Podstawy konstrukcji maszyn tom 2. Zarys dynamiki i tribologii, elementy podatne, wały i osie maszynowe, łożyska, sprzęgła i hamulce

Podstawy konstrukcji maszyn tom 2. Zarys dynamiki i tribologii, elementy podatne, wały i osie maszynowe, łożyska, sprzęgła i hamulce

Dostępność:w magazynie 1 egz.
Czas realizacji:24 h
ISBN:978-83-204-3405-7
EAN:9788320434057
Kod tytułu:45224
Szerokość:174 mm
Wysokość:244 mm
72,45 zł
65,21 zł
Cena netto: 62,10 zł
(5% VAT)
Ilość stron 603
Miejsce wydania Warszawa
Numer wydania 1
Oprawa twarda
Rok wydania 2008
Typ Książka
PKWiU 58.11.1
Język polski
Trzytomowy podręcznik Podstawy konstrukcji maszyn stanowi obszerne i nowoczesne kompendium wiedzy z zakresu podstaw konsrukcji i eksploatacji maszyn. Uwzględniono w nim wymagania aktualnych norm i przepisów dotyczących projektowania. Rozważania teoretyczne poparto licznymi przykładami obliczeniowymi.

W tomie 2 przedstawiono:
  • zarys dynamiki maszyn
  • zagadnienia obliczania i kształtowania konstrukcyjnego takich elementó i zasobów, jak:
  • osie i wały maszynowe, elementy podatne, łożyska ślizgowe, hamulce promieniowe
Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów kierunków mechanicznych wyższych uczelni technicznych, a także - po odpowiednim wyselekcjonowaniu materiału - studentów kierunków niemechanicznych. Może również zainteresować inżynierów konstruktorów różnych branż.

Spis treści:

PRZEDMOWA
1. ZARYS DYNAMIKI MASZYN
1.1. Charakterystyka ogólna
1.2. Drgania mechaniczne
1.2.1. Pojęcia podstawowe
1.2.2. Praca wykonywana podczas ruchu harmonicznego
1.2.3. Drgania okresowe nieharmoniczne
1.2.4. Cechy ogólne drgających układów mechanicznych
1.2.5. Klasyfikacja drgań mechanicznych
1.3. Równania ruchu prostych układów mechanicznych
1.3.1. Ogólne zasady układania równań ruchu
1.3.2. Układ mechaniczny jednowymiarowy
1.4. Badania
1.4.1. Badanie empiryczne
1.4.1.1. Problemy badawcze i etapy badań
1 AA.2. Uwagi ogólne o doborze metody badawczej
1.4.1.3. Uwagi o stanowisku badawczym
1.4.2. Modelowanie w procesie badawczym
1.4.2.1. Modele fizyczne
1.4.2.2. Modele abstrakcyjne
Bibliografia
2. ZARYS TRIBOLOGII l INŻYNIERII SMAROWANIA
2.1. Wprowadzenie
2.2. Określenie i klasyfikacja tarcia
2.3. Tarcie ślizgowe suche
2.4. Tarcie toczne
2.5. Tarcie powierzchni smarowanych
2.6. Teoretyczne podstawy smarowania
2.6.1. Hydrodynamiczna teoria smarowania
2.6.2. Elastohydrodynamiczna teoria smarowania
2.6.3. Smarowanie hydrostatyczne i magnetohydrodynamiczne
2.6.4. Syntetyczne ujęcie zagadnienia tarcia płynnego uzyskiwanego w wyniku efektu hydrodynamicznego, elastohydrodynamicznego i hydrostatycznego
2.7. Środki smarne i ich zastosowanie
2.7.1. Główne cechy użytkowe olejów i smarów plastycznych oraz dodatki uszlachetniające
2.7.2. Charakterystyka podstawowych cech fizycznych olejów i smarów plastycznych
2.7.2.1. Lepkość oleju smarującego
2.7.2.2. Właściwości cieplne olejów
2.7.2.3. Główne właściwości fizyczne smarów plastycznych
2.7.2.4. Ogólne kryteria jakościowe doboru oleju do smarowania określonych węzłów tribologicznych
2.8. Zużycie tribologiczne
2.8.1. Określenie i klasyfikacja zużycia
2.8.2. Klasyfikacja zużycia ze względu na rodzaj
i charakter wymuszeń działających na węzeł tribologiczny
2.8.3. Zużycie tribologiczne jako kryterium projektowania trwałości węzłów kinematycznych maszyn
2.8.4. Związki między tarciem a zużyciem
2.8.5. Modele procesów zużycia tribologicznego
2.8.6. Wpływ warstwy wierzchniej pary tribologicznej na tarcie i zażycie
Bibliografia
3. ELEMENTY PODATNE
3.1. Wiadomości wstępne
3.2. Sprężyny
3.2.1. Rodzaje sprężyn
3.2.2. Materiały stosowane na sprężyny
3.3. Sprężyny o pręcie skręcanym
3.3.1. Drgania elementów sprzęgniętych ze sprężyną
3.3.2. Drążki skrętne
3.3.3. Sprężyny śrubowe walcowe
3.3.4. Inne rodzaje naciskowych sprężyn śrubowych
3.4. Sprężyny skrętowe spiralne i śrubowe
3.5. Sprężyny naciskowe talerzowe
3.6. Sprężyny pierścieniowe
3.7. Sprężyny płaskie zginane
3.8. Współdziałanie sprężyn pracujących w zespole
3.8.1. Sprężyny śrubowe walcowe
3.8.2. Sprężyny talerzowe
3.9. Elementy sprężyste z materiałów podatnych
3.9.1. Materiały podatne i ich właściwości
3.9.2. Postacie konstrukcyjne elementów sprężystych
z materiałów podatnych, obliczenia wytrzymałościowe
3.10. Gazowe elementy podatne
3.11. Przykłady obliczeń Bibliografia
4. OSIE l WAŁY MASZYNOWE
4.1. Wiadomości podstawowe
4.1.1. Klasyfikacja ogólna
4.1.2. Obciążenie osi i wałów
4.1.3. Ogólne uwagi o projektowaniu osi i watów
4.1.4. Materiały stosowane na osie i wały maszynowe
4.2. Wstępne obliczenia wytrzymałościowe
4.2.1. Zasady ogólne
4.2.2. Obliczenia wstępne osi
4.2.3. Obliczenia wstępne wałów
4.3. Wały statycznie niewyznaczalne - uwagi ogólne
4.4. Sztywność wałów
4.4.1. Statyczna sztywność giętna
4.4.2. Sztywność skrętna
4.4.3. Dopuszczalne odkształcenia wałów
4.5. Prędkości krytyczne i przemieszczenia dynamiczne wałów
4.5.1. Drgania giętne
4.5.2. Drgania skrętne
4.5.3. Uwagi o wyważeniu wałów
4.6. Uwagi o obliczeniach wstępnych wałów wykorbionych
4.7. Kształtowanie osi i wałów
4.7.1. Zasady ogólne
4.7.2. Kształtowanie czopów
4.7.3. Promienie zaokrągleń, odsądzenia i podcięcia obróbkowe
4.7.4. Kształtowanie powierzchni swobodnych
4.7.5. Kształtowanie wałów wykorbionych
4.8. Sprawdzające obliczenia wytrzymałościowe
wałów obciążonych zmiennie
4.9. Przykłady obliczeń
Bibliografia
5. ŁOŻYSKA ŚLIZGOWE
5.1. Łożyska hydrostatyczne wzdłużne
5.1.1. Określenie nośności łożyska hydrodynamicznego wzdłużnego
5.1.2. Łożysko hydrostatyczne wzdłużne z pierścieniowym usytuowaniem komory ciśnieniowej oleju
5.2. Łożyska hydrodynamiczne wzdłużne
5.2.1. Określenie nośności łożyska hydrodynamicznego wzdłużnego
5.2.2. Podstawowe parametry charakteryzujące pracę łożyska hydrodynamicznego wzdłużnego
5.3. Łożyska ślizgowe promieniowe (poprzeczne)
5.3.1. Łożyska hydrostatyczne
5.3.2. Łożyska hydrodynamiczne poprzeczne
5.4. Łożyska ślizgowe pracujące w warunkach tarcia mieszanego
5.5. Uproszczony dobór podstawowych parametrów hydrodynamicznego łożyska ślizgowego wg metody L. Mullera
5.6. Podstawowe elementy kształtowania konstrukcyjnego łożysk ślizgowych
5.7. Przykłady obliczeń Bibliografia
6. ŁOŻYSKA TOCZNE
6.1. Istota stosowania, ogólny podział i główne parametry
konstrukcyjne łożysk tocznych
6.2. Materiały stosowane na elementy łożysk tocznych
6.3. Podstawowe postacie konstrukcyjne łożysk tocznych i zakresy ich zastosowania
6.3.1. Łożyska toczne promieniowe (poprzeczne)
6.3.2. Łożyska toczne wzdłużne
6.3.3. Łożyska toczne ceramiczne
6.4. Oznaczenia symboliczne łożysk tocznych
6.5. Obliczenia trwałościowe łożysk tocznych
6.5.1. Określenie obliczeniowego obciążenia łożysk
6.5.2. Określenie nośności statycznej łożysk tocznych
6.5.3. Określenie nośności dynamicznej (ruchowej) łożysk i projektowanie trwałościowe łożyskowań tocznych wałów i osi maszynowych
6.6. Trwałość eksploatacyjna łożysk tocznych
6.7. Smarowanie i uszczelnienia węzłów łożyskowych
6.8. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych węzłów łożyskowych
6.9. Przykłady obliczeń Bibliografia
7. SPRZĘGŁA
7.1. Wiadomości podstawowe
7.1.1. Określenia i podział
7.1.2. Dobór sprzęgieł
7.2. Sprzęgła nierozłączne
7.2.1. Sprzęgła sztywne
7.2.2. Sprzęgła samonastawne
7.2.2.1. Sprzęgła kątowe (przegubowe)
7.2.2.2. Sprzęgła uniwersalne
7.2.3. Sprzęgła podatne
7.2.3.1. Charakterystyki sprzęgieł podatnych
7.2.3.2. Współpraca sprzęgła podatnego z maszyną
7.2.3.3. Rozwiązania konstrukcyjne
7.2.3.4. Obliczenia konstrukcyjne
7.2.3.5. Dobór sprzęgieł podatnych
7.3. Sprzęgła sterowane
7.3.1. Sprzęgła sterowane mechanicznie
7.3.1.1. Sprzęgła przełączane synchronicznie
7.3.1.2. Sprzęgła przełączane asynchronicznie -
7.3.2. Sprzęgła indukcyjne sterowane elektromagnetycznie
7.4. Sprzęgła samoczynne
7.4.1. Sprzęgła mechaniczne
7.4.1.1. Sprzęgła odśrodkowe
7.4.1.2. Sprzęgła bezpieczeństwa
7.5. Sprzęgła hydrokinetyczne
7.5.1. Zasada działania
7.5.2. Charakterystyki sprzęgieł hydrokinetycznych
7.5.3. Współpraca sprzęgła hydrokinetycznego z maszyną roboczą
7.5.4. Rozwiązania konstrukcyjne
7.5.4.1. Ogólna klasyfikacja sprzęgieł hydrokinetycznych
7.5.4.2. Sprzęgła o stałej charakterystyce
7.5.5. Dobór sprzęgieł hydrokinetycznych
7.6. Przykłady obliczeń Bibliografia
8. HAMULCE
8.1.i Wiadomości podstawowe
8.2. Hamulce promieniowe
8.2.1. Hamulce klockowe
8.2.1.1. Kinematyka hamulców klockowych
8.2.1.2. Rozwiązania konstrukcyjne
8.2.1.3. Elementy hamulców
8.2.1.4. Obliczenia konstrukcyjne
8.2.1.5. Nagrzewanie hamulców
8.2.1.6. Dobór hamulców klockowych
8.2.2. Hamulce taśmowe
8.3. Hamulce osiowe (tarczowe)
8.3.1. Kinematyka hamulców osiowych
8.3.2. Rozwiązania konstrukcyjne
8.4. Hamulce specjalne
8.4.1. Hamulce osiowe wbudowane w silniki elektryczne
8.4.2. Hamulce odśrodkowe
8.4.3. Hamulce hydrokinetyczne
8.5. Przykłady obliczeń Bibliografia
SKOROWIDZ


Newsletter

Schowek


Brak tytułów w schowku.