Programowanie obrabiarek NC/CNC

Programowanie obrabiarek NC/CNC

Dostępność:w magazynie 1 egz.
Czas realizacji:24 h
ISBN:978-83-204-3452-1
EAN:9788320436921
Kod tytułu:45230
Szerokość:165 mm
Wysokość:238 mm
36,75 zł
33,08 zł
Cena netto: 31,50 zł
(5% VAT)
Ilość stron 236
Miejsce wydania Warszawa
Numer wydania 1
Oprawa miękka
Rok wydania 2008
Typ Książka
PKWiU 58.11.1
Język polski
Niniejszy podręcznik jest przeznaczony dla studentów wydziałów mechanicznych o specjalnościach: technologia maszyn, automatyzacja procesów technologicznych i inżynieria produkcji, a także mechatronika. Może też być książką pomocniczą do takich przedmiotów, jak: programowanie obróbki na obrabiarki NC, systemy CAD/CAM/CIM, automatyzacja procesów technologicznych, maszyny i oprzyrządowanie technologiczne.

Spis treści:

Wykaz akronimów
1. Wstęp
2. CNC - komputerowe sterowanie numeryczne
2.1.Definicja i cechy układu sterowania CNC
2.2.Budowa i funkcje układu CNC
2.3.Sposoby wprowadzania danych/programu sterującego do układu CNC
3. Metody programowania obrabiarek NC/CNC
3.1.Definicja i klasyfikaq'a metod programowania
3.2.Programowanie ręczne i wspomagane komputerowo
3.3.Programowanie CNC Manuał
3.4.Programowanie automatyczne (maszynowe)
3.5.Programowanie zorientowane warsztatowo (WOP)
3.6.Programowanie interaktywne (w systemie CAD/CAM)
4. Rodzaje układów sterowania obrabiarek NC/CNC
4.1.Sterowanie punktowe
4.2.Sterowanie odcinkowe
4.3.Sterowanie kształtowe (ciągłe)
5. Wyposażenie obrabiarek sterowanych numerycznie
5.1. Wyposażenie tokarek i centrów tokarskich
5.1.1.Ustalanie i mocowanie przedmiotów obrabianych
5.1.2.Mocowanie narzędzi
5.1.3.Systemy narzędziowe do centrów tokarskich
5.2.Wyposażenie frezarsko-wytaczarskich centrów obróbkowych
5.2.1.Elementy mocujące narzędzia
5.2.2.Narzędzia
5.2.3.Elementy ustalające i mocujące przedmiot obrabiany na frezarkach NC
5.3.Narzędzia do obróbki form i matryc
6. Programowanie obróbki na obrabiarkach CNC
6.1.Struktura programów sterujących
6.1.1.Struktura budowy programu NC
6.1.2.Definicje słów programu sterującego
6.2.Układy współrzędnych maszyny i przedmiotu obrabianego
7. Programowanie układów CNC
7.1.Technika pomiarowa w obrabiarkach CNC
7.1.1.Pomiar, ustawianie i zapamiętywanie wymiarów narzędzi
7.1.2.Transmisja sygnałów w systemie układ CNC-sonda pomiarowa
7.1.3.Programowanie i symulacja pracy sondy pomiarowej
7.2.Programowanie obszaru bezpiecznego
7.3.Cykle ustalone
7.4.Korekcja narzędzia
7.4.1.Korekcja narzędzia tokarskiego
7.4.2.Korekcja narzędzia frezarskiego
7.5.Podprogramy
7.6.Programowanie parametryczne
7.6.1.Edycja instrukcji parametrycznych
7.6.2.Tworzenie sparametryzowanego programu dla nowej części
8. Programowanie wspomagane komputerem zewnętrznym
8.1.Wiadomości wstępne
8.2.Język KSP
8.3.Język GTJ
8.4.Język CNC Manuał
9. Programowanie ręczne wspomagane komputerowo
9.1. Toczenie
9.2. Przykład.
10. Automatyczny system programowania tokarek
10.1.Charakterystyka systemu KSPT/WIN
10.2.Przykład.
11. Automatyczny system programowania frezarek
11.1. Charakterystyka systemu KSPF/WIN
11.2.Przykład.
12. System GTJ-2000 do projektowania obróbki toczeniem
12.1.Projektowanie kształtu wyrobu i półfabrykatu
12.2.Projektowanie obróbki zgrubnej
12.3.Projektowanie obróbki kształtującej i wykańczającej
12.4.Projektowanie obróbki narzędziami kształtowymi i obrotowymi
12.5.Zastosowanie dodatkowych poleceń i opcji
13. System GTJ-2000 do projektowania obróbki otworów i frezowania
13.1.Projektowanie obróbki otworów
13.2.Projektowanie frezowania
13.3.Porządkowanie zabiegów wraz z ustaleniem ich kolejności
13.4.Sprawdzanie oraz symulowanie przebiegu obróbki
14. Interaktywny system programowania Mastercam v.8.0
14.1.Obsługa i stałe funkcje systemu Mastercam
14.1.1.Podstawowe polecenia obsługi programu
14.1.2.Opcje konfiguracyjne programu
14.2.Budowa i podstawowe funkcje modułu konstrukcji - Design
14.2.1.Podstawowe funkcje rysunkowe 2D i 3D
14.2.2.Funkcje informacji i kasowania rysowanych elementów
14.2.3.Widoki i rzutnie
14.2.4.Opcje modyfikacji i transformacji rysunku
14.3.Budowa i podstawowe funkcje modułu toczenia - Lathe
14.3.1.Opcje menu Toolpaths
14.3.2.Opcje menu NC utils
14.4.Budowa i podstawowe funkcje modułu frezowania - Mili
14.4.1.Tworzenie powierzchni 2D i 3D
14.4.2.Opcje menu Mill-Toolpaths
14.4.3.Opcje menu Mill-NC utils
14.5.Przykład programowania w interaktywnym
systemie CAD/CAM Mastercam v.8.0
14.5.1.Tworzenie obrysu wałka na podstawie rysunku wykonawczego
14.5.2.Definiowanie parametrów technologicznych
14.5.3.Obróbka powierzchni czołowych
14.5.4.Obróbka kształtująca
14.5.5.Obróbka kieszeni nr l
14.5.6.Obróbka kieszeni nr 2
14.5.7.Obróbka wykańczająca
14.5.8.Wprowadzanie nowego narzędzia
14.5.9.Wykonanie rowka w otworze
14.5.10.Wytaczanie zgrubne otworu
14.5.11.Wytaczanie wykańczające otworu
14.5.12.Nacinanie gwintu metrycznego
Literatura
Skorowidz


Newsletter

Schowek


Brak tytułów w schowku.