Statystyczna analiza danych z Excelem (podręcznik)

Zawarte w niniejszej pracy deterministyczne (opis statystyczny) i stochastyczne (wnioskowanie statystyczne) metody analizy statystycznej dotyczą struktury, współzależności i dynamiki zjawisk masowych...
Statystyczna analiza danych z Excelem (podręcznik)