Przetwarzanie sygnałów w praktyce

Przetwarzanie sygnałów w praktyce

Autor:Mark Owen
Dostępność:w magazynie 1 egz.
Czas realizacji:24 h
ISBN:978-83-206-1725-2
EAN:9788320617252
Kod tytułu:45179
Szerokość:170 mm
Wysokość:242 mm
58,80 zł
52,92 zł
Cena netto: 50,40 zł
(5% VAT)
Ilość stron 351
Miejsce wydania Warszawa
Numer wydania 1
Oprawa twarda
Rok wydania 2009
Typ Książka
PKWiU 58.11.1
Język polski
Tłumacz Michał Klebanowski
Książka jest wprowadzeniem w podstawy teorii cyfrowego przetwarzania sygnałów ze szczególnym uwzględnieniem jego zastosowań praktycznych. Omówiono w niej próbkowanie, kwantyzację, transformatę Fouriera, filtry, metody bayesowskie i rozważania numeryczne oraz ich zastosowanie w przetwarzaniu i kompresji dźwięku, obrazu i wideo, a także w telekomunikacji. Przedstawiono również metody efektywnej implementacji algorytmów w oprogramowaniu i sprzęcie oraz uwypuklono powiązania między różnymi technikami przetwarzania sygnałów i przedstawiono wiele praktycznych przykładów.Wszystkie zawarte opisy zilustrowano ponad 200 rysunkami i przeszło 130 przykładami (z rozwiązaniami).
Odbiorcy: praktycy, których praca jest związana z przetwarzaniem sygnałów oraz studenci elektrotechniki i informatyki stosowanej.

Spis treści:

Od wydawcy
Przedmowa
Część I Podstawy
1. Wstęp
1.1. Co to jest sygnał ?
1.2. Dziedzina i zakres sygnału
1.3. Konwersja sygnału z jednej postaci na inną
1.4. Przetwarzanie sygnałów
1.5. Notacja
Ćwiczenia
2. Próbkowanie
2.1. Próbkowanie regularne
2.2. Straty w procesie próbkowania
2.3. Przykłady aliasingu
2.4. Częstotliwości ujemne
2.5. Granica Nyquista
2.6. Próbkowanie nieregularne
Ćwiczenia
3. Konwersja analogowo-cyfrowa
3.1. Prosty system cyfrowego przetwarzania sygnałów
3.2. Kwantyzacja nieliniowa
3.3. Niezbędna liczba bitów
3.4. Dithering
3.5. Konwersja nieidealna
Ćwiczenia
4. Dziedzina częstotliwości
4.1. Pomiar prędkości obrotowej
4.2. Ruch złożony
4.3. Interpretacja transformaty Fouriera
4.4. Liczba współczynników Fouriera
4.5. Odtworzenie sygnału z jego transformaty Fouriera
4.6. Sygnały rzeczywiste
4.7. Postępowanie z sygnałami nieokresowymi
4.8. Szybka transformata Fouriera
Ćwiczenia
5. Filtry
5.1. Wygładzanie sygnału
5.2. Analiza filtru
5.3. Splot w dziedzinie częstotliwości
5.4. Korelacja
5.5. Projektowanie filtrów SOI
5.6. Interpolacja
5.7. Filtry o nieskończonej odpowiedzi impulsowej
5.8. Filtrowanie sygnałów zespolonych
Ćwiczenia
6. Metody oparte na rachunku prawdopodobieństwa
6.1. Prawdopodobieństwo i prawdopodobieństwo warunkowe
6.2. Prawdopodobieństwo i przetwarzanie sygnałów
6.3. Szum
Ćwiczenia
7. Rozważania numeryczne
7.1. Reprezentacje stałopozycyjne
7.2. Liczby ujemne w reprezentacji stałopozycyjnej
7.3. Reprezentacja zmiennopozycyjna
7.4. Wybór między reprezentacją stałopozycyjną i zmiennopozycyjną
Ćwiczenia
Część II Zastosowania
8. Dźwięk
8.1. Ucho
8.2. Częstotliwości próbkowania i konwersja
8.3. Dźwięk w dziedzinie częstotliwości
8.4. Kompresja sygnałów dźwiękowych
8.5. Wyodrębnianie informacji o wysokości dźwięku
8.6. Konwersja delta-sigma
Ćwiczenia
9. Obrazy nieruchome
9.1. Luminancja i chrominancja
9.2. Gamma
9.3. Obraz jako sygnał
9.4. Filtrowanie obrazu
9.5. Dyskretna transformata kosinusowa
9.6. Kompresja JPEG do obrazów o płynnych przejęciach tonalnych
9.7. Dyskretna transformata falkowa
9.8. Skalowanie obrazów
9.9. Poprawianie obrazów
9.10. Wykrywanie krawędzi
9.11. Przetwarzanie obrazów dwupoziomowych
9.12. Rozpoznawanie wzorów
Ćwiczenia
10. Obrazy ruchome
10.1. Standardowe formaty wideo
10.2. Usuwanie przeplotu
10.3. Konwersja pomiędzy standardami
10.4. Estymacja ruchu
10.5. Kompresja wideo MPEG-2
Ćwiczenia
11. Telekomunikacja
11.1. Modulacja amplitudy
11.2. Modulacja częstotliwości
11.3. Modulacja kwadraturowo-amplitudowa
11.4. Techniki widma rozproszonego
Ćwiczenia
12. Realizacje praktyczne
12.1. Oprogramowanie
12.2. Architektura procesora
12.3. Realizacja sprzętowa
12.4. Arytmetyka bitowo-szeregowa
Ćwiczenia
Odpowiedzi
Skorowidz 346

Newsletter

Schowek


Brak tytułów w schowku.