Technologia żywności

Wyników 1 - 18 z 20Pokaż:     Pozycji na stronie
 • Ochrona konsumenta na rynku żywności Ochrona konsumenta na rynku żywności
  25,00 zł
  Ochrona konsumenta na rynku żywności w krajach gospodarki rynkowej powinna stanowić niezwykle ważny obszar aktywnego działania państwa. Na rynku żywności bowiem występują liczne zagrożenia, takie m.in...
 • Technologia gastronomiczna Technologia gastronomiczna
  90,00 zł
  W produkcji żywności jakość i bezpieczeństwo są ze sobą ściśle powiązane i uregulowane prawnie. Współczesne prawo żywnościowe nakłada na producenta odpowiedzialność za produkcję wyrobu bezpiecznego zdrowotnie...
 • Opakowania i pakowanie żywności. Wybrane zagadnienia Opakowania i pakowanie żywności. Wybrane zagadnienia
  28,00 zł
  Podręcznik jest próbą usystematyzowania podstawowych wiadomości na temat zagadnień związanych z opakowaniami i pakowaniem. Starano się w nim przedstawić złożoność procesu doboru i oceny opakowań, w szczególności...
 • Wybrane zagadnienia z toksykologii żywności Wybrane zagadnienia z toksykologii żywności
  41,50 zł
  Podręcznik ten stanowi niezastąpione źródło wiedzy zarówno praktycznej, jak i teoretycznej. Jego wszechstronna, dobrze usystematyzowana treść pozwala czytelnikowi zapoznać się z zagadnieniami z toksykologii...
 • Wybrane zagadnienia obliczeniowe inżynierii żywności Wybrane zagadnienia obliczeniowe inżynierii żywności
  50,00 zł
  Kształcenie inżynierów, specjalistów w zakresie technologii żywności i nauk pokrewnych, wymaga znajomości podstawowych zagadnień z zakresu obliczeń procesów jednostkowych z uwzględnieniem właściwości...
 • Wybrane zagadnienia z technologii żywności pochodzenia zwierzęcego i podstaw gastronomii Wybrane zagadnienia z technologii żywności pochodzenia zwierzęcego i podstaw gastronomii
  35,00 zł
  Książka opisuje technologie mięsa, mleka i podstawy technologii gastronomicznej.
 • Projektowanie technologiczne zakładów przemysłu spożywczego. Wybrane zagadnienia Projektowanie technologiczne zakładów przemysłu spożywczego. Wybrane zagadnienia
  20,00 zł
  Produkty spożywcze powinny zaspokajać potrzeby żywieniowe konsumenta, ale też muszą charakteryzować się wysokąjakością, gwarantującą całkowite bezpieczeństwo zdrowotne. Aby spełnić ten warunek, nie wystarczy...
 • Wybrane zagadnienia z technologii przemysłu fermentacyjnego Wybrane zagadnienia z technologii przemysłu fermentacyjnego
  15,00 zł
  Przemysł alkoholowy, który opiera się na biotechnologicznym wykorzystaniu drożdży w procesach fermentacji substratów węglowodanowych, stanowi odrębną branżę przetwórstwa spożywczego. Obejmuje swych zakresem...
 • Technologiczne projektowanie zakładów gastronomicznych Technologiczne projektowanie zakładów gastronomicznych
  25,00 zł
  Funkcje pełnione przez zakłady gastronomiczne są różne, jednak zawsze zadaniem, jakie na nich spoczywa, jest pełne zaspokojenie żywieniowych potrzeb konsumentów na szeroki asortyment wyrobów najwyższej...
 • Wybrane zagadnienia z analizy żywności Wybrane zagadnienia z analizy żywności
  35,00 zł
  W przedstawionej Czytelnikowi edycji książki omówione zostały podstawowe zagadnienia związane z analityką surowców i produktów żywnościowych. Zawiera ona opis badań podstawowych składników żywności przy...
 • Podstawy biooceny żywności Podstawy biooceny żywności
  15,00 zł
  Postępująca cywilizacja oraz rosnące tempo życia powodują szybki rozwój przemysłu spożywczego oraz przetwórstwa żywności, dostarczając coraz więcej nowych produktów spożywczych, w tym nowej generacji...
 • Mięso - podstawy nauki i technologii Mięso - podstawy nauki i technologii
  70,00 zł
  Niniejszy podręcznik przeznaczony jest głównie dla studentów studiujących nauki o żywności i żywieniu człowieka, dietetyki i towaroznawstwa oraz kadry inżynierskiej w przedsiębiorstwach przemysłu mięsnego...
 • Żywność pochodzenia zwierzęcego. Wybrane zagadnienia z przetwórstwa i oceny jakościowej Żywność pochodzenia zwierzęcego. Wybrane zagadnienia z przetwórstwa i oceny jakościowej
  35,00 zł
  Niniejszy podręcznik przeznaczony jest głównie dla studentów kierunków: gastronomia i hotelarstwo, żywienie człowieka, dietetyka, towaroznawstwo. Przedstawiono w nim charakterystykę surowców oraz procesów...
 • Energia i jej użytkowanie w przemyśle rolno-spożywczym Energia i jej użytkowanie w przemyśle rolno-spożywczym
  16,00 zł
  Podręcznik jest przeznaczony głównie dla studentów studiów stacjonarnych i zaocznych wydziałów technologii żywności, na których nie ma oddzielnych przedmiotów, takich jak: elektrotechnika i technika cieplna...
 • Ogólna technologia żywności Ogólna technologia żywności
  30,00 zł
  Ogólna technologia żywności jest przedmiotem kierunkowym dla studentów Wydziału Nauk o Żywności realizujących program studiów na kierunkach: technologia żywności i żywienie człowieka, bezpieczeństwo żywności...
 • Podstawy nauki o żywieniu człowieka. Przewodnik do ćwiczeń Podstawy nauki o żywieniu człowieka. Przewodnik do ćwiczeń
  28,00 zł
  Niniejszy skrypt stanowi kontynuację i uaktualnienie wcześniej opublikowanych ćwiczeń z podręcznika Nauka o żywieniu człowieka pod redakcją Andrzeja Prończuka, wydanego przez PWN (I wydanie 1981 rok,...
 • Toksykologia żywności. Przewodnik do ćwiczeń Toksykologia żywności. Przewodnik do ćwiczeń
  30,00 zł
  Wiadomości z zakresu toksykologii żywności zajmują ważne miejsce w wykształceniu specjalistów żywienia człowieka i technologii żywności. Osoby te muszą wiedzieć, jakie substancje potencjalnie szkodliwe...
 • Zarys oceny żywienia Zarys oceny żywienia
  30,00 zł
  Postępujący rozwój cywilizacyjny i towarzyszące mu rosnące tempo życia spowodowało zmianę jego stylu, który dalece odbiega od uznanego za prawidłowy - z punktu widzenia zdrowia. Jednym z elementów stylu...
Wyników 1 - 18 z 20Pokaż:     Pozycji na stronie