Podstawy rysunku technicznego maszynowego z elementami zapisu w programie AutoCAD

Podstawy rysunku technicznego maszynowego z elementami zapisu w programie AutoCAD

Dostępność:aktualnie niedostępny 0 egz.
ISBN:978-83-7583-635-6
EAN:9788375836356
Kod tytułu:47138
Szerokość:205 mm
Wysokość:295 mm
30,00 zł
Cena netto: 28,57 zł
(5% VAT)
Ilość stron 187
Miejsce wydania Warszawa
Numer wydania 1
Oprawa miękka
Rok wydania 2015
Typ Książka
PKWiU 58.11.1
Język polski
W książce omowiono wiadomości podstawowe dotyczące zasad przedstawiania trójwymiarowej postaci przedmiotu na płaszczyźnie rysunku oraz wybrane procedury zapisywania konstrukcji w programie AutoCAD.
Zagadnienia związane z zapisywaniem konstrukcji przedmiotów starano się przedstawić tak, aby osoby uczące się nabyły przekonania, że poprawny zapis wymaga przeprowadzenia procesu myślowego, a nie tylko machinalnego zastosowania przykładowego rozwiązania. Dlatego oprócz przedstawienia kilkudziesięciu zadań do samodzielnego rozwiązania, zwrócono również uwagę na analizowanie toku postępowania w trakcie dochodzenia do poprawnych rozwiązań. Zasygnalizowanie konieczności stosowania takiego podejścia przy realizacji zagadnień graficznego zapisu konstrukcji może pomóc osobom uczącym się w wykształceniu poprawnego toku postępowania.
Przedmowa

Spis treści:

Przedmowa

1. Wstęp

2. Znormalizowane ogólne elementy rysunków technicznych
2.1. Formaty arkuszy rysunkowych
2.2. Forma graficzna arkusza
2.3. Tabliczki rysunkowe
2.4. Składanie arkuszy
2.5. Podziałki rysunkowe
2.6. Pismo techniczne
2.7. Linie rysunkowe, podział i zastosowanie
2.7.1. Linie wskazujące i linie odniesienia
3. Stosowanie normalizacji przy wykonywaniu rysunków technicznych w AutoCAD
3.1. Szablony rysunkowe w AutoCAD
3.2. Podziałki rysunkowe w programie AutoCAD
3.3. Pismo techniczne w programie AutoCAD
3.4. Linie rysunkowe w AutoCAD
4. Metody przedstawiania przedmiotów na płaszczyźnie rysunku
4.1. Rzuty środkowe – perspektywa
4.1.1. Perspektywa o jednym punkcie zbiegu
4.1.2. Perspektywa o dwóch punktach zbiegu
4.1.3. Perspektywa o trzech punktach zbiegu
4.2. Rzuty równoległe
4.3. Rzuty prostokątne
4.3.1. Rzuty prostokątne na jedną rzutnię
4.3.2. Rzuty prostokątne na dwie wzajemnie prostopadłe rzutnie
4.3.3. Rzuty prostokątne na trzy wzajemnie prostopadłe rzutnie
4.4. Rzuty aksonometryczne
4.4.1. Aksonometria izometryczna – szczególny przypadek aksonometrii prostokątnej
4.4.2. Aksonometria kawalerska – szczególny przypadek aksonometrii ukośnej
4.4.3. Kreskowanie przekrojów rzutów aksonometrycznych
4.4.4. Konstrukcja łuków okręgów w aksonometrii izometrycznej
4.4.5. Wymiarowanie rysunków aksonometrycznych
4.4.6. Przykłady zadań z aksonometrii
4.4.7. Rozwiązania zadań z aksonometrii
5. Rzuty prostokątne na rysunkach technicznych
5.1. Rzutowanie według metody pierwszego kąta – metoda europejska
5.2. Rzutowanie według metody trzeciego kąta – metoda amerykańska
5.3. Rzuty identyfikowane strzałkami
5.4. Przedstawienie prostokątne z lustrzanym odbiciem, widoki pomocnicze
5.5. Symbole graficzne metod rzutowania
6. Zasady wykonywania widoków i przekrojów
6.1. Zasady ogólne wykonywania widoków i przekrojów
6.2. Zasady szczegółowe wykonywania rzutów na rysunkach maszynowych
6.2.1. Rzuty cząstkowe
6.2.2. Przedstawienie szczegółu przedmiotu w zwiększonej podziałce
6.2.3. Niewielkie pochylenie i zbieżność powierzchni
6.2.4. Powtarzające się elementy przedmiotu
6.2.5. Przenikanie powierzchni
6.2.6. Oznaczanie zarysów kształtu pierwotnego i ostatecznego
6.2.7. Oznaczanie powierzchni płaskich czworokątnych
6.2.8. Alternatywne i skrajne położenie ruchomych części przedmiotu
6.2.9. Zarysy części przyległych pokazanych na rysunkach w celu orientacyjnym
6.3. Przykłady zadań z rzutowania prostokątnego
6.3.1. Rozwiązania zadań z rzutowania prostokątnego
7. Tworzenie rysunków technicznych w AutoCAD
7.1. Budowa interfejsu
7.2. Zasady pracy w AutoCAD
7.3. Konstruowanie precyzyjne za pomocą współrzędnych
7.4. Konstruowanie rzutów prostokątnych
7.5. Warstwy
7.6. Przykłady zadań z rysowania precyzyjnego
7.6.1. Rozwiązania zadań z rysowania precyzyjnego
7.7. Generowanie rzutów prostokątnych z modeli 3D
7.7.1. Tworzenie modelu 3D
7.7.2. Generowanie rzutów prostokątnych
7.7.3. Szybkie generowanie rzutów prostokątnych na jednej rzutni
8. Przekroje
8.1. Identyfikowanie przekrojów
8.2. Kreskowanie przekrojów
8.3. Zasady ogólne wykonywania przekrojów
8.4. Rodzaje przekrojów
8.4.1. Przekrój całkowity
8.4.2. Przekrój stopniowy
8.4.3. Przekrój łamany
8.4.4. Półprzekrój
8.4.5. Przekrój cząstkowy
8.4.6. Kłady
8.4.7. Przekrój ukośny
8.5. Przykład postępowania przy doborze rodzaju przekroju
8.6. Przykłady zadań z przekrojów
8.6.1. Rozwiązania zadań z przekrojów
9. Wymiarowanie
9.1. Elementy wymiaru
9.2. Zasady rozmieszczania wymiarów
9.3. Wymiarowanie szeregowe i od bazy wymiarowej
9.4. Ogólne zasady wymiarowania
9.5. Wymiarowanie elementów geometrycznych przedmiotu
9.6. Uproszczenia wymiarowe
9.7. Przykłady z analizą wymiarowania
9.8. Przykłady zadań do wymiarowania
9.8.1. Weryfikacja wstępna rozwiązania zadań
9.8.2. Rozwiązania zadań z wymiarownia
10. Wymiarowanie w systemie AutoCAD
10.1. Definiowanie stylu wymiarowania
10.2. Uzupełnianie i zmiana tekstu wymiarowego
10.3. Wymiarowanie średnic na półprzekrojach
10.4. Wymiarowanie zespolone
10.5. Szybkie wymiarowanie
11. Rysunki schematyczne
11.1. Schematy kinematyczne
11.2. Schematy napędów hydraulicznych
11.3. Schematy technologiczne
12. Bloki w AutoCAD
12.1. Bloki w obrębie pliku
12.2. Bloki dyskowe

Literatura


Newsletter

Schowek


Brak tytułów w schowku.