Colloquia Communia 1 (94) styczeń-czerwiec 2013 (Różne twarze Katalonii (Od filozofii po kulturę gastronomiczną))

W tomie niniejszym dominują teksty o charakterze filozoficznym, ale Czytelnik odnajdzie tutaj prace o treści historycznej, dotyczące historii kultury oraz stojące na pograniczu filozofii i literatury.
Colloquia Communia 1 (94) styczeń-czerwiec 2013 (Różne twarze Katalonii (Od filozofii po kulturę gastronomiczną))