Spiekane metale i kompozyty z osnową metaliczną

Spiekane metale i kompozyty z osnową metaliczną

Dostępność:w magazynie 12 egz.
Czas realizacji:24 h
ISBN:83-204-2998-6
EAN:9788320429985
Kod tytułu:45232
Szerokość:165 mm
Wysokość:240 mm
28,35 zł
25,52 zł
Cena netto: 24,30 zł
(5% VAT)
Ilość stron 201
Miejsce wydania Warszawa
Numer wydania 1
Oprawa miękka
Rok wydania 2005
Typ Książka
PKWiU 58.11.1
Język polski
Rosnące zapotrzebowanie na niekonwencjonalne materiały o unikatowych właściwościach, których nie mają tradycyjne tworzywa konstrukcyjne, jest bezpośrednią przyczyną dynamicznego rozwoju metalurgii proszków. Współczesny stan podstawowej wiedzy na temat spieków metali i spiekanych kompozytów z osnową metaliczną można znaleźć w niniejszym opracowaniu. Podręcznik jest adresowany do studentów kierunków: inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn oraz metalurgia wyższych uczelni technicznych. Ze względu na przedstawione przykłady rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych będzie też stanowić dużą pomoc dla inżynierów praktyków zatrudnionych w przemyśle. Książka zawiera słowniczek pojęć i definicji z zakresu metalurgii proszków wraz z ich odpowiednikami w języku angielskim.

Spis treści:

Ważniejsze oznaczenia
Wstęp
Część I Spieki metali
1. Geneza i rozwój metalurgii proszków
2. Wytwarzanie i właściwości proszków metali
Metoda wytwarzania proszków a ich kształt
Mechaniczne metody wytwarzania proszków metali
Wytwarzanie proszków metali z fazy stałej
Wytwarzanie proszków metali z fazy ciekłej
Fizykochemiczne metody wytwarzania proszków metali
Wytwarzanie proszków metali metodą redukcji
Wytwarzanie proszków metali metodą kondensacji z fazy gazowej i metodą karbonylkowąWytwarzanie proszków metali metodą elektrolizy
Właściwości proszków metali
Wpływ składu chemicznego proszku na mikrostrukturę i właściwości spieku
3. Badanie proszków
Skład chemiczny proszków
Kształt cząstek proszku
Oznaczanie wielkości cząstek proszku
Analiza sitowa
Mikroskopowa analiza wielkości cząstek proszku
Analiza sedymentacyjna
Właściwości technologiczne proszku
4. Formowanie elementów maszyn z proszków metali
Przygotowanie proszków
Prasowanie matrycowe
Urządzenia do prasowania
Inne metody formowania
5. Spiekanie
Spiekanie w fazie stałej
Spiekanie z udziałem fazy ciekłej
Spiekanie aktywowane
Technologiczne aspekty spiekania
Urządzenia i atmosfery stosowane do spiekania
6. Obróbka spieków
Obróbka mechaniczna spieków
Kalibrowanie spieków
Obróbka skrawaniem spieków
Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna spieków
Nasycanie spieków
Obróbka powierzchniowa spieków
7. Badanie spieków
Oznaczanie gęstości i porowatości spieków
Właściwości mechaniczne spieków
8. Konstrukcja i technologia spieków metali
Projektowanie spiekanych elementów maszyn
Projektowanie prasowników
Technologia spiekanych części maszyn
9. Spieki metali o specjalnych właściwościach
Stal spiekana
Spiekane materiały filtracyjne
Spieki magnetyczne
Spieki samosmarujące
Część II Spiekane kompozyty z osnową metaliczną
10. Istota spiekanych kompozytów z osnową metaliczną
Metalurgia proszków jako metoda wytwarzania spiekanych kompozytów z osnową metaliczną
Rodzaje spiekanych kompozytów z osnową metaliczną
11. Mechanizm umocnienia i wytrzymałość spiekanych kompozytów z osnową metaliczną
Umocnienie materiałów kompozytowych zbrojonych dyspersyjnie
Umocnienie kompozytów zbrojonych cząstkami
12. Metody wytwarzania spiekanych kompozytów z osnową metaliczną
13. Struktura, właściwości i zastosowania wybranych spiekanych kompozytów z osnową metaliczną
Spiekane kompozyty z osnową metaliczną umacniane dyspersyjnie
Mikrostruktura spiekanych kompozytów z osnową metaliczną zbrojonych cząstkami
Podstawowe grupy spiekanych kompozytów z osnową metaliczną
Węgliki spiekane
Weglikostale
Spieki metali na styki elektryczne
Spieki metaliczno-diamentowe
Spiekane materiały cierne
Spiekane reakcyjnie kompozyty Fe-Fe2B, Fe-Co-(FeCo)2B, Fe-Cu(FeCu)2B
Podsumowanie
Podstawowe pojęcia i określenia używane w metalurgii proszków i spiekanych kompozytach z osnową metaliczną
Słownik polsko-angielski pojęć i określeń stosowanych w metalurgii proszków i spiekanych kompozytach z osnową metaliczną
Literatura
Skorowidz


Newsletter

Schowek


Brak tytułów w schowku.