PostgreSQL. Receptury dla administratora

PostgreSQL. Receptury dla administratora

Wydawca: Helion
Dostępność:w magazynie 1 egz.
Czas realizacji:24 h
ISBN:978-83-246-3061-5
EAN:9788324630615
Kod tytułu:41531
Szerokość:170 mm
Wysokość:230 mm
79,00 zł
71,10 zł
Cena netto: 67,71 zł
(5% VAT)
Ilość stron 408
Oprawa miękka
Typ Książka
PKWiU 58.11.1
Język polski
Tłumacz Mikołaj Szczepaniak
Poznaj najlepsze przepisy na pracę z PostgreSQL!
 • Jak zapewnić bezpieczeństwo bazom danych?
 • Jak uruchomić kilka serwerów baz danych w ramach jednego systemu operacyjnego?
 • Jak zarządzać użytkownikami i ich uprawnieniami?
PostgreSQL to jedna z najbardziej zaawansowanych baz danych o otwartym kodzie źródłowym. Przez wiele lat była niedoścignionym wzorem dla innego darmowego rozwiązania - MySQL. Dziś znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagana jest najwyższa niezawodność i wydajność, a brak konieczności zapłaty gra kluczową rolę. Stosunek jakości do ceny w przypadku PostgreSQL zmierza do nieskończoności!
Trzymasz w rękach książkę zawierającą liczne przepisy na najlepsze wykorzystanie PostgreSQL. System ten sprawdza się zawsze, gdy chcesz szybko i bezproblemowo osiągnąć zamierzone cele. W trakcie lektury dowiesz się, jak nawiązać połączenie z serwerem, skorzystać z graficznych lub tekstowych narzędzi administracyjnych oraz bezpiecznie zmienić hasło administratora. Ponadto nauczysz się kontrolować przestrzeń dyskową wykorzystywaną przez poszczególne bazy danych, tworzyć tabele, ładować dane oraz zarządzać użytkownikami i ich uprawnieniami. Autorzy dużo miejsca poświęcają kwestii bezpieczeństwa. W końcu dane to najcenniejsza rzecz, jaką przechowuje się w bazach! Każdy z rozdziałów przynosi ogrom wiedzy o różnym poziomie skomplikowania. Zaawansowanych użytkowników zainteresuje rozdział poświęcony replikacji, a tych początkujących rozdział traktujący o uruchamianiu i zatrzymywaniu serwera baz danych. Ta książka przyda się po prostu wszystkim użytkownikom PostgreSQL!
 • Zalety PostgreSQL w kontekście innych rozwiązań bazodanowych
 • Udostępnianie serwera w sieci
 • Zastosowanie narzędzia psql do wykonywania zapytań
 • Sprawdzanie wersji serwera
 • Lista baz danych na serwerze
 • Planowanie nowej bazy danych
 • Parametry, ich znaczenie i ustawianie
 • Uruchamianie i zatrzymywanie serwera
 • Ponowne ładowanie plików konfiguracyjnych
 • Przyznawanie użytkownikom własnych baz danych
 • Wiele serwerów baz danych w ramach jednego systemu operacyjnego
 • Generowanie danych testowych
 • Tworzenie kont użytkowników i zarządzanie nimi oraz ich uprawnieniami
 • Równoległe wykonywanie zadań - polecenie pg_batch
 • Monitorowanie i diagnostyka serwera PostgreSQL
 • Przygotowywanie kopii bezpieczeństwa
Zobacz, co możesz osiągnąć razem z bazą PostgreSQL!

Spis treści:

O autorach
O recenzentach
Przedmowa
Rozdział 1. Pierwsze kroki
Wprowadzenie
Wprowadzenie do systemu PostgreSQL 9
Jak zdobyć system PostgreSQL
Łączenie z bazą danych PostgreSQL
Umożliwianie zdalnego dostępu do serwera za pośrednictwem sieci
Korzystanie z graficznych narzędzi administracyjnych
Stosowanie narzędzi psql do wykonywania zapytań i skryptów
Bezpieczna zmiana hasła
Unikanie trwałego kodowania hasła
Stosowanie pliku usługi połączeń
Rozwiązywanie problemów związanych z nawiązywaniem połączenia
Rozdział 2. Poznawanie bazy danych
Wprowadzenie
Która wersja serwera?
Od kiedy działa dany serwer?
Lokalizacja plików serwera bazy danych
Lokalizacja dziennika komunikatów serwera bazy danych
Lokalizacja identyfikatora systemu bazy danych
Lista baz danych na danym serwerze bazy danych
Ile tabel w bazie danych?
Ile przestrzeni dyskowej zajmuje baza danych?
Ile przestrzeni dyskowej zajmuje tabela?
Które tabele są największe?
Ile wierszy w tabeli?
Szybkie szacowanie liczby wierszy w tabeli
Odkrywanie zależności łączących obiekty
Rozdział 3. Konfiguracja
Wprowadzenie
Lektura podręcznika użytkownika (RTFM)
Planowanie nowej bazy danych
Zmiana parametrów na poziomie programów
Jakie są bieżące ustawienia konfiguracyjne?
Które parametry zawierają wartości inne niż ustawienia domyślne?
Aktualizacja pliku parametrów
Ustawianie parametrów dla konkretnych grup użytkowników
Lista podstawowych zadań związanych z konfiguracją serwera
Dodawanie modułu zewnętrznego do systemu PostgreSQL
Uruchamianie serwera w trybie oszczędzania energii
Rozdział 4. Kontrola serwera
Wprowadzenie
Ręczne uruchamianie serwera bazy danych
Szybkie i bezpieczne zatrzymywanie serwera
Awaryjne zatrzymywanie serwera
Ponowne ładowanie plików konfiguracyjnych serwera
Szybkie restartowanie serwera
Zapobieganie nowym połączeniom
Ograniczanie liczby sesji dla każdego użytkownika do jednej
Rozłączanie użytkowników
Projektowanie pod kątem obsługi wielu podmiotów
Stosowanie wielu schematów
Przyznawanie użytkownikom własnych, prywatnych baz danych
Uruchamianie wielu serwerów w jednym systemie
Konfigurowanie puli połączeń
Rozdział 5. Tabele i dane
Wprowadzenie
Wybieranie właściwych nazw dla obiektów bazy danych
Obsługa obiektów z nazwami otoczonymi cudzysłowami
Wymuszanie stosowania tych samych definicji dla tak samo nazwanych kolumn
Identyfikacja i usuwanie powtarzających się wierszy
Zapobieganie występowaniu powtarzających się wierszy
Odnajdywanie unikatowego klucza dla zbioru danych
Generowanie danych testowych
Losowe próbkowanie danych
Ładowanie danych z arkusza kalkulacyjnego
Ładowanie danych ze zwykłych plików
Rozdział 6. Bezpieczeństwo
Wprowadzenie
Wycofywanie dostępu użytkownika do tabeli
Nadawanie użytkownikowi uprawnień dostępu do tabeli
Tworzenie nowego użytkownika
Tymczasowe uniemożliwianie użytkownikowi nawiązywania połączenia
Usuwanie użytkownika bez usuwania jego danych
Sprawdzanie, czy wszyscy użytkownicy stosują bezpieczne hasła
Nadawanie konkretnym użytkownikom ograniczonych uprawnień superużytkownika
Weryfikacja zmian wprowadzonych za pomocą wyrażeń języka DDL
Weryfikacja zmian w danych
Integracja z serwerem LDAP
Nawiązywanie połączenia SSL
Szyfrowanie poufnych danych
Rozdział 7. Administracja bazą danych
Wprowadzenie
Pisanie skryptu, który albo jest wykonywany w całości, albo nie jest wykonywany wcale
Pisanie skryptu narzędzia psql, który przerwie pracę w momencie napotkania pierwszego błędu
Wykonywanie operacji na wielu tabelach
Dodawanie i usuwanie kolumn tabeli
Zmiana typu danych kolumny
Dodawanie i usuwanie schematów
Przenoszenie obiektów pomiędzy schematami
Dodawanie i usuwanie przestrzeni tabel
Przenoszenie obiektów pomiędzy przestrzeniami tabel
Uzyskiwanie dostępu do obiektów należących do innych baz danych PostgreSQL
Umożliwianie aktualizacji perspektyw
Rozdział 8. Monitoring i diagnostyka
Wprowadzenie
Czy użytkownik jest połączony?
Co uruchamiają użytkownicy?
Czy użytkownicy są aktywni, czy zablokowani?
Kto blokuje użytkowników?
Zabijanie konkretnej sesji
Rozstrzyganie transakcji, której przygotowanie budzi wątpliwości
Czy ktokolwiek używa określonej tabeli?
Kiedy ktoś po raz ostatni używał tej tabeli?
Ile przestrzeni dyskowej zajmują dane tymczasowe?
Dlaczego spadła szybkość wykonywania zapytań?
Badanie błędów i przygotowywanie raportów
Generowanie codziennych podsumowań błędów zarejestrowanych w pliku dziennika
Rozdział 9. Bieżąca konserwacja
Wprowadzenie
Kontrola automatycznej konserwacji bazy danych
Unikanie automatycznego mrożenia i uszkodzeń stron
Unikanie przekręcania licznika transakcji
Usuwanie starych, przygotowanych transakcji
Czynności na rzecz użytkowników często korzystających z tabel tymczasowych
Identyfikacja i naprawianie przerośniętych tabel i indeksów
Konserwacja indeksów
Odnajdywanie nieużywanych indeksów
Ostrożne usuwanie niepotrzebnych indeksów
Planowanie konserwacji
Rozdział 10. Wydajność i przetwarzanie współbieżne
Wprowadzenie
Odnajdywanie wolnych wyrażeń języka SQL
Gromadzenie standardowych statystyk z perspektyw pg_stat*
Identyfikacja przyczyn wolnego działania wyrażeń języka SQL
Ograniczanie liczby zwracanych wierszy
Upraszczanie złożonych wyrażeń języka SQL
Przyspieszanie zapytań bez ich przebudowywania
Dlaczego zapytanie nie używa indeksu?
Jak wymusić na zapytaniu użycie indeksu?
Stosowanie techniki blokowania optymistycznego
Raportowanie o problemach związanych z wydajnością
Rozdział 11. Kopie zapasowe i odzyskiwanie baz danych
Wprowadzenie
Rozumienie procesu odzyskiwania danych po awarii oraz kontrola odpowiednich mechanizmów
Planowanie tworzenia kopii zapasowych
Logiczna kopia zapasowa jednej bazy danych tworzona w czasie rzeczywistym
Logiczna kopia zapasowa wszystkich baz danych tworzona w czasie rzeczywistym
Logiczna kopia zapasowa wszystkich tabel w pojedynczej przestrzeni tabel tworzona w czasie rzeczywistym
Kopia zapasowa definicji obiektów bazy danych
Autonomiczna, fizyczna kopia zapasowa bazy danych tworzona w czasie rzeczywistym
Fizyczna kopia bazy danych tworzona w czasie rzeczywistym i archiwizacja ciągła
Odzyskiwanie wszystkich baz danych
Odzyskiwanie do punktu w czasie
Odzyskiwanie usuniętej lub uszkodzonej tabeli
Odzyskiwanie usuniętej lub uszkodzonej przestrzeni tabel
Odzyskiwanie usuniętej lub uszkodzonej bazy danych
Podnoszenie wydajności tworzenia kopii zapasowych i (lub) odzyskiwania baz danych
Przyrostowe i różnicowe tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie baz danych
Rozdział 12. Replikacja i aktualizacje
Wprowadzenie
Terminologia związana z replikacją
Zalecane praktyki replikacji
Replikacja poprzez przesyłanie dzienników w formie plików
Konfigurowanie replikacji poprzez strumieniowe przesyłanie dzienników
Zarządzanie replikacją poprzez przesyłanie dzienników
Zarządzanie trybem gorącej gotowości
Replikacja selektywna przy użyciu narzędzia Londiste
Replikacja selektywna przy użyciu narzędzia Slony 2.0
Równoważenie obciążeń za pomocą narzędzia pgpool-II 3.0
Aktualizacje (podwersje)
Aktualizacje działającego serwera do wersji głównych
Aktualizacje do wersji głównych w sieci przy użyciu narzędzi do replikacji
Skorowidz


Newsletter

Schowek


Brak tytułów w schowku.