Działalność gospodarcza w branży elektrycznej (podręcznik)

Podręcznik poświęcony zagadnieniom dotyczącym działalności gospodarczej w branży elektrycznej, napisany zgodnie z nową podstawą programową kształcenia w zawodach. Opisano w nim warunki i zasady funkcjonowania...
Działalność gospodarcza w branży elektrycznej (podręcznik)