Abecadlnik

Abecadlnik autorstwa Władysława Bełzy - poety neoromantycznego, piszącego w duchu patriotycznym, zwanego piewcą polskości. Władysław Bełza znany jest z wiersza "Kto ty jesteś? Polak Mały". Abecadlnik...
Abecadlnik