachy. Zrównoważona gospodarka wodna na terenach zurbanizowanych
  57,00 zł
  Jeszcze kilka lat temu zazielenianie powierzchni dachu było dla przeciętnego Polaka przedsięwzięciem nieosiągalnym i abstrakcyjnym. Powodem tego była niewiedza inwestorów i projektantów, wynikająca z...
  aktualnie niedostępny
 • Zasoby naturalne i zrównoważony rozwój Zasoby naturalne i zrównoważony rozwój
  52,86 zł
  Podręcznik Zasoby naturalne i zrównoważony rozwój jest pierwszą na rynku publikacją, w której w sposób jasny i oryginalny, a do tego kompleksowy podjęto temat eksploatacji i ochrony zasobów naturalnych...
  aktualnie niedostępny
 • Ocena możliwości wykorzystania odpadów do rewitalizacji zdegradowanych terenów poprzemysłowych Ocena możliwości wykorzystania odpadów do rewitalizacji zdegradowanych terenów poprzemysłowych
  37,50 zł
  Zniszczenie pokrywy glebowo-roślinnej w wyniku eksploatacji kopalin i składowania odpadów stanowi trwałą formę degradacji środowiska. Do najważniejszych z nich należy powstanie gleb industroziemnych,...
  aktualnie niedostępny
 • Meteorologia i klimatologia w inżynierii środowiska Meteorologia i klimatologia w inżynierii środowiska
  36,00 zł
  Podręcznik składa się z dwóch głównych części: opisu czynników kształtujących pogodę (meteorologia) oraz charakterystyki klimatu Polski na tle głównych typów klimatu Europy wraz z omówieniem zagadnień...
  aktualnie niedostępny
 • Antropogeniczne zmiany w ekosystemach. Transformacje roślinności Antropogeniczne zmiany w ekosystemach. Transformacje roślinności
  23,00 zł
  Podręcznik jest cenną pozycją na rynku wydawniczym, ponieważ brak książek, które przedstawiają problem zmian wywołanych oddziaływaniem człowieka na szatę roślinną. Z jednej strony scharakteryzowane zostały...
  aktualnie niedostępny
 • Ekologia. Jedna z kluczowych idei w historii świata Ekologia. Jedna z kluczowych idei w historii świata
  27,00 zł
  21,60 zł
  Czy współcześnie podejmowane wysiłki na rzecz ochrony środowiska okażą się wystarczające? Oto krótkie, lecz wyczerpujące wprowadzenie do ekologii, opisujące najważniejsze nurty ideowe ruchu od momentu...
  aktualnie niedostępny
Wyników 1 - 18 z 38Pokaż:     Pozycji na stronie

Filtry cech

Resetuj

Newsletter

Schowek


Brak tytułów w schowku.