Sztuka elektroniki cz.1, cz.2

Sztuka elektroniki cz.1, cz.2

Dostępność:aktualnie niedostępny 0 egz.
ISBN:978-83-206-1128-1
EAN:9788320611281
Kod tytułu:45198
Szerokość:165 mm
Wysokość:237 mm
119,00 zł
107,10 zł
Cena netto: 102,00 zł
(5% VAT)
Ilość stron 1184
Miejsce wydania Warszawa
Numer wydania 10
Oprawa miękka
Rok wydania 2013
Typ Książka
PKWiU 58.11.1
Język polski
Tłumacz Bogusław Kalinowski, Grażyna Kalinowska
Wprowadzenie w świat elektroniki jako dziedziny inżynierskiej sztuki projektowania urządzeń. Przykłady praktycznych rozwiązań i pomysłów układowych.
Książka powstała na podstawie wykładów prowadzonych na Uniwersytecie Harvarda. Autorzy czynią to, czego zwykle fachowcy czynić nie lubią - zdradzają sekrety swojej sztuki. Pozwalają ominąć etap nieudanych prób i doświadczeń. Przez skomplikowany świat elektroniki prowadzą nas jak starsi koledzy, których dwa zdania czasem wyjaśniają więcej niż kilka stron podręcznika.

Książka przeznaczona dla studentów elektroniki i fizyki, a także inżynierów, techników, praktyków i teoretyków.

Spis treści:

CZĘŚĆ I
Przedmowa
Przedmowa do pierwszego wydania
ROZDZIAŁ 1
Podstawy
Wstęp
Napięcie, prąd i rezystancja
1.01. Napięcie i prąd
1.02. Zależność między napięciem i prądem: rezystory
1.03. Dzielniki napięcia
1.04. Źródła napięciowe i prądowe
1.05. Twierdzenie Thevenina
1.06. Rezystancja małosygnałowa
Sygnały
1.07. Sygnały sinusoidalne
1.08. Amplitudy sygnałów i decybele
1.09. Inne sygnały
1.10. Poziomy logiczne
1.11. Źródła sygnałów
Kondensatory i układy prądu zmiennego
1.12. Kondensatory
1.13. Układy RC: zależność U i I od czasu
1.14. Układy różniczkujące
1.15. Układy całkujące (integratory)
Cewki indukcyjne i transformatory
1.16. Cewki indukcyjne
1.17. Transformatory
Impedancja i reaktancja
1.18. Analiza częstotliwościowa układów reaktancyjnych
1.19. Filtry RC
1.20. Wykresy wskazowe
1.21. "Bieguny" i decybele na oktawę
1.22. Układy rezonansowe i filtry aktywne
1.23. Inne zastosowania kondensatorów
1.24. Uogólnione twierdzenie Thevenina
Diody i układy diodowe
1.25. Diody
1.26. Prostowanie
1.27. Filtrowanie napięć wyjściowych zasilaczy sieciowych/57
1.28. Układy prostowników stosowane w zasilaczach sieciowych
1.29. Stabilizatory
1.30. Układowe zastosowania diod
1.31. Obciążenia indukcyjne i zabezpieczenie diodowe
Inne elementy pasywne
1.32. Elementy elektromechaniczne
1.33. Wskaźniki
1.34. Elementy regulowane
Ćwiczenia dodatkowe

ROZDZIAŁ 2
Tranzystory

Wstęp
2.01. Pierwszy model tranzystora: wzmacniacz prądowy
Kilka podstawowych układów z tranzystorami
2.02. Tranzystor jako przełącznik'
2.03. Wtórnik emiterowy
2.04. Wtórniki emiterowe jako stabilizatory napięcia
2.05. Ustalanie punktu pracy wtórnika emiterowego
2.06. Tranzystorowe źródło prądowe
2.07. Wzmacniacz ze wspólnym emiterem
2.08. Wtórnikowy układ symetryzujący
2.09. Transkonduktancja
Model Ebersa-Molla stosowany do analizy podstawowych układów tranzystorowych
2.10. Poprawiony model tranzystora: wzmacniacz
transkonduktancyjny
2.11. O wtórniku emiterowym jeszcze raz
2.12. Wzmacniacz ze wspólnym emiterem jeszcze raz
2.13. Ustalanie punktu pracy wzmacniacza ze wspólnym emiterem
2.14. Układ powtarzania prądu
Niektóre podzespoły stosowane do budowy wzmacniaczy
2.15. Wyjściowe stopnie przeciwstawne (komplementarne)
2.16. Połączenie Darlingtona
2.17. Bootstrap (kompensacja napięcia sygnału)8
2.18. Wzmacniacze różnicowe
2.19. Efekt pojemnościowy i efekt Millera
2.20. Tranzystory polowe
Kilka typowych układów tranzystorowych
2.21. Stabilizator napięcia
2.22. Układ stabilizacji temperatury
2.23. Prosty tranzystorowo-diodowy układ logiczny
Układy nie wymagające wyjaśnień
2.24. Układy bez błędów
2.25. Układy z błędami
Ćwiczenia dodatkowe

ROZDZIAŁ 3
Tranzystory polowe

Wstęp
3.01. Właściwości tranzystorów polowych
3.02. Rodzaje tranzystorów polowych
3.03. Ogólne właściwości tranzystorów polowych
3.04. Charakterystyki drenowe tranzystora polowego
3.05. Rozrzut produkcyjny parametrów tranzystora polowego
Podstawowe układy z tranzystorami polowymi
3.06. Źródła prądowe z tranzystorów JFET
3.07. Wzmacniacze z tranzystorami polowymi1
3.08. Wtórniki źródłowe
3.09. Prąd bramki tranzystorów polowych
3.10. Tranzystory polowe jako rezystory o zmiennej rezystancji
Przełączniki z tranzystorami polowymi
3.11. Przełączniki analogowe z tranzystorami polowymi
3.12. Właściwości rzeczywistych przełączników
z tranzystorami polowymi
3.13. Kilka układów z przełącznikami analogowymi
3.14. Przełączniki logiczne i przełączniki mocy z tranzystorami MOS
3.15. Uwaga, ładunki statyczne!
Układy nie wymagające wyjaśnień5
3.16. Pomysły układowe
3.17. Układy z błędami

ROZDZIAŁ 4
Sprzężenie zwrotne i wzmacniacze operacyjne

Wstęp
4.01. Wstęp do sprzężenia zwrotnego
4.02. Wzmacniacze operacyjne
4.03. Fundamentalne założenia
Podstawowe układy ze wzmacniaczami operacyjnymi
4.04. Wzmacniacz odwracający
4.05. Wzmacniacz nieodwracający
4.06. Wtórnik napięciowy
4.07. Źródła prądowe
4.08. Podstawowe uwagi dla projektantów i użytkowników układów ze wzmacniaczami operacyjnymi
Inne układy ze wzmacniaczami operacyjnymi
4.09. Układy liniowe
4.10. Układy nieliniowe
Szczegółowy przegląd właściwości wzmacniacza operacyjnego
4.11. Parametry rzeczywistych wzmacniaczy operacyjnych
4.12. Wpływ niedoskonałości wzmacniacza operacyjnego na parametry układu
4.13. Wzmacniacze operacyjne małej mocy i programowalne
Analiza wybranych układów ze wzmacniaczami operacyjnymi
4.14. Wzmacniacz logarytmujący
4.15. Aktywny detektor szczytowy
4.16. Układ próbkująco-pamiętający
4.17. Ogranicznik aktywny
4.18. Przetwornik wartości bezwzględnej5
4.19. Integratory
4.20. Wzmacniacze różniczkujące
Praca wzmacniacza operacyjnego z pojedynczym napięciem zasilającym
4.21. Ustalanie punktu pracy wzmacniaczy prądu zmiennego z pojedynczym napięciem zasilającym
4.22. Wzmacniacze operacyjne o pojedynczym zasilaniu
Komparatory i przerzutnik Schmitta
4.23. Komparatory napięcia
4.24. Komparatory z regeneracją
Sprzężenie zwrotne we wzmacniaczach o ograniczonym wzmocnieniu
4.25. Równanie określające wzmocnienie
4.26. Wpływ sprzężenia zwrotnego na parametry wzmacniacza
4.27. Dwa przykłady wzmacniaczy tranzystorowych ze sprzężeniem zwrotnym
Typowe układy ze wzmacniaczami operacyjnymi
4.28. Wzmacniacz laboratoryjny ogólnego przeznaczenia
4.29. Generator sterowany napięciem
4.30. Przełącznik analogowy ze złączowym tranzystorem polowym z kompensacją rezystancji RON
4.31. Detektor przejścia przez zero przeznaczony
do współpracy z układami TTL
4.32. Układ kontroli prądu płynącego przez obciążenie
Kompensacja częstotliwościowa wzmacniaczy ze sprzężeniem zwrotnym
4.33. Zależność wzmocnienia i przesunięcia fazy od częstotliwości
4.34. Metody częstotliwościowej kompensacji wzmacniaczy
4.35. Charakterystyka amplitudowa czwórnika sprzężenia zwrotnego
Układy nie wymagające wyjaśnień
4.36. Pomysły układowe
4.37. Układy z błędami
Ćwiczenia dodatkowe

ROZDZIAŁ 5
Filtry aktywne i generatory

Filtry aktywne
5.01. Charakterystyki częstotliwościowe filtrów RC
5.02. O doskonałych właściwościach filtrów LC
5.03. Ogólny przegląd filtrów aktywnych
5.04. Podstawowe parametry filtrów
5.05. Rodzaje filtrów
Układy filtrów aktywnych
5.06. Układy ZNSN
5.07. Projektowanie filtrów ZNSN za pomocą uproszczonej tablicy
5.08. Filtry modelujące zmienne stanu
5.09. Filtry z czwórnikiem podwójne T
5.10. Żyratorowe realizacje filtrów
5.11. Filtry z przełączanymi pojemnościami
Generatory
5.12. Wprowadzenie w technikę generacyjną
5.13. Generatory relaksacyjne
5.14. 555 - klasyczny czasowy układ scalony
5.15. Generatory przestrajane napięciem
5.16. Generatory kwadraturowe
5.17. Generatory z mostkiem Wiena
5.18. Generatory LC
5.19. Generatory kwarcowe
Układy nie wymagające wyjaśnień
5.20. Pomysły układowe
Ćwiczenia dodatkowe

ROZDZIAŁ 6
Stabilizatory napięcia i układy dużej mocy

Podstawowe układy stabilizacji napięcia stałego z klasycznym elementem typu 723
6.01. Stabilizator napięcia typu 723
6.02. Stabilizator napięcia dodatniego
6.03. Stabilizator o dużej wartości prądu wyjściowego
Moc i ciepło w układach elektronicznych
6.04. Tranzystory mocy i rozpraszanie ciepła
6.05. Zabezpieczenie nadprądowe przez redukcję prądu wyjściowego
6.06. Zabezpieczenia nadnapięciowe
6.07. Dalsze uwagi na temat projektowania zasilaczy o dużej wartości prądu wyjściowego
6.08. Zasilacze o programowalnym napięciu
wyjściowym
6.09. Przykład układu zasilacza
6.10. Inne scalone stabilizatory napięcia
Zasilacz o niestabilizowanym napięciu wyjściowym4
6.11. Elementy sieciowe
6.12. Transformator sieciowy
6.13. Elementy obwodu stałoprądowego zasilacza9
Źródła napięć odniesienia
6.14. Diody Zenera
6.15. Tranzystorowe źródło napięcia odniesienia (T-ZNa)
Trzy- i czterokońcówkowe stabilizatory napięcia
6.16. Trzykońcówkowe stabilizatory napięcia
6.17. Trzykońcówkowe stabilizatory o dobieranej wartości napięcia wyjściowego
6.18. Dodatkowe uwagi na temat stabilizatorów trzykońcówkowych
6.19. Stabilizatory impulsowe i przetwornice napięciastałego
Specjalne stabilizatory napięć stałych
6.20. Stabilizatory wysokonapięciowe (w.n.)
6.21. Zasilacze o niskim poziomie szumów i o małym dryfie napięcia wyjściowego
6.22. Mikromocowe stabilizatory napięcia stałego4
6.23. Przetwornica napięcia z pływającym kondensatorem (z pompą ładunkową)
6.24. Zasilacze stabilizowanego prądu stałego
6.25. Moduły zasilające dostępne na rynku0
Układy nie wymagające wyjaśnień
6.26. Pomysły układowe7
6.27. Układy z błędami7
Ćwiczenia dodatkowe

ROZDZIAŁ 7
Układy precyzyjne i układy o małych szumach

Metody projektowania precyzyjnych układów ze wzmacniaczami operacyjnymi
7.01. Precyzja a dynamika układu
7.02. Bilans błędów0
7.03. Przykład układu precyzyjnego: wzmacniacz z automatycznym zerowaniem napięcia niezrównoważenia
7.04. Bilans błędów projektowanego układu precyzyjnego
7.05. Błędy wprowadzane przez elementy dyskretne
7.06. Błędy wprowadzane przez obwód wejściowy wzmacniacza
7.07. Błędy wprowadzane przez obwód wyjściowy
wzmacniacza
7.08. Wzmacniacze z autozerowaniem (z przerywaczową stabilizacją zera)
Wzmacniacze różnicowe i wzmacniacze pomiarowe5
7.09 Wzmacniacz różnicowy z wejściem symetrycznym
7.10. Standardowy układ wzmacniacza pomiarowego z trzema wzmacniaczami operacyjnymi
Szumy wzmacniaczy
7.11. Źródła i rodzaje szumów6
7.12. Stosunek sygnał-szum oraz współczynnik szumu
7.13. Napięcie i prąd szumów wzmacniacza tranzystorowego
7.14. Projektowanie układów tranzystorowych o niskim poziomie szumu
7.15. Szumy tranzystorów polowych
7.16. Wybieranie tranzystorów do układów o niskim poziomie szumów2
7.17. Szumy we wzmacniaczu różnicowym i we wzmacniaczu ze sprzężeniem zwrotnym2
Pomiary parametrów szumowych i generatory szumu
7.18. Pomiary bez użycia generatora szumu
7.19. Pomiary z użyciem generatora szumu
7.20. Generatory szumu i generatory sygnałowe9
7.21. Ograniczanie szerokości pasma oraz pomiary wartości skutecznej napięcia0
7.22. Szumowe różności2
Zakłócenia: ekranowanie i uziemienie
7.23. Zakłócenia
7.24. Problem mas
7.25. Problem mas przy łączeniu przyrządów ze sobą
Układy nie wymagające wyjaśnień
7.26. Pomysły układowe
Ćwiczenia dodatkowe

CZĘŚĆ II

ROZDZIAŁ 8
Technika cyfrowa
Podstawy techniki cyfrowej
8.01. Dyskretne czy analogowe
8.02. Stany logiczne
8.03. Kody liczbowe
8.04. Bramki i tablice prawdy
8.05. Bramki z elementów dyskretnych
8.06. Przykłady układów z bramkami
8.07. Miejsce symbolu negacji stanu
TTL i CMOS
8.08. Katalog podstawowych bramek cyfrowych
8.09. Budowa bramek scalonych
8.10. Charakterystyka układów TTL i CMOS
8.11. Układy z wyjściem trójstanowym i z otwartym kolektorem
Układy kombinacyjne
8.12. Tożsamości logiczne
8.13. Minimalizacja i mapy Karoaugha
8.14. Scalone układy kombinacyjne
8.15. Realizacja dowolnych funkcji kombinacyjnych
Układy sekwencyjne
8.16. Układy z pamięcią: przerzutniki
8.17. Przerzutniki synchroniczne
8.18. Połączenie przerzutników i bramek: układy sekwencyjne
8.19. Synchronizator
Przerzutniki monostabilne
8.20. Właściwości przerzutników monostabilnych
8.21. Układ z przerzutnikiem monostabilnym
8.22. Przestrogi dla użytkowników przerzutników monostabilnych
8.23. Licznikowe układy uzależnień czasowych
Scalone układy sekwencyjne
8.24. Zatrzaski i rejestry
8.25. Liczniki
8.26. Rejestry przesuwające
8.27. Sekwencyjne układy PAL
8.28. Różnorodne funkcje sekwencyjne
Kilka typowych układów cyfrowych
8.29. Licznik modulo n: zależności czasowe
8.30. Sekwencyjny układ sterowania wyświetlaczami LED
8.31. Układ sterowania teleskopem astronomicznym
8.32. Generator o programowanej liczbie impulsów
"Choroby" układów cyfrowych
8.33. Problemy statyczne
8.34. Problemy dynamiczne
8.35. Wrodzone wady układów TTL i CMOS
Układy nie wymagające wyjaśnień
8.36. Pomysły układowe
8.37. Układy z błędami
Ćwiczenia dodatkowe

ROZDZIAŁ 9
Na styku techniki analogowej i cyfrowej

Sprzęganie się z układami TTL i CMOS9
9.01. Chronologia układów logicznych
9.02. Charakterystyki wejściowe i wyjściowe
9.03. Sprzęganie ze sobą układów cyfrowych z różnych rodzin
9.04. Sterowanie wejściami TTL i CM OS
9.05. Komparatory i wzmacniacze operacyjne jako źródła sygnałów wejściowych systemów cyfrowych
9.06. Jeszcze kilka uwag o wejściach układów logicznych
9.07. Komparatory5
9.08. Współpraca układów TTL i CMOS z zewnętrznymi układami obciążającymi
9.09. Sprzęganie układów NMOS LSI
9.10. Elementy optoelektroniczne7
Sygnały cyfrowe a długie przewody
9.11. Połączenia lokalne
9.12. Połączenia między płytami
9.13. Szyny danych
9.14. Transmisja sygnałów cyfrowych za pośrednictwem
kabli
Przetwarzanie analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe1
9.15. Wprowadzenie
9.16. Przetworniki cyfrowo-analogowe (C/A)
9.17. Integracyjne (uśredniające) przetworniki C/A
9.18. Mnożące przetworniki C/A
9.19. Wybór przetwornika cyfrowo-analogowego (A/C)8
9.20. Przetworniki analogowo-cyfrowe (A/C)
9.21. Metody oparte na równoważeniu ładunków5
9.22. Kilka niezwykłych przetworników A/C i C?A 9
9.23. Wybór przetwornika analogowo-cyfrowego1
Zastosowania przetworników A/C
9.24. 16-kanałowy system zbierania danych z przetwarzaniem A/C6
9.25. Woltomierz cyfrowy
9.26. Woltametr
Pętla fazowa
9.27. Wprowadzenie
9.28. Projektowanie pętli fazowej
9.29. Projektowanie powielacza częstotliwości
9.30. Zaskok i synchronizm pętli fazowej
9.31. Niektóre zastosowania pętli fazowej
Generatory sekwencji pseudolosowych i generatory szumu
9.32. Cyfrowa generacja szumu
9.33. Rejestry liniowe
9.34. Wytwarzanie szumu analogowego z ciągów maksymalnie długich
9.35. Widmo mocy ciągu pseudolosowego
9.36. Filtracja dolnoprzepustowa
9.37. Powtarzalność sekwencji
9.38. Filtry cyfrowe
Układy nie wymagające wyjaśnień
9.39. Pomysły układowe
9.40. Układy z błędami I 217
Ćwiczenia dodatkowe

ROZDZIAŁ 10
Minikomputery

Minikomputery, mikrokomputery i mikroprocesory
10.01. Architektura komputerów
Zbiór instrukcji komputera
10.02. Język symboliczny i język maszynowy
10.03. Uproszczony zbiór instrukcji procesora 8086/88
10.04. Przykład programu
Sygnały magistrali i sposoby łączenia układów
10.05. Podstawowe sygnały magistrali: dane, adresy, sygnały strobujące
10.06. Programowa obsługa wejścia/wyjścia: wysyłanie danych
10.07. Programowa obsługa wejścia/wyjścia: przyjmowanie danych
10.08. Programowa obsługa wejścia/wyjścia: rejestr, stanu
10.09. Przerwania
10.10. Obsługa przerwań
10.11. Uogólnienie metody przerwań
10.12. Bezpośredni dostęp do pamięci
10.13. Zestawienie sygnałów magistrali IBM PC
10.14. Synchroniczna i asynchroniczna transmisja danych
10.15. Inne rodzaje magistrali mikroprocesorowych
10.16. Dołączanie urządzeń peryferyjnych do komputerów
Podstawy oprogramowania systemowego
10.17. Programowanie
10.18. Systemy operacyjne, pliki i zarządzanie pamięcią
Zasady przesyłania informacji
10.19. Kody alfanumeryczne i transmisja szeregowa
10.20. Transmisja równoległa: Centronics, SCSI, IPI,
OPIB (488)
10.21. Lokalne sieci komputerowe
10.22. Przykład układu sprzęgającego: sprzętowe upakowanie danych przed transmisją
10.23. Formaty liczb

ROZDZIAŁ 11
Mikroprocesory

Mikroprocesor 68008 widziany z bliska
11.01. Rejestry, pamięć, urządzenia we/wy
11.02. Lista rozkazów i adresowanie
11.03. Język maszynowy
11.04. Sygnały magistrali
Przykład kompletnego projektu: uśredniacz sygnału analogowego
11.05. Projekt układu
11.06. Oprogramowanie: definicja zadań
11.07. Oprogramowanie: program użytkowy
11.08. Szacowanie wartości parametrów
11.09. Kilka refleksji
Mikroprocesorowe układy wspomagające
11.10. Układy średniej skali scalenia (MSI)
11.11. Układy peryferyjne dużej skali scalenia (LSI)
11.12. Pamięć
11.13. Inne mikroprocesory
11.14. Emulatory, systemy uruchomieniowe, analizatory stanów logicznych, pakiety prototypowe

ROZDZIAŁ 12
Technologia konstrukcji sprzętu elektronicznego

Metody wykonywania prototypów urządzeń
12.01. Płyty montażowe
12.02. Uniwersalne płytki drukowane
12.03. Płytki do połączeń owijanych
Obwody drukowane
12.04. Wytwarzanie płytek drukowanych
Produkcja płytek drukowanych 4
12.05. Projektowanie płytek drukowanych
12.06. Montaż elementów na płytce drukowanej
12.07. Kilka dalszych uwag na temat płytek drukowanych
12.08. Nowoczesne sposoby wytwarzania płytek drukowanych
Konstruowanie przyrządów elektronicznych
12.09. Mocowanie płytek z układami wewnątrz przyrządu
12.10. Obudowy przyrządów elektronicznych
12.11. Wskazówki konstrukcyjne
12.12. Chłodzenie
12.13. Kilka uwag dotyczących elektrycznej strony konstrukcji
12.14. Jak zdobyć elementy elektroniczne?

ROZDZIAŁ 13
Technika dużych częstotliwości i szybkich przełączeń<

Newsletter

Schowek


Brak tytułów w schowku.